SV EN

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahankkeisiin 31 miljoonaa

13.6.2017

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 31 miljoonaa euroa 63 uuteen akatemiahankkeeseen. Myönteisten rahoituspäätösten osuus nousi lähes 15 prosenttiin viime vuoden vajaasta 12 prosentista. Valtion talousarviossa Suomen Akatemialle tälle vuodelle myönnetty kertaluonteinen lisärahoitus mahdollisti aikaisempia vuosia korkeamman myöntöprosentin.

Akatemiahankkeet ovat kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen varmistamiseksi. Toimikunta painotti valinnoissaan akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Lisäksi toimikunta korosti valinnoissaan tieteidenvälisyyttä, kansainvälistä yhteistyötä ja liikkuvuutta, kansainvälisesti korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimusta, tieteellisten läpimurtojen syntymistä sekä uusia monitieteisiä tutkimusaiheita ja lähestymistapoja. Toimikunta myönsi rahoitusta laaja-alaisesti edustamilleen tieteenaloille.

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista:

Juha Herkmanin (Helsingin yliopisto), Markku Jokisipilän (Turun yliopisto) ja Urpo Kovalan (Jyväskylän yliopisto) akatemiahanke tutkii muotoja, joilla populismi tulee osaksi valtavirtaa 2000-luvun Euroopassa ja Amerikassa. Tutkimuksessa analysoidaan, miten erilaiset populistiset puolueet ovat tulleet osaksi valtavirtaa, kuinka muut puolueet ovat omaksuneet populistisia tapoja tehdä politiikkaa ja rakentaa poliittista identiteettiä, ja miten populismi on vaikuttanut laajemmin julkisuuteen, mediaan ja demokratiaan. Projektissa tehdään vertailevaa analyysia ja erilaisia tapaustutkimuksia.

Jonna Häkkilän (Lapin yliopisto) hankkeessa tutkitaan päälle puettavan teknologian muotoilua. Projektissa keskitytään teknologian sijaan muotoiluun, muotiin, käyttäjään ja sosiaalisiin näkökulmiin. Aihetta tutkitaan muotoilun keinoilla. Tuotoksina projektissa ovat teoreettiset mallit, muotoiluprototyypit, päälle puettavan teknologian eri osa-alueiden, materiaalien ja muotoilunäkökulmien kartoitus sekä käyttäjätutkimustieto.

Sari Kunnarin (Oulun yliopisto) johtamassa hankkeessa selvitetään puheen havaitsemista ja puhutun kielen taitoja sisäkorvaistutteita ja kuulokojeita käyttävillä lapsilla. Tutkimuksessa keskitytään suomenkielisiin lapsiin, joilla on kuulovamma. Lasten puheen havaitsemista ja puhutun kielen taitoja arvioidaan testein ja puheesta tehtävien analyysien avulla vuosittain lasten ollessa 4-6-vuotiaita.

Lisätietoja

  • tiedeasiantuntija Otto Auranen, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 029 533 5141
  • tiedeasiantuntija Satu Huuha-Cissokho, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 029 533 5075
  • tiedeasiantuntija Helena Vänskä, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 029 533 5036
  • Rahoituspäätökset

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2017 tutkimusta rahoitetaan 437 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemia saa osan tutkimusrahoitukseen käyttämistään varoista rahapelitoiminnan voittovaroista (70,7 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Viimeksi muokattu 7.11.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »