Kaski, Kimmo

01.08.1996-31.07.2006

Akatemiaprofessori Kimmo Kasken tutkimustyö keskittyy laskennalliseen fysiikkaan, erityisesti kiinteän aineen tietokonesimulointeihin, laskennalliseen informaatiotekniikkaan, erityisesti kompleksisiin oppiviin järjestelmiin sekä suurteholaskennan ja verkotuksen kehitykseen. Hänen tutkimuksensa omaleimaiseksi piirteeksi on arvioitu poikkeuksellinen tutkimuksellinen laaja-alaisuus. Hänen ryhmäänsä pidetään maailman huippuna alallaan.

Laskennallisen tieteen lähtökohta on tiedon etsiminen datasta, jota tuottavat fysikaalisen ilmiömailman mittaukset, luonnon, tekniikan ja talouden prosessien havaintosarjat sekä tietokannat. Tiedon etsintä tapahtuu tietokoneilla fysikaalisena ja tilastollisena mallinnuksena sekä oppivina järjestelminä. Näiden numeeristen menetelmien kannalta keskeisiä ovat rinnakkaislaskennan ja havainnollistavien kolmedimensionaalisten tietokonevisualisointien ja -animointien kehitys.

Fysikaalisen mallinnuksen saralla Kasken ryhmän tutkimukset keskittyvät epäjärjestyneiden materiaalien murtumismekaniikkaan, pintakastumisilmiöön, elektroreologisiin aineisiin ja nanosysteemien kasvatusilmiöihin. Tilastollisen mallinnuksen saralla ryhmä tutkii ennustavaa aikasarjamallinnusta, datan luokittelua ja hahmon tunnistusta informaatioteoreettisilla ja oppivilla menetelmillä. Uutena tutkimusaiheena Kasken ryhmä osallistuu suomea ja englantia puhuvan kasvoanimaatiomallin eli ‘puhuvan pään’ kehittämiseen.

Akatemiaprofessori Kimmo Kaski on työskennellyt mm. laskentakeskuksen johtajana, mikroelektroniikan professorina ja laskennallisen tieteen ja tekniikan professorina Tampereen teknillisessä korkeakoulussa sekä johtajana Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan tutkimuslaitoksessa. Vuonna 1996 hänet kutsuttiin Teknillisen korkeakoulun laskennallisen tekniikan professoriksi. Hän on toiminut tutkijana ja vierailevana professorina useissa eri maissa. Vuonna 1993 hänet kutsuttiin American Physical Societyn Fellowksi tunnustuksena merkittävästä työstään laskennallisen fysiikan tutkimuksessa.

Kimmo.Kaski(at)hut.fi

Viimeksi muokattu 20.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »