SV EN

Suomen Akatemian syyskuun hakuilmoitus on julkaistu

4.7.2017

Suomen Akatemian syyskuun 2017 hakuilmoitus on julkaistu Akatemian verkkosivulla. Käännös englanniksi julkaistaan heinäkuun alussa ja ruotsiksi viimeistään 14.7. Hakemuksen voi jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin 1.–27.9.2017. Joillakin hauilla on kuitenkin poikkeava aikataulu. Hakuaika päättyy haun päättymispäivänä klo 16.15 Suomen aikaa.

Rahoitusta voi hakea tutkimusryhmän palkkaamiseen, joko tutkijan itse määrittelemään aiheeseen (esimerkiksi akatemiahankkeet) tai ennalta määriteltyyn teemaan (esimerkiksi akatemiaohjelmat ja suunnatut haut). Lisäksi rahoitusta voi hakea omaan palkkausrahoitukseen tutkijan itse määrittelemään aiheeseen (esimerkiksi akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit) ja tutkimusympäristölle (esimerkiksi EU-vastinrahoitus).

Akatemia rohkaisee tutkijoita monipuoliseen liikkuvuuteen

Akatemian rahoitusta voi käyttää työskentelyyn ulkomailla ja Suomeen palaamiseen rahoituskauden aikana. Hakemuksessa esitetyt kansainväliset ja kansalliset yhteistyösuhteet sekä tutkijoiden liikkuvuus ovat hakemuksen tieteellisten ansioiden arvioinnin perusteita.

Erityisen tärkeää kansainvälinen liikkuvuus ja kokemus erilaisista tutkimusympäristöistä on nuoren tutkijasukupolven tutkijoille heidän tutkimuksensa laadun kehittämisen ja tutkijanuralla menestymisen tukena.  Siksi tutkijatohtori- ja akatemiatutkijahakijalta edellytetään, että hän vaihtaa rahoituksen saatuaan tutkimusympäristöä tai on jo ennen rahoituskauden alkua saanut kokemusta muusta tutkimustyöhön liittyvästä työskentelypaikasta. Hakijan on perusteltava hakemuksessa, miten jo toteutunut tai ennen syyskuun loppua 2017 toteutuva liikkuvuus on edistänyt hänen pätevyyttään tutkijana.

Akatemia on tarkentanut avoimen tieteen linjauksiaan

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamassa tutkimuksessa noudatetaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin kuuluu avoimen tieteen edistäminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, tutkimuseettisten kysymysten asianmukainen käsittely sekä aineettomien oikeuksien periaatteiden huomioiminen. Myös kestävän kehityksen periaatteet tulee ottaa huomioon.

Akatemia edellyttää, että Akatemian rahoituksella tuotetut vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan jatkossa avoimissa julkaisukanavissa. Avoin julkaiseminen voidaan toteuttaa sekä vihreällä mallilla eli rinnakkaistallentamalla julkaisu oman tutkimusorganisaation tai muun luotettavan tahon julkaisutietokantaan että kultaisella mallilla eli julkaisemalla avoimesti toimivassa tiedejulkaisussa. Kultaisella mallilla julkaisemiseen voi käyttää Akatemian myöntämää rahoitusta tutkimuskuluina. Myös julkaisemiseen niin sanotuissa hybridijulkaisuissa voi hakea rahoitusta. Hybridijulkaiseminen on kuitenkin väliaikainen ratkaisu matkalla kohti täysin avointa julkaisemista. Akatemian rahoituksella tuotetut tutkimusaineistot saatetaan avoimesti saataviksi mahdollisimman pian tutkimustulosten julkaisemisen jälkeen tutkijan tieteenalan kannalta tärkeissä kansallisissa tai kansainvälisissä arkistoissa. Tämä edellyttää myös, että tutkimuksen suorituspaikat huolehtivat tarvittavasta opastuksesta ja tallennusinfrastruktuurin käyttömahdollisuudesta.

Akatemia kehittää hakemusten arviointiprosessia kuluvan hakukierroksen aikana muun muassa siten, että kansainvälisten asiantuntijapaneelien roolin uudistamista selvitetään. Tällöin paneelit arvioituaan hakemusten tieteellisen tason asettaisivat hakemukset myös paremmuusjärjestykseen. Toimikunnan päätösvalta hakemusten rahoittamisesta tai rahoittamatta jättämisestä säilyy ennallaan.

Syyskuussa 2017 haettavana oleva rahoitus:

Tutkimusryhmän rahoitus

A. Vapaa aihe        

  • Akatemiahankkeet, kaikki tutkimusalat, hakuaika päättyy 27.9.2017

B. Temaattiset haut

  • Kehitystutkimuksen akatemiaohjelma, hakuaika päättyy 16.10.2017
  • Akatemiaohjelma Tekoälyn uudet sovellukset fysikaalisten tieteiden ja tekniikan tutkimuksessa (AIPSE), hakuaika päättyy 27.9.2017
  • ARKTIKO-akatemiaohjelmaan liittyvä yhteishaku arktisen tutkimuksen alalla Venäjän RFBR:n kanssa, hakuaika päättyy 11.9.2017

Tutkijoiden henkilökohtainen rahoitus, hakuaika päättyy 27.9.2017

  • Akatemiatutkijan tehtävä
  • Tutkijatohtorin tehtävä
  • Kliinisen tutkijan tehtävä
  • Kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva tutkijoiden kansainvälinen liikkuvuus

Tutkimusympäristöjen rahoitus, jatkuva hakuaika

  • Strategisen tutkimuksen neuvoston vastinrahoitus Horisontti 2020 -ohjelmaan
Viimeksi muokattu 10.7.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »