Biotieteilijöiden tulisi tunnistaa tutkimuksensa vaikuttavuus paremmin

18.6.2019

Biotieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden selvitys on valmistunut. Selvityksen mukaan biotieteilijöillä on haasteita tutkimuksensa vaikuttavuuden esiintuomisessa. Biotieteiden tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta tarkasteltiin vertailemalla sitä kahden muun tieteenalan vaikuttavuuteen.

Raportti perustuu biotieteiden tutkijoille keväällä 2018 tehtyyn kyselyyn sekä Tieteen tila 2016 -selvitykseen. Aineisto pohjautuu yhteensä 337 tutkijan vastaukseen, joista 103 on biotieteiden tutkijoilta ja loput kahdelta vertailtavalta tutkimusalalta. Vertailtavina tutkimusaloina olivat ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologi sekä lääketieteen tekniikka ja terveysteknologia.

Biotieteilijät tunnistivat tutkimuksensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta hieman muita vertailtujen alojen tutkijoita harvemmin. Ekologit ja lääketieteen tutkijat tunnistivat biotietelijöitä useammin oman tutkimuksensa vaikutukset. Kokonaisuudessaan vertailtujen tutkimusalojen vaikuttavuus on kuitenkin lähes samaa tasoa.

Tutkimuksen vaikuttavuuden ja relevanssin osoittaminen on usein haasteellista. Biotieteiden tutkimus on monesti etäällä konkreettisista arjen kokemuksista ja lisäksi aikajänteet, jolla tutkimuksesta syntyy yhteiskunnallisia vaikutuksia, ovat usein pitkiä. Näistä tekijöistä johtuen, vaikuttavuuden tunnistaminen on usein hankalaa.

”Selvityksen perusteella ilmeni, että biotieteilijöille on erityisen tärkeää pohtia tutkimuksensa ja oman alansa relevanssia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia”, huomauttaa Suomen Akatemian erikoistutkija Timo Kolu avaten raportin tuloksia. ”Biotieteilijöiden olisi hyvä pohtia paitsi oman tutkimuksensa vaikuttavuutta, myös sen kytkentöjä esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteisiin peilaten. Juuri tutkijat pystyvät parhaiten edistämään yhteistä ymmärrystämme siitä, mitä annettavaa tutkimuksella on suurten globaalien haasteiden ratkaisemisessa”, Kolu korostaa.

Biotieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus -raportti verkkojulkaisuna

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
Veera Lyytikäinen, viestintäsuunnittelija
p. 029 533 5152
etunimi.sukunimi (at) aka.fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2019 rahoitamme tutkimusta 458 miljoonalla eurolla. Osa rahoituksesta tulee veikkausvoittovaroista. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Viimeksi muokattu 19.6.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »