Jussi Vauhkonen: Strategisen tutkimuksen uudet ohjelmat ovat valmistelussa

20.10.2016

Jussi Vauhkonen toimii yksikön johtajana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen yksikössä.

Strategisen tutkimuksen uudet teemat kartoittavat suomalaisen yhteiskunnan ja globaalien muutosilmiöiden vuorovaikutusta monilla eri tasoilla. Painopisteinä teemoissa ovat tieto päätöksenteossa ja toimeenpanossa sekä yhteiskunnan kestävä kasvu.

Valtioneuvoston vuodelle 2017 päättämä teema Muuttuva yhteiskunta ja kansalaisuus globaalissa murroksessa valaisee tietotarpeita ja haasteita, joita globaalit muutokset aiheuttavat suomalaisen poliittisen järjestelmän toimivuuteen ja vakauteen. Itsenäisyyden juhlavuonna strategisen tutkimuksen huomio kiinnittyy valtioon, hallintatapoihin ja kansalaisten osallistumiseen, mihin liittyen tutkimukselta toivotaan ratkaisuja yhteiskunnan integraatioon ja luottamukseen.

Vuoden 2018 teema taas ulottuu laajemmalle kuin mikään aiempi strategisen tutkimuksen teemoista. Uudistu tai surkastu – resurssit ja ratkaisut -teema asettaa tutkijoiden ratkaistavaksi perustavan kysymyksen: miten yhteiskunnassa voitaisiin parhaiten tukea uudistumista ja sen edellytyksiä. Selvää on, että monenlaiset muutokset haastavat yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden sopeutumiskyvyn. Murroksellisia aikoja olisi pystyttävä myös hyödyntämään, ja se vaatii kykyä uusiutua. Teema herättää pohtimaan, miksi Suomi ei suoriudu niin hyvin kuin sen resurssiensa perusteella pitäisi ja minkälaisia ratkaisuja tutkimus voisi tarjota suorituksen parantamiseen.

Valtioneuvoston koko teemapäätöksen taustamuistioineen löydät täältä.

Strategisen tutkimuksen rahoitus on aina ohjelmamuotoista. Ohjelmat muodostetaan niin, että valtioneuvoston päättämät teema-alueet ja niiden painopisteet tulevat hyvin katetuiksi. Ohjelmien muodostaminen on strategisen tutkimuksen neuvoston vastuulla, ja tämä työ on nyt alkanut.

Nyt kolmatta kertaa järjestettävässä strategisen tutkimuksen haussa etsitään jälleen suuria ja monitieteisiä kokonaisuuksia. STN-konsortio kostuu usean organisaation yhteistyöstä, joka ylittää tieteen- ja hallinnonalojen rajoja. Rahoitusta uusista ohjelmista pääsee suunnitelmien mukaan hakemaan vielä tänä vuonna. Rahoituskaudet kuitenkin poikkeavat toisistaan niin, että Muuttuva kansalaisuus -teeman hankkeille myönnetään nelivuotinen rahoitus alkaen vuoden 2017 syksystä. Uudistu tai surkastu -teemaan perustuvissa ohjelmissa käytössä on kokonaisuudessaan kuusivuotinen rahoituskausi niin, että ensimmäinen kolmivuotiskausi alkaa vuoden 2018 alusta. Jälkimmäinen kolmivuotiskausi voidaan myöntää väliarvioinnin jälkeen.

Tiedeyhteisön palautteen perusteella hakua on kehitetty niin, että erityisesti aiehakuvaiheessa hakemuksen jättämisen vaatima työmäärä olisi aiempaa pienempi. Kun jaettavana on usean miljoonan euron rahoitus konsortiota kohden, on kuitenkin ymmärrettävää, että aivan vähäisin tiedoin rahoituspäätöstä ei voi tehdä.

STN-konsortioissa yhdistyvät hankkeen suunnittelusta alkaen korkealaatuinen tieteellinen tutkimus, yhteiskunnallinen relevanssi ja aktiivinen vuorovaikutus tiedon käyttäjien kanssa. Niinpä myös hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon sekä tieteellinen laatu että relevanssi. Kumpikaan ulottuvuus ei korvaa toisen puutteita, vaan rahoitus myönnetään hakijoille, jotka menestyvät sekä tieteellisessä arviointipaneelissa että relevanssin arviointipaneelissa. Lisäksi strategisen tutkimuksen neuvosto ottaa huomioon ohjelmakokonaisuuden vaatimukset.

Ensimmäinen askel menestykseen rahoitushaussa on huolellinen tutustuminen hakuehtoihin. Ne käyvät ilmi hakuilmoituksesta, jonka pyrimme julkaisemaan marraskuun lopussa. Lisäksi pidämme hakuinfoja, myös suorana verkossa. Kannattaa seurata viestintäkanaviamme eli kotisivua, LinkedIn-ryhmää ja twitteriä (@STN_Akatemia ja #strateginentutkimus). 

Jussi Vauhkonen
twitter: @JussiVauhkonen

Akatemian blogeissa tiedeyhteisöä edustavat vierailevat bloggaajat kirjoittavat tiede- ja tutkimusmaailman ajankohtaisista kuulumisista, tutkijantyön arjesta ja tutkimusaiheistaan. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

Blogiarkisto

Viimeksi muokattu 29.8.2017
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »