Engeström, Yrjö

01.08.1995-31.07.2000

Akatemiaprofessori Yrjö Engeström on luonut lupaavan teorian kehittävästä työntutkimuksesta, jota pidetään ansiokkaana teoreettisten käsitteiden ja metodisten periaatteiden kokonaisuutena. Vaikka hänen tutkimuksensa on korkeatasoista perustutkimusta, se on lujasti empiriaan perustuvaa ja sitä on sovellettu työyhteisön käytännön kehittämiseen. 

Akatemiaprofessori Engeström on kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan tukeutuen laajentanut oppimisen tutkimusta yksilön oppimisesta ryhmien ja organisaatioiden ekspansiiviseen oppimiseen. Akatemiaprofessorina Engeström tutkii muutoksen hallintaa oppivissa organisaatioissa, erityisesti kognitiota ja asiantuntijuutta tiimi- ja verkkopohjaisissa työyhteisöissä. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan erityyppistä innovatiivista oppimista ehkäisevät ja edistävät tekijät. Lisäksi hankkeessa tutkitaan teknologian ja työvälineiden sekä puheen ja vuorovaikutuksen merkitystä oppimisessa. Tutkimuskohteina on teollisuusyrityksiä, terveydenhuolto-organisaatioita, oppilaitoksia, pankkeja sekä viestintäorganisaatioita Suomesta ja Yhdysvalloista. 

Akatemiaprofessori Yrjö Engeström on toiminut Kalifornian yliopistossa San Diegossa (UCSD) viestinnän professorina sekä Laboratory of Comparative Human Cognition´in johtajana. Lisäksi akatemiaprofessori Engeström on Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitokselle perustetun Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön johtaja. Hän toimii Mind, Culture and Activity -lehden päätoimittajana. Engeströmin uusimmat teokset ovat Training for Change (Geneve, ILO, 1994) ja Kehittävä työntutkimus: Perusteita, tuloksia ja haasteita (Helsinki, Painatuskeskus, 1995) Valmisteilla on teos Teams in Action. 

Viimeksi muokattu 30.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »