Riitta Maijala: Miten tunnistamme vahvat ja vaikuttavat lippulaivat?

Riitta Maijala: Miten tunnistamme vahvat ja vaikuttavat lippulaivat?

13.6.2017

Riitta Maijala on Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja.

 

Uutta tutkimusrahoitusmuotoa suunniteltaessa palataan toistuvasti alkuun: mitä rahoituksella olikaan tarkoitus saada aikaan ja miksi? Näin tapahtuu myös maan hallituksen puolivälitarkistuksessa päätetyn uuden lippulaiva-ohjelman luomisessa.

Parhaillaan käynnissä olevat keskustelut yliopistojen ja tutkimuslaitosten johdon kanssa ovat olleet erittäin hyödyllisiä ohjelman suunnittelussa. Hyvien kysymysten ja kommenttien myötä lippulaiva-ohjelman käytännön rakenteet alkavat hahmottua ja lippulaivojen tunnusmerkit täsmentyä. Lippulaivojen keskeisten piirteiden hahmottaminen on tärkeää sekä hakemusten kirjoittamisen että niiden arvioimisen kannalta.

Valmistelun kuluessa on pohdittu myös sitä, miten uusi rahoitusmuoto sijoittuu nykyisten Suomen Akatemian rahoitusmuotojen joukkoon. Selvää on se, etteivät lippulaivat tule olemaan yliopistojen profiloitumisrahoituksen laajennettu kopio. Olisi toki yllättävää, jos yhdelläkään profilointirahoituksen kierroksen profilointialueella ei olisi yhteyttä yliopiston mahdollisen lippulaivan alan kanssa.

Ehkä merkittävin ero nykyisen profiloitumisrahoituksen ja lippulaivarahoituksen välillä tulee olemaan lähtötilanteen taso. Yliopistojen profiloitumisrahoituksen avulla tuetaan yliopistojen strategiassaan itse valitsemien tutkimuksen profiloitumisalueiden nopeampaa kehittämistä. Profiloitumisalueet voivat siten olla jo olemassa olevia, korkeatasoisia tutkimusaloja, nousevia aloja, joilla voidaan saavuttaa korkea taso tai uusia aloja, joilla on runsaasti potentiaalia.

Lippulaivahaussa halutaan sen sijaan tukea huippututkimuksen keskittymiä, joiden osien tutkimuksen laatu, vaikuttavuus ja uudistumiskyky on jo monissa aiemmissa arvioinneissa todettu korkeaksi. Tämän rahoituksen ei siis ole tarkoitus tukea aivan uuden alan pystyttämistä tai löyhien verkostojen kehittämistä. Lippulaivan rahoituksen ytimen muodostavatkin yliopistojen tai tutkimuslaitosten (tai niiden muodostaman konsortion) merkittävän kokoisen perusrahoituksen lisäksi sen jo lippulaivahakua aiemmin saama kotimainen ja ulkomainen kilpailtu tutkimusrahoitus, yritysrahoitus ja/tai muu tutkimuksen hyödyntäjien sijoitus.

Akatemian rahoituksella tuetaan lippulaivojen tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden nostamista vielä korkeammalle tasolle samalla kun pitkäjänteinen tuki kannustaa uusiin, rohkeisiin avauksiin ja uudentyyppisten toimintamuotojen kehittämiseen.

Huippuyksikkörahoitukseen verrattuna lippulaivoissa huippututkimukseen yhdistyy merkittävä kasvu tai muu vaikuttavuus. Tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuvaa vaikuttavuutta on arvioitu myös juuri uudistetun huippututkimusyksikköohjelman hankkeiden valinnassa, mutta niissä painotetaan ensisijaisesti tutkimuksen erittäin korkeaa tasoa ja tieteen uudistumista.

Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto on jo muutaman vuoden ajan jakanut rahoitusta, jossa korkeatasoinen tutkimus, relevanssi ja vaikuttavuus yhdistyvät. Toisin kuin strategisen tutkimuksen temaattisessa rahoituksessa, lippulaivarahoitusta voivat yliopistot ja tutkimuslaitokset hakea vapaasti itse valitsemiltaan tutkimuksen alueilta. Teemoja ei siis ole tarkoitus rajata hakuilmoituksessa.

Rahoitusmuodon tavoitteet ja periaatteet näkyvät hakijaorganisaatioille erityisesti hakuilmoituksessa sekä arviointikriteereissä.  Niiden selkeys on ensiarvoisen tärkeää ja sen eteen tehdään aina paljon työtä. Niin on myös lippulaiva-ohjelman valmistelussa. Yksityiskohdat ovat tärkeitä, sillä niitä pohdittaessa palataan samalla alkuun: mitä rahoituksella olikaan tarkoitus saada aikaan ja miksi? Toteutuvatko tavoitteet juuri näillä hakuohjeilla ja arviointikriteereillä?

Keskustelut tutkimusorganisaatioiden ja Tekesin kanssa jatkuvat. Kesäkuun hakuinfotilaisuuden lisäksi järjesteään myös mm. seminaari 28.8.2017. Toivotamme edelleen kaikki kysymykset ja kommentit tervetulleiksi. Yhdessä kehittämällä tämä uusi rahoitusmuoto löytää parhaat ehdokkaat ja voi aikanaan pitkäjänteisesti tukea vahvojen ja vaikuttavien lippulaivojen purjehtimista myös kansainvälisillä tutkimuksen ja vaikuttavuuden vesillä.

Riitta Maijala

Kirjoittaja on Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja.

riitta.maijala (at) aka.fi

 

Akatemian blogeissa tiedeyhteisöä edustavat vierailevat bloggaajat kirjoittavat tiede- ja tutkimusmaailman ajankohtaisista kuulumisista, tutkijantyön arjesta ja tutkimusaiheistaan. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

Blogiarkisto

Riitta Maijala

Viimeksi muokattu 1.9.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »