SV EN

Akatemiapalkinnot Miia Kivipellolle ja Otso Ovaskaiselle

Suomen Akatemia palkitsi kaksi ansioitunutta tutkijaa

22.10.2009

Suomen Akatemia palkitsi torstaina 22.10.2009 kaksi tutkijaa Akatemian Tiedegaalassa Helsingissä. Akatemiapalkinnot myönnettiin akatemiatutkija, dosentti Miia Kivipellolle Kuopion yliopistosta ja professori Otso Ovaskaiselle Helsingin yliopistosta. Kivipellolle palkinto myönnettiin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja Ovaskaiselle tieteellisestä rohkeudesta.

Dementian ja Alzheimerin taudin tutkija palkittiin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Akatemiatutkija, dosentti Miia Kivipelto selvittää tutkimuksessaan muokattavissa ja hoidettavissa olevia riskitekijöitä dementialle ja Alzheimerin taudille, jotka ovat yksi nopeimmin kasvavista kansanterveydellisistä ja taloudellisista haasteista. Kivipelto johtaa Karoliinisessa Instituutissa Tukholmassa, Kuopion yliopistossa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tutkimusryhmää, joka tutkii ympäristön ja geenien yhteisvaikutusta muistihäiriöissä. Tutkimusaineistona ovat pääosin laajat väestöpohjaiset epidemiologiset tutkimukset, mutta nyt ryhmä ovat aloittanut myös ensimmäisen elintapatekijöihin kohdistuvan interventiotutkimuksen, jonka tavoitteena on pienentää muistihäiriön ja dementian riskiä. Kivipelto on kansainvälisesti arvostettu asiantuntija, joka on aktiivisesti kertonut julkisuudessa tutkimusryhmänsä saavuttamista tuloksista dementiaan liittyen.

Alzheimerin taudin suurin vaaratekijä on ikä, mutta muiden riskitekijöiden olemassaolo lisää merkittävästi sairastumistodennäköisyyttä. Kivipellon tutkimukset ovat osoittaneet, että etenkin henkilöillä, joilla on merkittävä perinnöllinen alttius Alzheimerin taudille, liikunta ja oikea ravitsemus vähentävät sairastumisriskiä. Kivipellon tutkimuksen mukaan keski-iässä harrastettu säännöllinen vapaa-ajan liikunta voi pienentää merkitsevästi dementian ja Alzheimerin vaaraa myöhäisiässä. Tulokset osoittavat, että aktiivisilla henkilöillä, jotka olivat liikkuneet vähintään kaksi kertaa viikossa, oli 50 prosenttia pienempi riski sairastua dementiaan ja jopa 60 prosenttia pienempi Alzheimerin riski kuin vähemmän liikkuvilla.

“Tutkimuksemme on tuonut runsaasti tietoa dementian ja Alzheimerin taudin riskitekijöistä. Olemme todenneet että mm. kohonnut verenpaine, kolesteroli, liikalihavuus, vähäinen liikunta, liiallinen tyydyttyneen rasvan käyttö ja alkoholi ovat pahaksi aivoille ja lisäävät dementiariskiä. Tämä on tärkeä viesti kaikille ja voi motivoida miettimään elintapatekijöitä. Sanoisin, että sydäntä muistamalla voi ehkäistä myös dementiaa”, Kivipelto toteaa. Hänen ryhmänsä tutkimustulokset ovat myönteisiä koko dementiatutkimuksen kannalta. “Voimme vaikuttaa omilla valinnoillamme ja elintavoillamme siihen kuinka vanhenemme, eli kaikki ei ole kirjoitettu geeneihin”, rohkaisee Kivipelto.

Palkinto yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta myönnetään tutkijalle, joka on merkittävällä tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisännyt toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Lajien uhanalaistumista tutkinut matemaatikko palkittiin tieteellisestä rohkeudesta

Professori Otso Ovaskainen palkitaan tutkimustyöstä, jota hän teki akatemiatutkijakautenaan 1.8.2004-31.7.2009. Ovaskainen tutkii eliölajien selvitymistä muuttuvassa maailmassa matemaattisten mallien ja tilastollisten menetelmien avulla. Ovaskainen on väitellyt Teknillisen korkeakoulun matematiikan laitokselta ja tämän jälkeen menestyksellisesti laajentanut tutkimustaan uudelle alueelle, ekologiaan. Viime vuosina hän on johtanut matemaattisen biologian tutkimusryhmää, joka kuuluu Metapopulaatiobiologian huippuyksikköön. Tänä syksynä Ovaskainen aloitti Helsingin yliopistossa matemaattisen ekologian professorina.

Ovaskainen soveltaa tutkimuksessaan ennakkoluulottomasti matemaattista osaamistaan ekologisten kysymysten ratkaisemisessa, ja hänen tutkimuksensa vahvuus piilee erityisesti monitieteisyydessä. ”Matemaatikkona voin luoda ekologeille ja evoluutiobiologeille uusia tilastomenetelmiä, joilla nämä saavat enemmän irti tekemistään havainnoista”, kuvaa Ovaskainen. Toisaalta hän kehittää ekologisten kysymysten syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseksi yleistä matemaattista teoriaa. Ovaskaisen tutkimuksen yksi keskeinen tavoite on luoda realistisia populaatiomalleja, joissa huomioidaan eliöiden leviämiskyky pirstoutuneessa ympäristössä. ”Itseäni kiinnostaa erityisesti lajien uhanalaistuminen. Pyrin ymmärtämään, miksi tietyistä lajeista tulee uhanalaisia,  kun taas toisista ei, ja millaisin kustannustehokkain keinoin tämä kehitys voitaisiin pysäyttää”, Ovaskainen kertoo. Ovaskainen on osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta ja luovuutta tutkimuksellaan, joka paitsi etenee kahdella alalla myös yhdistää perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta.

Ovaskainen on kansainvälisesti erittäin arvostettu matemaatikko ja ekologi. Hän on saanut myös kansainvälistä tunnustusta edistyksellisestä tavastaan käyttää matemaattisia menetelmiä ekologisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ovaskainen sai Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Young researchers grant -rahoituksen ensimmäisellä rahoituskierroksella vuonna 2008.

Palkinto tieteellisestä rohkeudesta myönnetään tutkijalle, joka on työssään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi rohkeasta tai omaperäisestä uudesta tutkimusideasta, ennakkoluulottomasta tieteellisten rajojen ylittämisestä tai valmiudesta tutkimuksellisen riskin ottamiseen.

Akatemiapalkinnoilla kannustetaan tutkijoita

Palkittavien tutkijoiden tulee olla akatemiatutkijan virassa tai työskennellä Suomen Akatemian rahoittamina tutkijatohtoreina. Palkittavista päättää Akatemian hallitus tieteellisten toimikuntien esityksestä. Palkitsemisen tavoitteena on antaa tunnustusta ja kannustusta urallaan dynaamisessa vaiheessa oleville tutkijoille sekä kiinnittää huomiota Akatemian tärkeinä pitämiin tavoitteisiin. Akatemia myönsi palkinnot nyt seitsemättä kertaa. Palkintoesine on Miia Liesegangin suunnittelema suupuhallettu lasiteos ”Hetki”.

Lisätietoja:
- Ylijohtaja (tutkimus) Riitta Mustonen, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8220, riitta.mustonen@aka.fi
- Akatemiatutkija Miia Kivipelto, Karoliina Instituutti, p. +46 8 690 5822, matkapuhelin +46 73 99 409 22,        miia.kivipelto@ki.se
- Professori Otso Ovaskainen, Helsingin yliopisto, p. (09) 191 57924, matkapuhelin 050 309 2795, otso.ovaskainen@helsinki.fi
- Voittajien kuvat ovat saatavilla STT:n kautta 22.10. noin klo 21 lähtien. Lisäksi tiedotusvälineiden käyttöön tarjotaan noin minuutin pituinen videoklippi palkintojenjaosta ja paikallisradioiden käyttöön ääniklippi mp3-muodossa.
- Palkittavien esittelyfilmit ovat katsottavissa 23.10. lähtien Suomen Akatemian Youtube-tilillä.

 

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Terhi Loukiainen
p. (09) 7748 8385, 040 828 1784
terhi.loukiainen@aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »