SV EN

Uusia kliinisiä tutkijoita terveyden tutkimuksen alalle

17.5.2017

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on valinnut 11 uutta kliinistä tutkijaa. Toimikunta osoitti rahoitukseen yhtensä 2,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen sai 29 prosenttia hakijoista.

Kliinisen tutkijan rahoitus on terveyden tutkimuksen toimikunnan erityinen suunnattu rahoitusmuoto, jonka haku järjestettiin 12. kerran. Rahoituksessa myönnetään palkkauskuluja osa-aikaiseen tutkimustyöhön ja määrärahaa tutkimuskuluja varten. Kliiniset tutkijat ovat keskeisessä roolissa kliinisen potilastyön ja perustutkimuksen yhteensovittamisessa. Korkeatasoisen kliinisen tutkimustyön ansiosta pystytään tunnistamaan kliiniset avainkysymykset potilastyössä ja vastaavasti tuomaan mahdollisia ratkaisuja näihin kysymyksiin perustutkimuksesta. Toimikunta pitää kliinisten tutkijoiden tukemista tärkeänä ja pyrkii rahoituksella parantamaan kliinisen tutkimustyön edellytyksiä Suomessa.

Syyskuun 2016 haussa myös muiden kuin lääkäreiden oli mahdollista hakea kliinisen tutkijan tehtävää. Hakijana voi olla kliinisessä työssä oleva tohtorintutkinnon suorittanut lääkäri tai muu tohtorintutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen, joka tekee potilastyötä.

Uusien kliinisten tutkijoiden aiheita:

Olli Lohi Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta tutkii akuutin leukemian uusia lääkehoitoja. Lasten leukemian ennusteet ovat parantuneet huomattavasti viime vuosikymmeninä. Hoito on kuitenkin pitkä ja osalla potilaista tauti uusii. Rahoitetussa hankkeessa Lohi analysoi leukemian eri alaryhmien geenien ilmentymistä ja niiden säätelyä koko genomin laajuisesti. Tavoitteena on tunnistaa eri alaryhmille ominaisia lääkehoitomahdollisuuksia ja testata niitä sopivissa malleissa. Erityisenä tavoitteena on löytää uusia täsmähoitoja keski- ja korkeariskisille leukemian alaryhmille.

Anastasia Shulga Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta kehittää uutta menetelmää selkäydinvammapotilaiden hoitoa ja kuntoutusta varten. Halvaantuneen raajan sähköstimulaatio yhdistettynä aivojen kajoamattomaan stimulaatioon lisää aivojen ja selkäytimen muovautuvuutta vaurion jälkeen. Shulga ryhmineen on kokeillut ensimmäisinä maailmassa kyseistä menetelmää selkäydinvamman jälkeisenä pitkäaikaisena hoitomuotona. Tutkimusryhmä on osoittanut alustavissa kokeissa, että menetelmällä pystytään ainakin osittain palauttamaan liikettä halvaantuneisiin lihaksiin sekä vahvistamaan heikkoja lihaksia. Tavoitteena on vahvistaa saatuja lupaavia tuloksia suuremmassa potilasaineistossa sekä parantaa menetelmää testaamalla sitä erityyppisissä potilaissa ja terveissä koehenkilöissä.

Kari Tikkinen Helsingin yliopistosta johtaa Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) Working Group -tutkimusryhmää. Urologiset sairaudet ovat yleisiä ja heikentävät satojen miljoonien ihmisten elämänlaatua maailmanlaajuisesti. Urologiset hoidot jäävät usein ilman toivottavaa vastetta, joten tutkimukselle on suuri tilaus. CLUE-tutkimusryhmässä on useita kokeneita urologian ja tutkimusmenetelmien osaajia. Ryhmä tekee kyselytutkimuksia, kohorttitutkimuksia, meta-analyysejä sekä hoitosuosituksia. Nyt ryhmä laajentaa tutkimuksensa satunnaistettuihin kliinisiin tutkimuksiin. Tavoitteena on luoda Helsingissä toimivasta CLUE-tutkimusryhmästä maailmanluokan kliinisten tutkimusten yksikkö, joka tutkii urologisten potilaiden hoidon kannalta kriittisiä kysymyksiä.

Lisätietoja

  • tiedeasiantuntija Sanna Marjavaara, p. 029 533 5070, sanna.marjavaara(at)aka.fi
  • Rahoituspäätökset

Suomen Akatemian viestintä Vesa Varpula verkkotiedottaja p. 029 533 5131 vesa.varpula(at)aka.fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2017 tutkimusta rahoitetaan 437 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemia saa osan tutkimusrahoitukseen käyttämistään varoista veikkausvoittovaroista (70,7 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Viimeksi muokattu 7.11.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »