SV EN

Uutta ja usein kysyttyä

Hakuilmoitus on uudistunut 

Haut on nyt julkaistu ainoastaan verkkosivuilla. Hakuilmoitukset on räätälöity hakukohtaisesti ja siten pyritty parantamaan käytettävyyttä. Jokaiseen hakuilmoituksen lisätty "Hakemuksen osat ja niiden ohjeet"-osa, jossa on hakukohtaisesti kerrottu, mitä hakijan tulee täyttää verkkoasioinnissa (SARA). Ohjeiden löydettävyyttä on helpotettu: olemme koonneet yhteen haussa eteen tulevat asiat A:sta Ö:hön. Käyttäjä voi tutustua niihin myös hakujen välillä. Suorituspaikoille on myös luotu omat ohjeet. 

Hakemuksen ja tutkimussuunnitelman rakennetta on selkiytetty

Tutkimussuunnitelman rakennetta on selkiytetty hakijoilta ja arvioijilta saadun palautteen perusteella. Tutkimussuunnitelmassa ennen selvitettyjä asioita (kuten vastuullisen johtajan palkka, liikkuvuus ja rahoitussuunnitelman perusteleminen) on siirretty hakemuslomakkeelle ja näin annettu lisää tilaa tutkimuksen kuvaamiselle. Nyt myös kuvien, taulukoiden lisääminen tekstin sekaan onnistuu ja matemaattisten kaavojen kirjoittaminen onnistuu. Hakemuksessa tulee ilmoittaa hankkeen kannalta tärkeimmät julkaisut. Tässä VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttöä on selkeytetty.

Kuinka täytän hakemuksen verkkoasioinnissa: usein kysyttyä

K: Voiko tutkimussuunnitelmaeditorissa liittää kuvan viereen tekstiä?

V: Ei voi. Voit kuitenkin muotoilla kuvan ja tekstin haluamasi näköiseksi esim. Word-tiedostossa, ja tuoda sen tutkimussuunnitelmaeditoriin kuvana copy-paste -toiminnolla (ctrl+c ja ctrl+v).

K: Mitkä selaimet ovat tuettuja?

V: Tuetut selaimet ovat IE 9 tai uudempi, Firefox 45 tai uudempi ja Safari 9 tai uudempi.

K: Mitkä ovat tutkimussuunnitelman fonttikoko, marginaali ja riviväli tutkimussuunnitelman pdf-versiossa?

V: Fonttikoko on 12 pt, marginaali 20 mm (vasen ja oikea) ja riviväli 1,15.

K: Mikä on tutkimussuunnitelman pituus? Sisältyykö lähdeluettelo tutkimussuunnitelman max. sivumäärään? Miten tarkistan tutkimussuunnitelman pituuden hakemusta tehdessäni?

V: Tutkimussuunnitelman pituus on max. 12 sivua (konsortioissa 15 sivua). Lähdeluettelo (max. 2 sivua) ei sisälly tähän pituuteen. Järjestelmä tarkistaa tutkimussuunnitelman ja lähdeluettelon pituuden erikseen. Tutkimussuunnitelman ja lähdeluettelon pituuden voi tarkistaa painikkeesta ”Näytä tutkimussuunnitelma”.

K: Miksi yhteistyökumppanin organisaation lisäys ei onnistu? Miksi yhteistyökumppanin sähköpostiosoitteen lisäys ei onnistu?

V: Organisaatio lisätään seuraavasti: Aloita kirjoittamalla organisaation nimeä organisaatiokenttään ja valitse organisaation listalta. Jos organisaatiota ei löydy, kirjoita kenttään ’other organisation’ ja valitse se listalta. Lisää organisaation nimi ’Organisaatio, jos muu’ -kenttään.

Sähköpostiosoitteen lisäys: Tarkista, onko sähköpostiosoitteen edessä tai perässä välilyöntejä. Voit myös kirjoittaa sähköpostiosoitteen kenttään.

K: Miten wordistä tutkimussuunnitelmaeditoriin kopioidun lähdeluettelon (1,15 rivivälillä) turhat välit poistetaan?

V: Tutkimussuunnitelmaeditorissa: Poista rivinvaihto ja paina Shift+enter jokaisen rivivälin kohdalla. Tekstieditori: Vie lähdeluettelo esim. Muistioon tai Notepadiin ja poista rivivälit ja kopioi sieltä tutkimussuunnitelmaeditoriin.

K: Miksi tutkimussuunnitelmavälilehdellä on punainen kolmio (pakollinen tieto) vaikka tutkimussuunnitelma on liitetty liitteeksi?

V: Kolmio häviää, kun tallennat Liitteet -välilehden tutkimussuunnitelman liittämisen jälkeen.

K: Miksi hakemuksen muokkaus ei onnistu? Miksi hakemuksen kentät eivät ole aktiivisia?

V: Tarkista oletko valtuuttanut toisen henkilön täyttämään hakemustasi. Näet sen hakemuslomakkeen Valtuutus -välilehdeltä. Voit poistaa valtuutuksen miinusmerkistä. Vain yhdellä henkilöllä voi olla muokkausoikeus kerrallaan.

K: Miksi konsortion osapuolen valmiiksi merkitty hakemus ei ole muokattavissa vaikka hakuaikaa on vielä jäljellä?

V: Konsortion johtaja voi palauttaa konsortion osapuolen hakemuksen muokattavaksi Omat hakemukset -> Keskeneräiset -välilehdeltä.

K: Mikä on konsortion tärkeimpien julkaisujen määrä?

V: Koko konsortiolla voi olla yhteensä enintään 20 tärkeintä julkaisua. Osapuolet voivat sopia keskenään laitetaanko kaikki 20 julkaisua konsortion johtajan hakemukseen vai laittaako jokainen osapuoli omansa (pitää sopia montako kukin laittaa).

K: Miksi en enää pääse kirjautumaan järjestelmään?

V: Jos et ole kirjautunut ulos järjestelmästä käytön jälkeen, voi syntyä tilanne, ettei järjestelmän kirjautumissivulle enää pääse. Silloin tyhjennä selaimesi selaushistoria (cache). Käynnistä selain uudelleen tai vaihda selainta. 

Muista kirjautua järjestelmästä ulos aina, kun lopetat järjestelmän käytön. Jos samassa selaimessa on auki useampi kuin yksi istunto samanaikaisesti, tulee koko selain sulkea uloskirjautumisen yhteydessä. 

Akatemiahankkeet

K: Milloin akatemiatutkija voi hakea akatemiahankerahoitusta?

V: Hakuilmoituksessa on myös kerrottu, että akatemiatutkijalla ei myönnetä rahoitusta akatemiahankkeeseen akatemiatutkijakauden ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että akatemiatutkijalla voi olla kautensa kahtena viimeisenä vuonna sekä akatemiatutkijan tutkimuskulurahoitusta että akatemiahanke johdettavanaan. Tarkoituksena on ollut tukea tutkijan urallaan menestyviä tutkijoita lisäpanostuksella, joka kantaa tehtäväkauden jälkeenkin.

  • Akatemiatutkijalla voi olla akatemiahankerahoitusta tehtäväkautensa kahden viimeisen vuoden aikana. Hän voi siis hakea akatemiahankerahoitusta tehtäväkautensa kolmantena vuonna.
  • Jos akatemiatutkijan tehtävään valitulla on meneillään olevaa akatemiahankerahoitusta, toimikunta voi harkita tutkimuskulurahoituksen päällekkäistä myöntämistä tai myönnön suuruutta.
  • Akatemiatutkijan tutkimuskulurahoitus myönnetään kahdessa osassa: 3 + 2 vuotta.

K: Mitä tarkoittaa, että ”vastuullisen johtajan palkkakuluja hankkeen johtamista varten voidaan sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin enintään kuusi kuutta neljän vuoden hankkeessa” ja toisaalta ” Akatemia voi myöntää vastuullisen johtajan palkkaukseen yhteensä enintään vuoden rahoituksen tutkimuksellisesti hyvin perustelluista syistä”?

V: Akatemiahankkeen vastuulliselle johtajalle voidaan myöntää enintään yhteensä 18 kk palkkaa nelivuotisessa hankkeessa. Kuusi kuukautta hankkeen johtamiseen ja enintään yksi vuosi tutkimuksen tekemiseen. Perustelut tulee esittää verkkoasioinnin kohdassa: Vastuullisen johtajan palkkaus

K: Voiko meneillään olevan akatemiahankkeen konsortion osahankkeen johtaja hakea akatemiahankerahoitusta syyskuun haussa?

V: Kyllä voi. Rajoitus koskee ainoastaan konsortion vetäjää eli Akatemian termistössä konsortiojohtajaa.

 

Tutkijatohtorin tehtävä

K: Miten lasketaan, että tutkijatohtorin tehtävän hakijalla on kuusi kuukautta liikkuvuutta tohtorintutkinnon jälkeen?

V: Työskentely voi olla suoritettu useammassa jaksossa. Kahden pisimmän jakson yhteenlasketun pituuden tulee kuitenkin olla vähintään kuusi kuukautta. Lue lisää vastauksia liikkuvuusedellytyksestä

 

Akatemiaprofessorin tehtävä 

K: Voiko syyskuussa jättää hakemuksen sekä akatemiaprofessorin tehtävän aiehakuun että akatemiahankehakuun?

V: Kyllä voi.  

K: Miksi akatemiaprofessorin aiehakuun osallistuvalle henkilölle voidaan samassa haussa myöntää akatemiahanke, mutta ei akatemiatutkijan tai tutkijatohtorin tehtäviä?

V: Tarkoituksena on ohjata hakijakuntaa valitsemaan omaa uravaihettaan parhaiten vastaava tutkijatehtävä. Jos jättää hakemuksen samassa haussa useampaan kuin yhteen tutkijatehtävään, vain ensiksi jätetty hakemus käsitellään. Akatemiaprofessorihakijoilta ei kuitenkaan haluttu poistaa mahdollisuutta hakea akatemiahanketta, koska kaksivaiheisena hakuna päätökset akatemiaprofessorien valinnasta tehdään selvästi myöhemmin verrattuna muihin syyshaun rahoitusmuotoihin.

K: Kuinka monta tehtävää täytetään?

V: Suunnitelmana on rahoittaa enintään kymmenen tehtävää, mutta lukumäärä täsmentyy vuoden 2020 aikana.

K: Tarvitseeko olla professori voidakseen hakea akatemiaprofessorin tehtävää?

V: Ei tarvitse, vaikkakin useimmilla tehtävän saaneilla on professorin tausta. Akatemiaprofessoriksi valittava on oman alansa kansainvälisesti arvostettu huippuasiantuntija, jonka tieteellisellä toiminnalla arvioidaan olevan merkittävää vaikuttavuutta tiedeyhteisöön ja yhteiskuntaan.

K: Nykyinen akatemiaprofessuurini päättyy vuoden 2021 lopussa. Voinko hakea jatkokautta ja miten se sovitetaan päällekkäin menevien kuukausien osalta?

V: Aiehakemuksessa hakemukseen voi merkitä aloituspäiväksi 1.1.2022 ja hakea viisivuotiskauden. Tämä ohjeistetaan tarkemmin toisen hakuvaiheen hakuilmoituksessa.

K: Miksi valintaprosessi kestää näin kauan?

V: Aiehakemukset arvioidaan yhdessä muiden syyshaun hakemusten kanssa, ja arviointipaneelien työ päättyy vasta maaliskuussa 2020. Tämän jälkeen päättäjät tarvitsevat aikansa tutustuakseen aiehakemuksiin. Tieteelliset toimikunnat valitsevat hakijat, joita ehdotetaan yleisjaostolle toiseen vaiheeseen kutsuttaviksi. Yleisjaosto valitsee näistä toukokuun alussa ne hakijat, jotka pääsevät laatimaan varsinaisen hakemuksen. Varsinaiset hakemukset pyydetään Akatemiaan juhannukseen mennessä. Arviointipaneeleille jää noin kaksi kuukautta aikaa arviointiin. Loppuvuodesta 2020 tehdään valinnat. Kaudet alkavat 1.9.2021, jotta valitut henkilöt pystyisivät valmistautumaan ottamaan tehtävänsä vastaan.

K: Voiko eläkkeelle jäävä henkilö hakea akatemiaprofessorin tehtävää?

V: Voi, jos suorituspaikan kanssa on sovittu käytännön järjestelyistä ja suorituspaikan sitoumus on tehty.

Viimeksi muokattu 18.9.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »