SV EN

Suomen Akatemia valmistelee kahta uutta akatemiaohjelmaa

11.6.2018

Suomen Akatemian hallitus on päättänyt kahdesta uudesta akatemiaohjelmasta. Ympäristöterveys ilmaston muuttuessa -akatemiaohjelmaan varataan kahdeksan miljoonaa euroa ja Elämän molekulaariset säätelymekanismit -akatemiaohjelmaan seitsemän miljoonaa euroa. Tutkimusohjelmien valmistelu aloitetaan ja ohjelmarahoitus avautuu haettavaksi tutkijoille keväällä 2019.

Elämän molekulaariset säätelymekanismit -akatemiaohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä eliön sisä- ja ulkosyntyisen tekijöiden ja genomin vuorovaikutuksen molekulaarisista säätelymekanismeista. Tutkimuksen mahdollistaa viimeaikainen vahva kehitys genominlaajuisten säätelymekanismien tutkimusmenetelmissä. Kaksi miljoonaa euroa ohjelmarahoituksesta käytetään uudentyyppisen jälkikäteisohjelman rahoittamiseen, jonka suunnittelu jatkuu osana ohjelmavalmistelua.  

Ympäristöterveys ilmaston muuttuessa -akatemiaohjelman tavoitteena on tuottaa tietopohjaa, jota tarvitaan, kun valitaan parhaita toimintatapoja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Ilmastonmuutoksesta ja sen hillintätoimista johtuvia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on tutkittu Suomessa varsin vähän.

Tutkimusohjelmien aiheet valikoituivat yli 200 ehdotuksen joukosta

Marraskuussa 2017 Akatemia pyysi tutkijoita ja muita toimijoita tekemään ehdotuksia uusiksi akatemiaohjelmiksi ja strategisen tutkimuksen teemoiksi avoimella verkkokyselyllä. Ehdotuksia saatiin yhteensä 205 kappaletta. Verkkokyselypohja mahdollisti myös aloitteiden tekijöiden välisen keskustelun.

Ehdotuksia käsiteltiin Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien yhteisessä työpajassa maaliskuussa. Työpajan työskentelyn pohjalta valikoitui kahdeksan ohjelma-aloitetta, joista Akatemian hallitus valitsi nyt kaksi aihetta. Valinnan perusteena oli erityisesti aiheiden ajankohtaisuus ja sopivuus ohjelmamuotoisen rahoituksen kohteeksi.

Akatemiaohjelmat ovat tiedelähtöisiä, temaattisia tutkimushankekokonaisuuksia, joiden tavoitteena on uudistaa tutkimusta ja edistää tutkimuksen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ohjelmat tukevat myös korkeatasoista monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta, verkostoitumista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Ohjelmien rahoitusaika on vähintään neljä vuotta. Tällä hetkellä Akatemia rahoittaa 13 akatemiaohjelmaa.

Lisätietoja

 

Suomen Akatemian viestintä
Aino Laine
viestintäsuunnittelija
p. 0295335007
aino.laine@aka.fi

 

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2018 rahoitamme tutkimusta 444 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemia saa osan tutkimusrahoitukseen käyttämistään varoista rahapelitoiminnan voittovaroista.  Vuonna 2018 Akatemia käyttää tieteen edistämiseen rahapelitoiminnasta saatuja varoja 70,7 miljoonaa euroa.

Viimeksi muokattu 11.6.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »