SV EN

Hakemuksen osat ja niiden ohjeet – tutkijalle ja tutkimusryhmälle

Hakemus koostuu Akatemian verkkoasioinnissa täytettävistä lomakkeista sekä pdf-muodossa jätettävistä hakemuksen liitteistä. Hakijalla on oikeus jättää hakemuksensa suomeksi tai ruotsiksi. Hakemukset pyydetään kuitenkin jättämään englanniksi, koska hakemukset arvioidaan kansainvälisesti.

Hakemuksen osat ja niiden sisältö verkkoasioinnissa (SARAssa)

Henkilötiedot/CV (Personal data/CV)

 • Henkilötiedot
 • Tutkinnot (viimeisin ensimmäisenä), lisätiedot-kohtaan voi täyttää esim. tietoja vanhempainvapaasta
 • Dosentuurit ja professuurit
 • Liitteenä CV/ansioluettelo mallipohjassa esitetyllä rakenteella, enintään kaksi sivua

Konsortion osapuolet (jos kyseessä konsortiohakemus) (Consortium parties) (if applicable)

Yleiskuvaus (General information)

 • Suorituspaikan tiedot
 • Tutkimushankkeen nimi englanniksi ja suomeksi / ruotsiksi
 • Tutkimusalat (vähintään yksi, enintään viisi)
 • Asiasanat englanniksi ja suomeksi / ruotsiksi

Abstrakti (Abstract)

 • Enimmäispituus on 2500 merkkiä
 • Lyhyesti tutkimuksen tieteelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet, tutkimusmenetelmät, aineisto, odotettavat tulokset ja vaikuttavuus
 • Lue lisää Abstraktista

Tutkimussuunnitelma (Research plan)

Tärkeimmät julkaisut (Most relevant publications)

 • Enintään kymmenen hankkeen kannalta tärkeintä julkaisuasi, konsortiohankkeilta yhteensä enintään 20 julkaisua
 • Julkaisuja voi hakea VIRTA-julkaisutietopalvelusta. Katso verkkoasioinnin ohje.
 • Julkaisuja voi syöttää myös suoraan. Pakolliset tiedot: tekijä(t), julkaisun otsikko, julkaisuvuosi ja sarjan/lehden nimi sekä julkaisutyyppi (ei näytetä hakemuksen pdf:ssä)
 • Täydellinen julkaisuluettelo liitetään hakemukseen Liitteet-välilehdelle

Yhteistyötahot (Collaborators)

 • Hankkeen yhteistyötahot eriteltynä (nimi, organisaatio, maa, yhteistyön kuvaus lyhyesti)
 • Yhteistyötahojen keskeiset ansiot hankkeen kannalta sekä perustelut heidän valinnoilleen kuvataan tutkimussuunnitelmassa kohdassa 3.2

Liikkuvuus (akatemiahankkeet, suunnatut akatemiahankkeet ja akatemiaohjelmat) (Mobility) (Academy projects, Targeted academy projects and Academy programmes)

 • Hankkeessa suunniteltu kansallinen ja kansainvälinen liikkuvuus eriteltynä henkilöittäin
 • Ohjeet liikkuvuuskorvauksesta löydät hakuilmoituksen kohdasta Haettava rahoitus ja rahoituskausi
 • Katso lisätietoja: Liikkuvuus (akatemiahankkeet, suunnatut akatemiahankkeet ja akatemiaohjelmat) (Mobility) (Academy projects, Targeted academy projects and Academy programmes)

Liikkuvuus (akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit) Mobility (Academy research fellows and Postdoctoral researchers)

 • Liikkuvuusedellytys (Mobility requirement): Tohtorin tutkinnon jälkeen hakijalla tulee olla vähintään kuuden kuukauden kansallinen tai kansainvälinen liikkuvuusjakso, joka tulee perustella hakemuksessa
 • Muu liikkuvuusjakso tohtorin tutkinnon jälkeen
 • Hankkeen aikana suunniteltu liikkuvuusjakso
 • Ohjeet liikkuvuuskorvauksesta löydät hakuilmoituksen kohdasta Haettava rahoitus ja rahoituskausi
 • Liikkuvuus (akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit)

Yhteydet (Affiliations)

 • Infrastruktuurit.  Ilmoita mitä kansallisen tai kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin tarjoamia laitteita, resursseja tai tietovarantoja hankkeessa käytetään. Kansallisella ja/tai ESFRI infrastruktuuritiekartalla olevat löytyvät valikosta. Mahdolliset muut infrastruktuurit täydennetään omaan kenttäänsä.

Eettiset kysymykset (Ethical aspects)

 • Tutkimushankkeen eettinen lupa (kyllä/ei)
 • Tutkimusvilppiin syyllistyminen (kyllä/ei)
  • Jos hakija on edellisen kolmen vuoden aikana todetusti syyllistynyt tutkimusvilppiin, Akatemia jättää hakemuksen tutkimatta.
  • Tutkimuseettiset kysymykset kuvataan tutkimussuunnitelman kohdassa 4.1.

Hankkeen rahoitus (Funding for the project) – Kokonaiskustannusmallin mukainen

 • Rahoituskausi, tehollinen työaika, henkilösivukulut, yleiskustannusosuus ja arvonlisävero (ALV)
 • Palkat ja muut kustannukset
 • Hankkeen muut rahoittajat ja rahoitusosuudet. Jos saat hakemuksen jättämisen jälkeen muualta rahoitusta Akatemiasta haettuun tarkoitukseen, sinun tulee viipymättä ilmoittaa tästä Akatemialle.
 • Perustelut haettavalle rahoitukselle. Kiinnitä huomiota kustannusarvion realistisuuteen.
 • Hankkeen vastuulliselle johtajalle voi hakea rajoitetusti palkkausta: johtamiseen ja/tai tutkimuksen tekemiseen. Perustelut vastuullisen johtajan palkkauksesta kirjoitetaan Vastuullisen johtajan palkkaus -välilehdellä.
 • Budjetointiosion tekemisessä saat apua oman suorituspaikkasi hallinnosta. Tarkemmat ohjeet koskien rahoitusta on esitetty hakuilmoituksen kohdassa ”Haettava rahoitus ja rahoituskausi”.
 • Suorituspaikan sitoumus. Varmista suorituspaikkasi (yleensä yliopisto tai tutkimuslaitos) sitoutuminen hankkeeseen suorituspaikan oman ohjeen mukaisesti.

Hankkeen rahoitus (Funding for the project) – 100 % Kokonaiskustannusmallin mukainen

 • Rahoituskausi, tehollinen työaika, henkilösivukulut, yleiskustannusosuus ja arvonlisävero (ALV)
 • Palkat ja muut kustannukset
 • Perustelut haettavalle rahoitukselle. Kiinnitä huomiota kustannusarvion realistisuuteen.
 • Hankkeen vastuulliselle johtajalle voi hakea rajoitetusti palkkausta: johtamiseen ja/tai tutkimuksen tekemiseen. Perustelut vastuullisen johtajan palkkauksesta kirjoitetaan Vastuullisen johtajan palkkaus -välilehdellä.
 • Budjetointiosion tekemisessä saat apua oman suorituspaikkasi hallinnosta. Tarkemmat ohjeet koskien rahoitusta on esitetty hakuilmoituksen kohdassa ”Haettava rahoitus ja rahoituskausi”.
 • Suorituspaikan sitoumus. Varmista suorituspaikkasi (yleensä yliopisto tai tutkimuslaitos) sitoutuminen hankkeeseen suorituspaikan oman ohjeen mukaisesti.

Hankkeen rahoitus (Funding for the project) – Apuraha

 • Rahoituskausi on yleensä kahden vuoden ajanjakso, jolloin rahoitus on käytettävissä. Tutkimussuunnitelmassa kerrotaan vierailun suunniteltu ajankohta (7-360 vrk).
 • Apuraha
 • Muut kustannukset
 • Suorituspaikan sitoumus. Liikkuvuus Suomeen -haussa. Varmista suorituspaikkasi (yleensä yliopisto tai tutkimuslaitos) sitoutuminen hankkeeseen suorituspaikan oman ohjeen mukaisesti.

Palkka (Salary) – akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat

 • Rahoituskausi viisi vuotta alkaen 1.9.
 • Palkka on hakuilmoituksen mukainen
 • Akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtävissä haetaan rahoitusta omaan palkkaan.
 • Suorituspaikan sitoumus. Varmista suorituspaikkasi (yleensä yliopisto tai tutkimuslaitos) sitoutuminen hankkeeseen suorituspaikan oman ohjeen mukaisesti.

Tutkimuskulut – akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat (Research costs – Academy professors and Academy research fellows)

 • Tehtäväkauden alustava budjetti perusteluineen myöhemmin haettavista tutkimusmäärärahoista ja perustelut haettavalle rahoitukselle. Kiinnitä huomiota kustannusarvion realistisuuteen.
 • Rahoituskausi
 • Tutkimusryhmän palkat ja muut kustannukset

Vastuullisen johtajan palkkaus (Salary cost for PI)

 • Perustelut, jos vastuullisen johtajan palkkauskuluja sisältyy rahoitussuunnitelmaan
 • Hankkeen vastuulliselle johtajalle voi hakea rajoitetusti palkkausta: johtamiseen ja/tai tutkimuksen tekemiseen.
 • Jos vastuullisella johtajalla ei ole pysyvää palvelussuhdetta, suunnitelma hänen palkkauksestaan rahoituskauden aikana.
 • Ohjeet vastuullisen johtajan palkkauksesta löydät hakuilmoituksen kohdasta Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Kliinisen tutkijan työaikajärjestelyt (Work-time arrangements)

 • Selvitys siitä, miten työaikajärjestelyt tutkimustyön ja kliinisen työn yhteensovittamiseksi on järjestetty 

Julkinen kuvaus (Public description)

 • Enimmäispituus 1000 merkkiä
  • Tutkimushankkeen yleistajuinen ja selkeä kuvaus englanniksi ja suomeksi / ruotsiksi
  • Akatemia voi käyttää julkista kuvausta hankkeesta tiedottamiseen
  • Lue lisää Julkisesta kuvauksesta
  • mitä tutkitaan ja miksi
  • millaisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä aiotaan käyttää: haastattelu, tilastoaineisto, arkistoaineisto yms.
  • missä tutkimus tehdään
  • mikä merkitystä ja tavoitteita tutkimuksella on yhteiskunnalle ja tieteelle
  • muita kiinnostavia seikkoja
  • hyvä laittaa myös linkki tutkijan kotisivulle, jos sieltä löytyy lisätietoa aiheesta
 • mukaan voi laittaa myös viitteitä aiempiin julkaisuihin, jotka ovat helposti saatavissa yleisestä kirjastosta tai Internetistä.

Valtuutus (Authorization)

 • Voit valtuuttaa toisen henkilön tekemään osia hakemuksesta puolestasi tai katselemaan hakemustasi.
 • Aloita kirjoittamalla hänen nimeään varattuun kenttään.
 • Valtuutettavan henkilön täytyy olla rekisteröitynyt verkkoasioinnissa (SARA) käyttäjäksi
 • Yhtä aikaa ei voi samalle kentälle valtuuttaa useampia henkilöitä etkä voi itse valtuutuksen aikana muokata kenttää.
 • Älä valtuuta itseäsi
 • Valtuutuksen tekniset ohjeet löydät verkkoasioinnin ohjeista.

Liitteet

 • Liitteiden tulee olla pdf-tiedostoja

       Pakolliset liitteet

 • Ansioluettelo /CV liitetään hakemuksessa kohtaan ” Henkilötiedot/CV (Personal data/CV)”-välilehdelle, enintään kaksi sivua
 • Täydellinen julkaisuluettelo. Tärkeimmät julkaisut täytetään hakemuksessa Tärkeimmät julkaisut (Most relevant publications) -välilehdellä
 • Aineistonhallintasuunnitelma: tee suunnitelma DMPTuulin avustuksella tai Akatemian sivustolta löytyvän ohjeistuksen  mukaisesti.
 • Aiesuunnitelma (akatemiaohjelmien aiehaku) mallipohjassa esitetyllä rakenteella, enintään neljä sivua, konsortioilla enintään kuusi sivua.
 • Suomalainen tohtorin tutkintotodistus tai englanninkielinen tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta tohtorintutkinnosta (akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit); opintorekisteriä ei saa liittää hakemukseen

       Tapauskohtaiset liitteet

 • Tutkimussuunnitelma mallipohjassa esitetyllä rakenteella, enintään 12 sivua (konsortion tutkimussuunnitelman pituus on enintään 15 sivua); vain jos tutkimussuunnitelmaa ei ole kirjoitettu verkkoasioinnin välilehdellä Tutkimussuunnitelma
 • Eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto.
 • Ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu, jos työ tai osa siitä suoritetaan ulkomailla; suosituskirjeitä ei saa liittää hakemukseen.
 • Edistymisraportti niistä hakijan johtamista Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, joista ei ole annettu loppuraporttia.

Jätä hakemus (Submit Application)

 • Hakemuksen voi jättää, kun kaikki tarvittavat tiedot on täytetty tai liitetty välilehdillä
 • Punainen varoituskolmio välilehdellä kertoo, jos jotain pitää vielä täydentää
 • Jätettyä hakemusta voi täydentää hakuajan aikana. Tallennus korvaa vanhan version.
 • Hakuajan jälkeen hakemuksen täydennystä on pyydettävä Akatemiasta hakuilmoituksessa olevilta yhteyshenkilöiltä
Viimeksi muokattu 16.9.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »