SV EN

Hankkeen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun lain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa ole erikseen toisin säädetty. Tärkeimmät salassapitosäännökset ovat lain 24. pykälässä. Henkilötietojen käsittelemisestä ja antamisesta tai antamatta jättämisestä on säädetty tietosuojalaissa (1050/2018).

Akatemialle jätetyt tutkimusrahoitushakemukset liitteineen ovat pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja lukuun ottamatta abstraktia, tutkimussuunnitelmaa, aiesuunnitelmaa ja edistymisraporttia.

Hakemuksesta, hakijasta ja tutkimussuunnitelmasta annettu asiantuntijalausunto on salassa pidettävä, mutta asianomaisella hakijalla on oikeus saada tieto häntä koskevasta asiantuntijalausunnosta.

Tutkimusrahoituspäätökset ovat julkisia. Akatemia julkaisee verkkosivuillaan tutkimusrahoituksen saajan nimen ja organisaation, tutkimusaiheen, julkisen kuvauksen sekä saadun määrärahan.

Tietojen luovuttaminen

Suomen Akatemia käyttää hakemuksessa olevia tietoja hakemuksen arviointiin. Tiedot tallennetaan Akatemian tutkimusrahoituksen tietojärjestelmään. Hakija voi tarkistaa tietojärjestelmään tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkistuspyyntö osoitetaan kirjallisesti Akatemialle, joka on rekisterinpitäjä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tietojärjestelmästä ainoastaan tietosuojalain (1050/2018) edellytysten täyttyessä.

Viimeksi muokattu 5.3.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »