SV EN

Arviointikriteerit

Akatemia käyttää hakemusten tieteellisessä arvioinnissa seuraavia kriteereitä:

Rahoituspäätökset perustuvat tutkimus- ja toimintasuunnitelman tai tutkimusinfrastruktuurien hankesuunnitelman ja hakijan tieteellisten ansioiden arviointiin. Tieteellisten ansioiden arvioinnissa käytetään seuraavia perusteita:

 • tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus sekä uutuusarvo
 • tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus
 • hakijan / tutkimusryhmän pätevyys
 • tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
 • tutkimusympäristön laatu ja vahvistaminen
 • tutkimuksen kansainväliset ja kansalliset yhteistyösuhteet sekä tutkijoiden liikkuvuus
 • tutkimushankkeen merkitys ammattimaisen tutkijanuran edistämiselle

Lähtökohtana on, että rahoitettava hanke palvelee suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa tai kansainvälistä yhteistyötä.

Korkeaan tavoitetasoon ja uusiin avauksiin pyrkiviin tutkimushankkeisiin sisältyy aina myös epäonnistumisen riski. Riski ei kuitenkaan ole myönteisen päätöksen este, kun hakemuksia arvioidaan ja rahoituspäätöksiä valmistellaan ja tehdään. Tavoitteena on, riskeistä tietoisena, antaa mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin sekä lisätä tutkimuksen ja tieteen uusiutumiskykyä.

Mikäli perusteltuja syitä on, Akatemialle osoitetusta hakemuksesta ei tarvitse pyytää arviointia, vaan hakemus hylätään, jos tämä hallintolain määräykset huomioon ottaen on perusteltua. Asiaa harkittaessa käytetään seuraavia perusteita:

 • hakemus on yhden täydennyspyynnön jälkeen olennaisilta osin puutteellinen
 • hakija tai hakemus ei täytä haulle asetettuja pätevyys- tai muita keskeisiä vaatimuksia
 • hakemus kohdistuu tarkoitukseen, jota varten Akatemialla ei ole rahoitusmuotoa
 • hakemus ei kuulu asianomaiseen hakuun
 • akatemiaohjelmahakuun jätetty hakemus ei kuulu ohjelman piiriin
 • hakija on jättänyt samassa haussa useamman kuin yhden hakemuksen, joka koskee jotain tai joitain seuraavista rahoitusmuodoista: akatemiatutkijan tehtävä, tutkijatohtorin tehtävä tai akatemiahanke; tällöin hakemuksista ensin saapunut arvioidaan
 • tutkimuksen huippuyksikköön kuuluva tutkija hakee akatemiahankerahoitusta huippuyksikön kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana
 • hakija ei ole raportoinut ohjeiden mukaisesti Akatemian rahoituksella meneillään olevasta tai päättyneestä tutkimushankkeesta
 • on aivan ilmeistä, ettei hakija jostain muusta syystä voi saada rahoitusta jätetyn hakemuksen perusteella.
Viimeksi muokattu 4.10.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »