SV EN

Suomen Akatemia valitsi akatemiatutkijat biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen aloille

3.5.2018

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 11 uudelle akatemiatutkijalle. Toimikunta käyttää rahoitukseen noin 4,8 miljoonaa euroa. Rahoituskausi on viisivuotinen. Syyskuun 2017 haussa arvioitiin 95 akatemiatutkijahakemusta. Rahoitus myönnettiin 11,6 prosentille hakijoista. Reilu kolmannes rahoituksen saaneista oli naisia.

Akatemiatutkijan rahoituksella edistetään ja vahvistetaan parhaimpien tutkijoiden pätevöitymistä akateemiseen johtajuuteen ja vakiinnutetaan heidän asemaansa itsenäisinä tutkijoina. Akatemiatutkijan tehtävän hakija hakee rahoitusta omaan palkkaukseensa enintään viideksi vuodeksi.

Uudet akatemiatutkijat tutkivat muun muassa eläinten sopeutumista kaupunkiympäristöön, hermosolujen erilaistumista ohjaavia geenisäätelymekanismeja sekä rauduskoivun funktionaalista genomiikkaa. Tutustu kaikkiin uusiin akatemiatutkijoihin.

Akatemiatutkijoiden valinnassa tärkeimpinä kriteereinä ovat tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, hakijan itsenäisyys tutkijana ja nousujohteinen urakehitys. Lisäksi päätöksissä painotetaan hakijan kansainvälisyyttä ja aiempaa liikkuvuutta.

”Akatemiatutkijat ovat tieteemme suunnannäyttäjiä. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että he voisivat vakiinnuttaa asemansa oman alansa tutkimuksen tulevaisuuden rakentajina ja uudistajina”, sanoo biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja Kai Lindström.

Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta saavat parhaat tutkijat ja tutkimusryhmät sekä lupaavimmat nuoret tutkijat. Akatemian rahoitus perustuu kilpailuun. Tavoitteena on tieteellisesti kunnianhimoisten hankkeiden toteuttaminen.

Korkeatasoinen kansainvälinen vertaisarviointi on Akatemian keskeisin työväline parhaiden ja lupaavimpien hankkeiden tunnistamisessa. Monivuotisista tutkimusmäärärahahakemuksista pyydetään yleensä tieteellisen asiantuntijapaneelin kirjallinen lausunto tai vähintään kaksi ulkopuolista kirjallista arviointia henkilöiltä, jotka ovat arvostettuja tutkijoita alallaan. Paneeli antaa kustakin hakemuksesta yhden lausunnon. 

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. 029 533 5131

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2018 rahoitamme tutkimusta 444 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemia saa osan tutkimusrahoitukseen käyttämistään varoista rahapelitoiminnan voittovaroista.  Vuonna 2018 Akatemia käyttää tieteen edistämiseen rahapelitoiminnasta saatuja varoja 70,7 miljoonaa euroa.

Viimeksi muokattu 7.11.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »