SV EN

Suomen Akatemia vahvistaa yliopistojen tutkimusedellytyksiä profiloitumisrahoituksella

17.5.2019

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi. Rahoituksella tuetaan yliopistojen strategioidensa pohjalta valitsemien tutkimusalojen kehittämistä ja korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamista. Akatemian rahoitus nopeuttaa yliopistojen kehittämistoimia.

Haku oli järjestyksessään viides. Rahoitusta haettiin yhteensä 103 miljoonaa euroa ja myönnettiin 50 miljoonaa euroa. Rahoitusta hakiessaan yliopistot esittävät valitsemiensa profiloitumisalueiden konkreettiset suunnitelmat tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden edellytysten kehittämiseksi. Myös tutkimuksen profiloitumisalueen yhteistyö ja työnjako yliopistojen ja muiden organisaatioiden kesken on tärkeä osa hakemusta.

Hakuun osallistuneista 13 yliopistosta 11 sai rahoitusta. Nelivuotiset myönnöt vaihtelevat 500 000 eurosta 14,7 miljoonaan euroon. Rahoituspäätökset perustuvat asiantuntijapaneelin lausuntoon, paneelin asettamaan hakemusten paremmuusjärjestykseen, haetun rahoituksen suhteeseen suunniteltuihin profiloitumistoimiin ja yliopiston tutkimusrahoituksen kokonaisuuteen sekä yliopistojen raportteihin aiemmissa hauissa rahoitettujen toimien edistymisestä.

 Rahoitusta haettiin yhteensä 32 tutkimuksen profiloitumisalueelle. Näistä suuri osa (23) liittyi yliopistojen aiemmin valitsemiin profiloitumisalueisiin ja suunnitelmat syvensivät näiden tutkimusalojen kehittämistä.

Hakemuksissa rahoitusta suunniteltiin käytettävän pääosin tutkijoiden palkkaukseen. Suunnitelmissa esitettiin myös monipuolisesti kansainvälistymistoimia, erilaisia alustoja tieteiden välisen yhteistyön edistämiseksi, paikallisen tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön syventämistä sekä yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja elinkeinoelämäyhteistyöhön liittyviä kehittämistoimia.

Yliopistojen hakemukset arvioitiin kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa. Paneeli koostui eurooppalaisten yliopistojen rehtori- ja vararehtoritasoisista asiantuntijoista, joilla on monipuolista kokemusta yliopistojen tutkimusta tukevista uudistuksista. Paneeli piti hakemuksia korkeatasoisina.

 

Lisätietoja:

  • Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja, professori Johanna Myllyharju, p.  029 448 5740, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi
  • Tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5002,  etunimi.sukunimi (at) aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2019 rahoitamme tutkimusta 458 miljoonalla eurolla. Osa rahoituksesta tulee veikkausvoittovaroista. Akatemia toimii  opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Viimeksi muokattu 22.10.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »