SV EN

Strategiseen tutkimukseen kaksi uutta ohjelmaa, hakuilmoitukset julkaistu

26.11.2019

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) käynnistää kaksi uutta tutkimusohjelmaa. Ohjelmat käsittelevät valtioneuvoston lokakuussa päättämiä teema-alueita. Uusien ohjelmien kaksivaiheisen haun aiehaku aukeaa 4.12.2019 ja päättyy 15.1.2020.

Uudet ohjelmat:

Ilmastonmuutos ja ihminen

Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko

Läpileikkaavana painopisteenä molemmissa teema-alueissa on yhteisöllisyys.

Strategisen tutkimuksen rahoitushaku on kaksivaiheinen. Aiehaku on avoin kaikille hakukelpoisille hakijoille. Haun toiseen vaiheeseen kutsuttavat hankkeet valitaan maaliskuussa 2020. Päätöksen toiseen vaiheeseen kutsumisesta tekee STN ensimmäisen vaiheen kansainväliseen vertaisarviointiin perustuen.

Uudet ohjelmat käynnistyvät syksyllä 2020 ja niiden rahoituskausi on kuusi vuotta. Ohjelmaan valittujen hankkeiden etenemistä tarkastellaan rahoituskauden puolivälissä, ja neuvosto päättää rahoituksen jatkamisesta tarkastelun perusteella. STN varautuu rahoittamaan kahdessa avattavassa ohjelmahaussa yhteensä 8-12 hanketta, joiden rahoitus on ensimmäisen kolmivuotiskauden osalta yhteensä noin 34 miljoonaa euroa.

Hakemukset jätetään konsortioina. Konsortion rakennetta, kokoonpanoa ja toimintaa koskevat kuvaukset ja ehdot löytyvät hakuilmoituksista.

Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Kimmo Nuotio odottaa hakijoilta monipuolisia hakemuksia, joissa yhteistyökumppaneita on etsitty laajasti uusista suunnista. "Vuorovaikutussuunnitelman laatimiseen pitää paneutua, sillä odotamme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteutuvan jo hankkeen alkutaipaleelta alkaen."

STN:n rahoittaman tutkimuksen tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin. ”Etsimme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tällä kertaa pikemmin yksilö- kuin järjestelmäkeskeistä näkökulmaa: mitä itse kukin voi tehdä asian hyväksi? On tavattoman tärkeää saada tietoa siitä, miten yksilötason toimilla voidaan torjua ilmastonmuutosta.” Myös tiedon lukutaidon teemassa painotetaan yksilön tasoa. ”Jotta yhteiskunnallinen päätöksenteko voisi perustua tietoon, tulisi meidän jokaisen osata tarkastella kriittisesti saatavilla olevaa informaatiota ja muodostaa sen pohjalta perusteltuja näkemyksiä eri asioista”, toteaa Nuotio. "Yhteisöllisyyden näkökulma puolestaan tuo esille sen, että toimimme aina yhteydessä toisiin."     

Hakuilmoitukset on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkielinen hakuilmoitus julkaistaan ennen haun alkamista.

Tutustu Ilmastonmuutos ja ihminen -tutkimusohjelman hakuilmoitukseen

Tutustu Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko -tutkimusohjelman hakuilmoitukseen

 

Strateginen tutkimus järjestää hakijoille hakuneuvontawebinaarin 12.12.2019. Tarkempi ajankohta ja osallistumisohjeet tiedotetaan myöhemmin ja ne julkaistaan strategisen tutkimuksen verkkosivuilla sekä Twitterissä.

Lisätietoja

Hakuilmoitukset ja hakeminen

Ilmastonmuutos ja ihminen (CLIMATE):
tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne, p. 029 533 5067
tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen, puh. 029 533 5064

Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko (LITERACY):
tiedeasiantuntija Krista Nuutinen, p. 029 533 5043
tiedeasiantuntija Milja Saari, puh. 029 533 5123

sp. etunimi.sukunimi(a)aka.fi 

Strategisesta tutkimuksesta yleisesti
johtaja Jyrki Hakapää,  029 533 5020

www.strateginentutkimus.fi

 

Suomen Akatemian viestintä
Tiina Salo
p. 029 533 5084
sp. etunimi.sukunimi(a)aka.fi 

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, jolla on yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttavuutta. Vuonna 2019 STN rahoittaa tutkimusta 55 miljoonalla eurolla.

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2019 Akatemia rahoittaa tutkimusta 458 miljoonalla eurolla.

Viimeksi muokattu 27.11.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »