SV EN

Täydentävä haku Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan

28.11.2017

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti kokouksessaan 27.11.2017 käynnistää täydentävän haun strategisen tutkimuksen ohjelmaan Kestävän kasvun avaimet. Haun avulla Suomen Akatemian yhteydessä toimiva neuvosto haluaa täydentää Uudistu tai surkastu – resurssit ja ratkaisut -teeman ohjelmakokonaisuutta: syksyllä 2017 teeman kahteen ohjelmaan valitut konsortiot käsittelevät yhteiskunnallisiin tai ympäristön globaaleihin muutoksiin sopeutumista sekä kasvatusta ja koulutusta kestävän kasvun perustoina.

Täydentävällä haulla etsitään tutkimusta, joka käsittelee kestävän kasvun mahdollistamista taloudellisen toiminnan avulla. Tavoitteena on tukea suomalaisten yhteisöjen ja yritysten palvelujen ja tuotteiden uudistumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämänlaista tutkimusta STN ei rahoittanut ohjelman joulukuussa 2016 avautuneessa haussa. Jotta tutkimus uudistuisi ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus lisääntyisi, neuvosto edellyttää tulevilta konsortioilta innovatiivista ja monitieteellistä otetta.

”Haemme uusia osaamisyhdistelmiä kokoavia konsortioita, esimerkiksi tekniikan tutkimuksen ja humanististen tieteiden yhteen saattamista tavalla, joka pystyy käsittelemään kokonaisvaltaisesti erilaisia valittuun tutkimusteemaan kytkeytyviä ulottuvuuksia ja ilmiöitä”, visioi neuvoston puheenjohtaja Per Mickwitz.

Täydentävän haun tavoitteet merkitsevät myös vuorovaikutustyön uudelleentarkastelua. Haku mahdollistaa taloudellisen järjestelmän ja sen toimijoiden resurssien, voimavarojen ja instituutioiden monitahoisen tarkastelun. Tämä merkitsee yhteistyöverkostojen laajentamista: hakijat joutuvat pohtimaan esimerkiksi, miten sitouttaa taloudellisia toimijoita hankkeeseensa niin, että ne hyödyttävät koko liiketoiminta-alaa.

Mickwitz kiteyttää: ”Täydentävän haun tavoitteena on rahoittaa tutkimusta, jonka avulla tunnistetaan kestävän kasvun mahdollisuuksia, analysoidaan uudistumisen edellytyksiä ja esteitä sekä tuetaan kestävää kasvua tuottavien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.”

Täydentävä haku perustuu valtioneuvoston lokakuussa 2016 tekemään päätökseen vuoden 2018 teema-alueista. Sen mukaan kaikissa valittavissa tutkimushankkeissa painopisteenä tulee olla tiedon hyväksi käyttäminen päätöksenteossa ja yhteiskunnan kestävän kasvun aikaansaaminen.

Hakemukset jätetään konsortioina eli hankekokonaisuuksina. Hakukelpoisia ovat konsortiot, joissa on mukana vähintään kolme osahanketta, kaksi organisaatiota ja kolme tutkimusalaa. Tutkimus- ja vuorovaikutustyö esitetään työpaketteina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työpakettien liittymiseen toisiinsa ja konsortiorakenteen tuomaan lisäarvoon. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä konsortion yhteisten tulosten ja tulevan vaikuttavuuden kuvaukseen.

Täydentävän haun varsinainen hakuilmoitus julkaistaan ensi tammikuun lopussa. Haku on kaksivaiheinen. Aiehaku on tarkoitus avata huhtikuussa. STN tekee haun rahoituspäätökset ensi vuoden lopulla, ja valittujen hankkeiden rahoitus alkaa vuoden 2019 alusta.

Täydentävän haun kuvaus

Lisätietoja

- yksikön johtaja Jussi Vauhkonen, p. 029 5335 114, jussi.vauhkonen@aka.fi
- tiedeasiantuntija Joona Lehtomäki, p. 029 5335 121, joona.lehtomaki@aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 5335 139
leena.vahakyla@aka.fi

Viimeksi muokattu 28.11.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »