SV EN

Suorituspaikan sitoumus

Tutkimustyön suorituspaikan tulee sitoutua hankkeen hallinnointiin ja rahoitukseen kuittaamalla verkkoasioinnissa erillinen suorituspaikan sitoumuspyyntö. Tämä tapahtuu seuraavasti:

Hakija tallentaa hakemukselle suorituspaikan sitoumuksenantajan tiedot lomakkeen Rahoitus -välilehden alareunassa. Sitoumuspyyntö lähetetään Akatemiasta sitoumuksenantajalle sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. On tärkeää varmistaa, että sitoumuksenantajan sähköpostiosoite on kirjoitettu oikein ja sellainen, jota sitoumuksenantaja aktiivisesti käyttää.

Sitoumuksenantaja saa sähköpostiviestin, joka sisältää linkin verkkopalvelun kirjautumissivulle. Kirjautumisen jälkeen sitoumuksenantaja näkee pyydetyt sitoumukset Sitoumukset -välilehdeltä.

Kun suorituspaikan edustaja on tutustunut sähköiseen hakemukseen ja sen liitteisiin ja antanut sitoumuksen hankkeen hallinnointiin kuittaamalla saamansa sitoumuspyyntöviestin verkkopalvelussa, hakija saa asiasta sähköpostiviestin.

Suorituspaikan sitoumuksia on kolmenlaisia:

1. Kokonaiskustannusmallin mukaiset päätökset

Mikäli Suomen Akatemia myöntää rahoitusta, edellä mainittu yliopisto, tutkimuslaitos tai muu organisaatio sitoutuu käyttämään sitä myönnettyyn tarkoitukseen noudattaen Akatemian asettamia ehtoja ja ohjeita. Suorituspaikka sitoutuu omalta osaltaan hankkeen rahoittamiseen ja hallinnointiin sekä takaa hankkeen toteuttamisen perusedellytykset. Nämä määräytyvät tutkimuksen luonteen perusteella, mutta tavanomaiset perusedellytykset ovat samat kuin laitoksen muilla tutkijoilla eli työskentely- ja laboratoriotilat, laitteet (ml. atk), tietoliikenne-, puhelin-, posti-, kopiointi- ja kirjastopalvelujen käyttömahdollisuus.

Suomen Akatemian myöntämään rahoitukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Rahoituksen hallinnoijana toimii tutkijan suorituspaikka. Suorituspaikka sitoutuu toimimaan hakijan puolesta valtionavustuksen tai rahoituksen saajana siihen liittyvine velvoitteineen. Suorituspaikka voi käyttää rahoitusta vain hakemuksessa mainitun vastuullisen johtajan toteuttaman tutkimuksen rahoittamiseen noudattaen Akatemian asettamia ehtoja ja ohjeita sekä suorituspaikassa noudatettavia säännöksiä ja määräyksiä.

Suomen Akatemian tutkimusrahoitus on luonteeltaan yhteisrahoitteista toimintaa, jossa rahoitettavan hankkeen kustannuksista vastaa aina vähintään kaksi osapuolta. Akatemialta rahaa haettaessa yliopistot, tutkimuslaitokset ja muut tutkimusorganisaatiot sitoutuvat yhteisrahoitteiseen toimintaan hakemuksen rahoitussuunnitelmassa ilmoitetulla rahoitusosuudella. Suomen Akatemian rahoitusosuus hankkeen kokonaiskustannuksista on yleensä enintään 70 %. Rahoitusmuodoissa yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseen ja kärkihankerahoitus ”Tutkimuksella eteenpäin” tuki on täysimääräistä, eikä hakijaorganisaatiolta edellytetä omarahoitusosuutta. Lisäksi strategisen tutkimuksen neuvoston myöntämä rahoitus on täysimääräistä.

Suorituspaikka sitoutuu ottamaan palvelukseensa määrärahalla palkattavan henkilöstön organisaatiossa noudatettavien palkkasäännösten mukaan sekä raportoimaan määrärahan käytöstä Akatemian asettamien ehtojen ja ohjeiden mukaan. Suorituspaikka sitoutuu soveltamaan hakemuksessa ilmoitettua henkilösivukuluprosenttia, yleiskustannusprosenttia sekä tehollisen työajan kerrointa. Suomen Akatemia rahoittaa hankkeen arvonlisäverokustannuksia vain, mikäli ne jäävät hakijan suorituspaikan lopulliseksi kustannukseksi.

Suorituspaikka sitoutuu noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”.  Suorituspaikka sitoutuu myös siihen, että tutkimushankkeessa noudatetaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä eettisiä säännöksiä, määräyksiä ja suosituksia. Lisäksi suorituspaikka vastaa siitä, että tarvittavat luvat on saatu.

2. Akatemiatutkijan ja akatemiaprofessorin palkkausrahoitus

Mikäli Suomen Akatemia myöntää rahoitusta, edellä mainittu yliopisto, tutkimuslaitos tai muu organisaatio sitoutuu käyttämään rahoitusta myönnettyyn tarkoitukseen noudattaen Akatemian asettamia ehtoja ja ohjeita. Suorituspaikka sitoutuu omalta osaltaan hankkeen rahoittamiseen ja hallinnointiin sekä takaa hankkeen toteuttamisen perusedellytykset. Nämä määräytyvät tutkimuksen luonteen perusteella, mutta tavanomaiset perusedellytykset ovat samat kuin laitoksen muilla tutkijoilla eli työskentely- ja laboratoriotilat, laitteet (ml. atk), tietoliikenne-, puhelin-, posti-, kopiointi- ja kirjastopalvelujen käyttömahdollisuus. Palkkausrahoituksessa noudatetaan ns. lisäkustannusmallia.

Suomen Akatemian myöntämään rahoitukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Rahoituksen hallinnoijana toimii tutkijan suorituspaikka. Suorituspaikka sitoutuu toimimaan hakijan puolesta valtionavustuksen saajana siihen liittyvine velvoitteineen. Suorituspaikka voi käyttää avustusta vain hakemuksessa mainitun vastuullisen johtajan toteuttaman tutkimuksen rahoittamiseen noudattaen Akatemian asettamia ehtoja sekä suorituspaikassa noudatettavia säännöksiä ja määräyksiä.

Akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtävä on tarkoitettu täysipäiväiseen tutkimustyöhön ja siihen liittyvään toimintaan. Akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan työtehtäviin sisältyy ilman erillistä korvausta annettavaa oman alan opetusta ja opinnäytetöiden ohjausta 5 % vuosityöajasta; kaikkiaan opetustehtäviin ja muihin omaan tutkimustyöhön välittömästi kytkeytymättömiin tehtäviin saa käyttää enintään 10 % vuosityöajasta.

Suomen Akatemia mitoittaa akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan työsopimussuhteisen tehtävän palkkausmäärärahan. Suorituspaikka sitoutuu käyttämään palkkaukseen osoitetun määrärahan akatemiaprofessorin tai akatemiatutkijan palkkaukseen, ja sitoutuu ottamaan akatemiaprofessorin tai akatemiatutkijan palvelukseensa vähintään rahoituskauden mittaiseksi ajaksi.

Palkkausrahoituksen saaneilta pyydetään erikseen tutkimuskuluhakemus kokonaiskustannusmallin mukaisesti.

Suorituspaikka sitoutuu noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”.  Suorituspaikka sitoutuu myös valvomaan, että tutkimushankkeessa noudatetaan henkilötietojen käsittelyä koskevia ja eettisiä säännöksiä ja määräyksiä sekä suosituksia ja että tarvittavat luvat on saatu.

3. Lisäkustannusmallin mukaiset päätökset

Mikäli Suomen Akatemia myöntää rahoitusta, edellä mainittu yliopisto, tutkimuslaitos tai muu organisaatio sitoutuu käyttämään sitä myönnettyyn tarkoitukseen noudattaen Akatemian asettamia ehtoja ja ohjeita. Suorituspaikka sitoutuu omalta osaltaan hankkeen hallinnointiin sekä takaa hankkeen toteuttamisen perusedellytykset. Nämä määräytyvät tutkimuksen luonteen perusteella, mutta tavanomaiset perusedellytykset ovat samat kuin laitoksen muilla tutkijoilla eli työskentely- ja laboratoriotilat, laitteet (ml. atk), tietoliikenne-, puhelin-, posti-, kopiointi- ja kirjastopalvelujen käyttömahdollisuus.

Suomen Akatemian myöntämään rahoitukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Rahoituksen hallinnoijana toimii tutkijan suorituspaikka. Suorituspaikka sitoutuu toimimaan hakijan puolesta valtionavustuksen saajana siihen liittyvine velvoitteineen. Suorituspaikka voi käyttää avustusta vain hakemuksessa mainitun vastuullisen johtajan toteuttaman tutkimuksen rahoittamiseen noudattaen Akatemian asettamia ehtoja ja ohjeita sekä suorituspaikassa noudatettavia säännöksiä ja määräyksiä. Suorituspaikka sitoutuu raportoimaan määrärahan käytöstä Akatemian asettamien ehtojen ja ohjeiden mukaan.  

Suorituspaikka sitoutuu noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”. Suorituspaikka sitoutuu myös valvomaan, että tutkimushankkeessa noudatetaan henkilötietojen käsittelyä koskevia ja eettisiä säännöksiä ja määräyksiä sekä suosituksia ja että tarvittavat luvat on saatu. 

Viimeksi muokattu 18.2.2020
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »