SV EN

Kulmala, Markku

1.1.2017 - 31.12.2021
Meteorologia ja ilmakehätieteet, ilmastotutkimus
Helsingin yliopisto

Markku Kulmalaa pidetään maailman johtavana ilmakehän aerosolien fysiikan ja kemian tutkijana, joka on tehnyt huomattavia läpimurtoja ilmakehän pienimpien nanohiukkasten tutkimuksessa. Hänen johtamassaan tutkimusryhmässä tehtävän ilmakehän aerosolien tutkimuksen kirjo on hyvin laaja sisältäen esimerkiksi aerosolien kytkeytymisen biosfäärin prosesseihin. Akatemiaprofessorikautenaan Kulmala jatkaa fysiikan ja kemian perustutkimuksen tutkimustulosten soveltamista globaalien ilmakehän ja biosfäärin vuorovaikutusprosessien ja ilmastonmuutoksen ymmärtämiseksi.

Kulmala selvittää ihmistoiminnan ja luonnollisten prosessien vaikutusta ilmastoon ja ilman laatuun. Ilmanlaadun ja ilmaston väliset vuorovaikutukset ovat moninaisia ja monimutkaisia. Saasteinen ilma voi muuttaa paikallista ja jopa globaalia ilmastoa ja ilmasto vaikuttaa monella tavalla ilmanlaatuun. Ilmanlaadun ja ilmaston välisiä vuorovaikutusmekanismeja ja takaisinkytkentöjä ei kuitenkaan vielä juurikaan tunneta. Kulmalan työn tavoitteena on saada lisätietoa tästä vuorovaikutuksesta sekä ymmärtää ilman epäpuhtauksien syntyyn, dynamiikkaan ja takaisinkytkentöihin liittyviä ilmiöitä. Tutkimuksella on merkittävät ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Markku Kulmala on maailman johtava ilmakehän aerosolien fysiikan ja kemian tutkija, ja hän toimi akatemiaprofessorina myös vuosina 2004–2009 ja 2011–2015.

Monipuolista ilmakehän tutkimista

Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen ilmakehätieteiden osastolla tutkitaan ilmastonmuutoksen ja ilman laadun välistä vuorovaikutusta. Akatemiaprofessori Markku Kulmalan johtama tutkimus on vahvasti kansainvälistä ja monitieteistä. Lue akatemiaprofessorin koko haastattelu.
Viimeksi muokattu 14.5.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »