SV EN

Rahoituspäätösten perusteet

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Tätä tarkoitusta varten Akatemialla on erilaisia rahoitusmuotoja, jotka ovat Akatemian hallituksen ja sen asettamien jaostojen, tieteellisten toimikuntien, tutkimusinfrastruktuuri­komitean ja strategisen tutkimuksen neuvoston, käytössä. Rahoituspäätökset perustuvat hakemuksiin ja rahoitus on määräaikaista.

Akatemian tutkimusrahoituspäätösten lähtökohtana on mahdollisimman korkea tieteellinen laatu. Tämän takaamiseksi hakemusten arvioinnissa hyödynnetään ulkopuolisia tieteellisiä asiantuntijoita.

Rahoituspäätökset perustuvat tutkimus- ja toimintasuunnitelman tai tutkimusinfrastruktuurien hankesuunnitelman ja hakijan tieteellisten ansioiden arviointiin. Tieteellisten ansioiden arvioinnissa käytetään seuraavia perusteita:

 • tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus sekä uutuusarvo
 • tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus
 • hakijan / tutkimusryhmän pätevyys
 • tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
 • tutkimusympäristön laatu ja vahvistaminen
 • tutkimuksen kansainväliset ja kansalliset yhteistyösuhteet sekä tutkijoiden liikkuvuus
 • tutkimushankkeen merkitys ammattimaisen tutkijanuran edistämiselle

Rahoituspäätöksiä tehtäessä huomiota kiinnitetään myös muihin Akatemian hyväksymiin tiedepoliittisiin tavoitteisiin. Näitä ovat esimerkiksi

 • tutkimuksen kansainvälisyyden edistäminen
 • tieteen uudistuminen
 • nuoren tutkijasukupolven ja naisten tutkijanuran edistäminen
 • tutkimuksen monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden edistäminen
 • laajempien tutkimuskokonaisuuksien toteuttaminen
 • sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tutkimuksessa
 • hyvä tieteellinen käytäntö
  • avoimen tieteen edistäminen
  • tutkimuseettisten kysymysten asianmukainen käsittely
  • kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen
  • aineettomien oikeuksien periaatteiden huomioiminen
 • tieteellisen tutkimuksen hyödyntämisen edistäminen
 • innovaatiotoimintaan kytkeytyvän tutkimuksen edistäminen
 • tutkimuksen laajempi vaikuttavuus

Tarkemmin tutkimusrahoituspäätösten perusteet on kirjattu Akatemian hallituksen päättämään Tutkimusrahoituspäätösten perusteet -asiakirjaan (ks. alla). Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoitusperiaatteet löytyvät STN:n verkkosivuilta.

Hyvä tietää rahoitusten päätöksenteosta

Viimeksi muokattu 6.5.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »