SV EN

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen uudet akatemiahankkeet valittu

18.6.2018

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on valinnut rahoitettavaksi 70 uutta akatemiahanketta. Hankkeisiin myönnetään rahoitusta yhteensä noin 39,5 miljoonaa euroa pääasiassa nelivuotisille tutkimuksille.

Rahoitus myönnettiin 15 prosentille hakemuksista. Syyskuun 2017 haussa arvioitiin yhteensä 464 luonnontieteiden ja tekniikan tutkimussuunnitelmaa. Pääosa hakemuksista arvioitiin 28 kansainvälisessä arviointipaneelissa. Korkeatasoinen kansainvälinen vertaisarviointi on Suomen Akatemian keskeisin työväline parhaiden ja lupaavimpien hankkeiden tunnistamisessa.

”Toimikunta tukee luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimialaa laaja-alaisesti. Päätöksenteon tärkein kriteeri on tutkimuksen tieteellinen laatu. Toimikunta kiinnittää päätöksenteossa erityistä huomiota myös uusiin tutkimusavauksiin ja tutkimuksen läpimurtomahdollisuuksiin. Muita kriteereitä ovat tutkijan ja tutkimusryhmän osaaminen sekä tutkimusyhteistyö ja liikkuvuus”, sanoo toimikunnan puheenjohtaja Leena Paavilainen.

Osana Akatemian arviointitoiminnan kehittämistyötä tässä haussa kokeiltiin mallia, jossa paneelit asettivat parhaat arvosanat (as. 5 ja 6) saaneet hakemukset paremmuusjärjestykseen. Toimikunta käytti myös tätä tietoa hyväkseen päätöksenteossa.

”Tässä haussa toimikunta sai paljon tieteelliseltä laadultaan erinomaisia akatemiahankehakemuksia. Näistä monet sisälsivät uusia ja rohkeita tutkimusavauksia. Toimikunta on kuitenkin huolissaan muutamista Suomelle tärkeistä tutkimusaloista, kuten puuperäisen biomassan jalostuksesta, joiden hakemusten tieteellisessä laadussa on asiantuntija-arviointien perusteella parannettavaa. Ilahduttavan paljon erinomaisia hakemuksia saatiin konetekniikan, lääketieteellisen tekniikan ja biomateriaalitutkimuksen alalla”, toteaa toimikunnan puheenjohtaja Leena Paavilainen.

Rahoitetuissa hankkeissa tutkitaan muun muassa ennustavaa aivokuva-analyysiä, typen talteenottoa lietteistä ja muista orgaanisista jätemateriaaleista, koneoppimismenetelmiä biosfäärin muutosten analysoinnissa, lisätyn todellisuuden vaikutuksia ruokailukokemukseen, hukkalämpöä hyödyntäviä materiaaleja sekä pimeää ainetta ja energiaa maailmankaikkeudessa. Tutustu kaikkiin uusiin akatemiahankkeisiin.

 

Lisätiedot

  • Akatemiahankkeiden rahoituspäätökset
  • Tiedeasiantuntija Jukka Tanskanen, p. 029 533 5071
  • Tiedeasiantuntija Timo Lehtinen, p. 029 533 5054
  • Johtava tiedeasiantuntija Samuli Hemming, p. 029 533 5024
  • Tiedeasiantuntija Jenni Heino, p. 029 533 5030

Suomen Akatemian viestintä verkkotiedottaja Vesa Varpula p. 029 533 5131 etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2018 rahoitamme tutkimusta 444 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemia saa osan tutkimusrahoitukseen käyttämistään varoista rahapelitoiminnan voittovaroista.  Vuonna 2018 Akatemia käyttää tieteen edistämiseen rahapelitoiminnasta saatuja varoja 70,7 miljoonaa euroa.

Viimeksi muokattu 7.11.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »