SV EN

Vastuullisen johtajan palkkaus

Akatemian hankerahoitus (akatemiahankkeet, suunnatut hankkeet, akatemiaohjelmahankkeet) on tarkoitettu ensisijaisesti päätoimisesti ja kokoaikaisesti työskentelevien tutkijoiden palkkaukseen sekä muihin tutkimuskuluihin. Vastuullisen johtajan palkkakuluja voidaan rajoitetusti sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin.

1. Palkan sisällyttäminen kokonaiskustannuksiin hankkeen johtamista varten

Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkakuluja voidaan sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin hakemuksessa kuvatun perusteella. Edellytyksenä kustannusten hyväksymiselle on, että vastuullisen johtajan tehtävät on eritelty hakemuksessa selkeästi. Vastuullisen johtajan palkkauskustannukset eivät saa olla merkittävät verrattuna hankkeen kokonaiskustannuksiin. Esimerkiksi nelivuotiseen tutkimushankkeeseen voi sisällyttää enintään kuuden kuukauden verran vastuullisen johtajan työaikaa. Tämä on laskennallisesti noin puolitoista kuukautta vuodessa.

2. Rahoituksen hakeminen johtajalle tutkimuksen tekemistä varten

Akatemia voi myöntää vastuullisen johtajan palkkaukseen yhteensä enintään vuoden rahoituksen tutkimuksellisesti hyvin perustelluista syistä. Tällainen voi olla esimerkiksi työskentely ulkomailla, paluu kotimaahan sekä siirtyminen toiseen tutkimusorganisaatioon tai Suomessa sijaitsevaan yritykseen. Mahdollisessa yritysyhteistyössä tulee täyttyä määrätyt ehdot (tutustu ohjeistukseen rahoitusehdoissa). Rahoituksen edellytyksenä on, että vastuullisen johtajan tehtävät ja palkkauksen tutkimukselliset perustelut on kuvattu selkeästi hakemuksessa. Jotta rahoitusta voidaan maksaa tähän tarkoitukseen, siitä on oltava maininta rahoituspäätöksen ehdossa.

3. Palkkaus silloin, kun johtajalla ei ole palvelussuhdetta.

Jos tutkimushankkeen vastuullisella johtajalla ei ole palvelussuhdetta esimerkiksi yliopistoon tai tutkimuslaitokseen, hänen tulee selvittää hakemuksessaan, miten hänen oma palkkauksensa järjestetään hankkeen rahoituskauden aikana. Näiden yksityiskohtien selvittäminen on hakemusvaiheessa hakijan vastuulla. Eläkkeellä olevalle tutkijalle voidaan myöntää tutkimusrahoitusta samoin perustein kuin muillekin tutkijoille.

Viimeksi muokattu 30.10.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »