SV EN

Kysymyksiä ja vastauksia toimikuntauudistuksesta

Suomen Akatemian toimikuntajärjestelmää uudistetaan. Miksi on päädytty ehdottamaan kolmea toimikuntaa nykyisen neljän toimikunnan sijasta? 

Tieteen uusien avausten tunnistaminen ja monitieteisen tutkimuksen mahdollisimman hyvä tukeminen edellyttävät joustavuutta ja mahdollisuutta toimia monipuolisesti myös eri tieteenalojen rajapinnoilla. Siirtyminen kolmen toimikunnan malliin laajentaa toimikuntien toiminta-aluetta ja edistää tutkimuksen uudistumista

Mitkä ovat tulevat kolme toimikuntaa?

1.1.2019 alkaen Akatemian tieteelliset toimikunnat ovat biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY), kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY) ja luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT).

Miten uusien toimikuntien jäsenten valinta tapahtuu?

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää yliopistoja, ammattikorkeakouluja, tutkimuslaitoksia, tiedeakatemioita, ministeriöitä, muita tutkimusrahoittajia ja tiedeyhteisöä tekemään perusteltuja ehdotuksia Akatemian toimikuntien jäseniksi. Myös edellytykset täyttävät yksittäiset henkilöt voivat asettua itse ehdolle.

Valtioneuvosto nimitti 20.6.2018 Suomen Akatemialle uuden hallituksen ja uusien tieteellisten toimikuntien jäsenet kaudelle 1.1.2019 - 31.12.2021.

Minkälaisia tehtäviä toimikunnan jäsenillä on?

Toimikunnan jäsenten tärkeimmät tehtävät ovat

  • toimikunnan tiedepoliittisten linjausten laatiminen ja toimikunnan toiminnan suunnittelu
  • tutkimusrahoituksesta päättäminen ja rahoituksen tuloksellisuuden seuraaminen
  • tutkimusalojen kehityksen ennakointi
  • toiminta Akatemian työryhmissä, akatemiaohjelmien ohjausryhmissä ja tutkimusinfrastruktuurikomiteassa
  • kansallinen ja kansainvälinen rahoittaja- ja sidosryhmäyhteistyö.

Toimikuntien ja niiden jäsenten tehtävien kuvaus verkkosivuilla.

Jääkö joku tieteenala nyt pienemmälle huomiolle rahoituksessa, kun toimikuntien määrä vähenee?

Toimikuntien lukumäärä ei määrittele sitä, kuinka paljon rahoitusta Akatemian hallitus vuosittain osoittaa kullekin toimikunnalle käytettäväksi. Akatemian vuosikellon mukaisesti hallitus linjaa syyskuussa toiminnan ja talouden suunnitelmassaan (TTS) vuosille 2020–2023 toimikuntien rahoitusosuuksia ja vuoden 2019 toimikuntakohtaisesta tutkimusrahoituksesta se päättää 6.11.2018 kokouksessaan.

Milloin muutos vaikuttaa tutkijaan ja hakuihin?

Kolmen toimikunnan malliin siirrytään vuoden 2019 alussa. Hakijat osoittavat syyskuun haussa 2018 hakemuksensa Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnalle (BTY-toimikunta), Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnalle (LT-toimikunta) tai Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalle (KY-toimikunta). Syyskuun hakuilmoitus julkaistiin heinäkuun alussa.

Mistä tiedän, mihin toimikuntaan jatkossa osoitan hakemukseni?

Itselleen sopivinta toimikuntaa pohtivan tutkijan kannattaa tarkastella toimikuntien toimialoja laajasta näkökulmasta ja samalla huomata, että tutkimushakemuksen jättövaiheessa hän voi edelleen valita sähköisessä asiointijärjestelmässämme (SARA) viisi omaa tutkimustaan parhaiten kuvaavaa tutkimusalaa. Toimialaluokitus kolmen toimikunnan mallin mukaan.

Järjestämme hakemuksille parhaan mahdollisen arvioinnin ja jokainen hakemus arvioidaan sen sisällölle ja tutkimusaloille sopivammassa paneelissa. Toimikunta ottaa päätöksenteossaan aina huomioon myös tieteenalojen erilaiset perinteet ja arviointikäytänteet. Akatemia myös jatkaa jo nykyisin käytössä olevaa arviointitapaa, jossa hakemus arvioidaan tarvittaessa toimikuntien yhteisessä paneelissa.

Onko muutoksia tulossa myös hakemusten arviointikäytäntöihin?

Akatemiassa on kokeiltu kevään aikana mallia, joissa arviointipaneelit ovat joissakin rahoitusmuodoissa asettaneet hakemukset myös paremmuusjärjestykseen. Toimikunnat ovat hyödyntäneet tätä tietoa kevään päätöksissään.

Toimikunnan toimivalta ei kuitenkaan kapene vaan jatkossakin se tekee rahoituspäätökset arvioinnin tulosten ja ilmoittamiensa kriteerien ja linjausten pohjalta. Hakijalle kuvataan nykyiseen tapaan toimikunnan päätöksenteon keskeiset perusteet hakemuksen päätösilmoituksessa.

Rahoituspäätöksiä Suomen Akatemiassa tekevät tieteellisten toimikuntien lisäksi strategisen tutkimuksen neuvosto, tutkimusinfrastruktuurikomitea tai eri jaostot rahoitusmuodon mukaan.

Suomen Akatemian arviointi- ja rahoituspäätöskäytännöt kuvattu verkkosivuilla

Suomen Akatemian Ask&Apply -kiertue jälleen elo-syyskuussa yliopistojen ja tutkimuslaitosten kampuksilla

 

Viimeksi muokattu 9.8.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »