SV EN

Uutta ja usein kysyttyä

Hakuilmoitus on uudistunut 

Haut on nyt julkaistu ainoastaan verkkosivuilla. Hakuilmoitukset on räätälöity hakukohtaisesti ja siten pyritty parantamaan käytettävyyttä. Jokaiseen hakuilmoituksen lisätty "Hakemuksen osat ja niiden ohjeet"-osa, jossa on hakukohtaisesti kerrottu, mitä hakijan tulee täyttää verkkoasioinnissa (SARA). Ohjeiden löydettävyyttä on helpotettu: olemme koonneet yhteen haussa eteen tulevat asiat A:sta Ö:hön. Käyttäjä voi tutustua niihin myös hakujen välillä. Suorituspaikoille on myös luotu omat ohjeet. 

Hakemuksen ja tutkimussuunnitelman rakennetta on selkiytetty

Tutkimussuunnitelman rakennetta on selkiytetty hakijoilta ja arvioijilta saadun palautteen perusteella. Tutkimussuunnitelmassa ennen selvitettyjä asioita (kuten vastuullisen johtajan palkka, liikkuvuus ja rahoitussuunnitelman perusteleminen) on siirretty hakemuslomakkeelle ja näin annettu lisää tilaa tutkimuksen kuvaamiselle. Nyt myös kuvien, taulukoiden lisääminen tekstin sekaan onnistuu ja matemaattisten kaavojen kirjoittaminen onnistuu. Hakemuksessa tulee ilmoittaa hankkeen kannalta tärkeimmät julkaisut. Tässä VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttöä on selkeytetty.

 

Akatemiahankkeet

K: Milloin akatemiatutkija voi hakea akatemiahankerahoitusta?

V: Hakuilmoituksessa on myös kerrottu, että akatemiatutkijalla ei myönnetä rahoitusta akatemiahankkeeseen akatemiatutkijakauden ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että akatemiatutkijalla voi olla kautensa kahtena viimeisenä vuonna sekä akatemiatutkijan tutkimuskulurahoitusta että akatemiahanke johdettavanaan. Tarkoituksena on ollut tukea tutkijan urallaan menestyviä tutkijoita lisäpanostuksella, joka kantaa tehtäväkauden jälkeenkin.

  • Akatemiatutkijalla voi olla akatemiahankerahoitusta tehtäväkautensa kahden viimeisen vuoden aikana. Hän voi siis hakea akatemiahankerahoitusta tehtäväkautensa kolmantena vuonna.
  • Jos akatemiatutkijan tehtävään valitulla on meneillään olevaa akatemiahankerahoitusta, toimikunta voi harkita tutkimuskulurahoituksen päällekkäistä myöntämistä tai myönnön suuruutta.
  • Akatemiatutkijan tutkimuskulurahoitus myönnetään kahdessa osassa: 3 + 2 vuotta.

K: Mitä tarkoittaa, että ”vastuullisen johtajan palkkakuluja hankkeen johtamista varten voidaan sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin enintään kuusi kuutta neljän vuoden hankkeessa” ja toisaalta ” Akatemia voi myöntää vastuullisen johtajan palkkaukseen yhteensä enintään vuoden rahoituksen tutkimuksellisesti hyvin perustelluista syistä”?

V: Akatemiahankkeen vastuulliselle johtajalle voidaan myöntää enintään yhteensä 18 kk palkkaa nelivuotisessa hankkeessa. Kuusi kuukautta hankkeen johtamiseen ja enintään yksi vuosi tutkimuksen tekemiseen. Perustelut tulee esittää verkkoasioinnin kohdassa: Vastuullisen johtajan palkkaus

K: Voiko meneillään olevan akatemiahankkeen konsortion osahankkeen johtaja hakea akatemiahankerahoitusta syyskuun haussa?

V: Kyllä voi. Rajoitus koskee ainoastaan konsortion vetäjää eli Akatemian termistössä konsortiojohtajaa.

 

Tutkijatohtorin tehtävä

K: Miten lasketaan, että tutkijatohtorin tehtävän hakijalla on kuusi kuukautta liikkuvuutta tohtorintutkinnon jälkeen?

V: Työskentely voi olla suoritettu useammassa jaksossa. Kahden pisimmän jakson yhteenlasketun pituuden tulee kuitenkin olla vähintään kuusi kuukautta. Lue lisää vastauksia liikkuvuusedellytyksestä

 

Akatemiaprofessorin tehtävä 

K: Voiko syyskuussa jättää hakemuksen sekä akatemiaprofessorin tehtävän aiehakuun että akatemiahankehakuun?

V: Kyllä voi.  

K: Miksi akatemiaprofessorin aiehakuun osallistuvalle henkilölle voidaan samassa haussa myöntää akatemiahanke, mutta ei akatemiatutkijan tai tutkijatohtorin tehtäviä?

V: Tarkoituksena on ohjata hakijakuntaa valitsemaan omaa uravaihettaan parhaiten vastaava tutkijatehtävä. Jos jättää hakemuksen samassa haussa useampaan kuin yhteen tutkijatehtävään, vain ensiksi jätetty hakemus käsitellään. Akatemiaprofessorihakijoilta ei kuitenkaan haluttu poistaa mahdollisuutta hakea akatemiahanketta, koska kaksivaiheisena hakuna päätökset akatemiaprofessorien valinnasta tehdään selvästi myöhemmin verrattuna muihin syyshaun rahoitusmuotoihin.

K: Kuinka monta tehtävää täytetään?

V: Suunnitelmana on rahoittaa enintään kymmenen tehtävää, mutta lukumäärä täsmentyy vuoden 2020 aikana.

K: Tarvitseeko olla professori voidakseen hakea akatemiaprofessorin tehtävää?

V: Ei tarvitse, vaikkakin useimmilla tehtävän saaneilla on professorin tausta. Akatemiaprofessoriksi valittava on oman alansa kansainvälisesti arvostettu huippuasiantuntija, jonka tieteellisellä toiminnalla arvioidaan olevan merkittävää vaikuttavuutta tiedeyhteisöön ja yhteiskuntaan.

K: Nykyinen akatemiaprofessuurini päättyy vuoden 2021 lopussa. Voinko hakea jatkokautta ja miten se sovitetaan päällekkäin menevien kuukausien osalta?

V: Aiehakemuksessa hakemukseen voi merkitä aloituspäiväksi 1.1.2022 ja hakea viisivuotiskauden. Tämä ohjeistetaan tarkemmin toisen hakuvaiheen hakuilmoituksessa.

K: Miksi valintaprosessi kestää näin kauan?

V: Aiehakemukset arvioidaan yhdessä muiden syyshaun hakemusten kanssa, ja arviointipaneelien työ päättyy vasta maaliskuussa 2020. Tämän jälkeen päättäjät tarvitsevat aikansa tutustuakseen aiehakemuksiin. Tieteelliset toimikunnat valitsevat hakijat, joita ehdotetaan yleisjaostolle toiseen vaiheeseen kutsuttaviksi. Yleisjaosto valitsee näistä toukokuun alussa ne hakijat, jotka pääsevät laatimaan varsinaisen hakemuksen. Varsinaiset hakemukset pyydetään Akatemiaan juhannukseen mennessä. Arviointipaneeleille jää noin kaksi kuukautta aikaa arviointiin. Loppuvuodesta 2020 tehdään valinnat. Kaudet alkavat 1.9.2021, jotta valitut henkilöt pystyisivät valmistautumaan ottamaan tehtävänsä vastaan.

K: Voiko eläkkeelle jäävä henkilö hakea akatemiaprofessorin tehtävää?

V: Voi, jos suorituspaikan kanssa on sovittu käytännön järjestelyistä ja suorituspaikan sitoumus on tehty.

Viimeksi muokattu 30.8.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »