SV EN

Media ja yhteiskunta -ohjelman hankkeet uudistavat yhteiskunnan tutkimusta

26.11.2018

Suomen Akatemia on valinnut kymmenen hanketta tai konsortiota eli hankekokonaisuutta rahoitettaviksi Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelmassa. Niitä rahoitetaan yhteensä kahdeksalla miljoonalla eurolla, hanketta kohti rahoitus on keskimäärin 800 000 euroa. Rahoitus alkaa ensi vuoden alussa ja päättyy vuoden 2022 lopussa.

Rahoitusta saa kaikkiaan 22 hanketta, joissa on mukana myös konsortioiden osahankkeet. Hankkeiden johtajista naisia on 36 prosenttia. Aiehakuun jätettiin 159 hanketta, joiden johtajista naisten osuus oli 43 prosenttia.

Ohjelma uudistaa suomalaista yhteiskunnan tutkimusta tuomalla yhteen eri tutkimusaloja ja lähestymistapoja ja kytkemällä ne ajankohtaiseen, yhteiskunnallisesti ratkaisevan tärkeään tematiikkaan. Ohjelman monitieteinen lähestymistapa pyrkii tunnistamaan, analysoimaan ja selittämään aiheeseen liittyviä yhteiskunnallisia käsitteitä, ilmiöitä ja kehityssuuntia – sekä avaamaan ratkaisujen ja yhteiskunnallisten valintojen horisontteja. 

Ohjelman toiminnan monipuolisuutta kuvaavat esimerkiksi seuraavat hankkeet

Antti Ukkonen Helsingin yliopistosta johtaa hanketta ”Automatisoitu trollaus ja valeuutisten generointi tulevaisuuden sosiaalisessa mediassa: Laskennallisia ja empiirisiä tutkimuksia uhkista ja näiden implikaatioista”. Se tutkii mekanismeja, joilla verkkokeskusteluja ja uutistarjontaa voidaan häiritä tekoälyn keinoin. Projekti yhdistää trollauksen ja valeuutisten laadullisen analyysin ja modernit koneoppimismenetelmät.

Karina Horsti Jyväskylän yliopistosta johtaa hanketta ”Karkotus mediavälitteisessä yhteiskunnassa: tunnetalous ’pakolaisten vastaanottokriisin’ jälkimainingeissa”. Tämä monitieteinen hanke tarkastelee karkotusten vaikutuksia esimerkiksi tunteiden, julkisuuden, sosiaalisen median ja kansalaisliikkeiden näkökulmista. Tutkimuksen huomio keskittyy siihen, miten pakkopalautukset mahdollisesti vaikuttavat käännyttävään suomalaiseen yhteiskuntaan.

Anu Koivunen Tampereen yliopistosta ja Eetu Mäkelä Helsingin yliopistosta johtavat konsortiota ”Vallan virrat - media politiikan alustajana ja tekijänä”, joka käsittelee median valtaa ja sen muutoksia. Tutkimus tarkastelee suomalaisia mediakeskusteluja ja julkisuutta kolmessa aiheessa: alkoholipolitiikka, perhepolitiikka sekä valtion ja yritysten väliset suhteet. Hanke tuo näkyviin suomalaisen poliittisen julkisuuden vallan virrat ja toimijoiden verkostot sekä journalistisen median roolin politiikan toimijana ja areenana.          

 

Lisätietoja:

 

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
leena.vahakyla@aka.fi
p. 029 5335 139

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2018 rahoitamme tutkimusta 444 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemia saa osan tutkimusrahoitukseen käyttämistään varoista rahapelitoiminnan voittovaroista.  Vuonna 2018 Akatemia käyttää tieteen edistämiseen rahapelitoiminnasta saatuja varoja 70,7 miljoonaa euroa.

 

 

 

Viimeksi muokattu 26.11.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »