SV EN

Suomen Akatemia tarkentaa avoimen julkaisemisen linjauksiaan

30.5.2017

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate, joka toteutuessaan edistää tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Suomen Akatemian hallitus on päättänyt edistää avointa julkaisemista edellyttämällä, että kaikki Akatemian rahoituksella tuotetut vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan jatkossa avoimissa julkaisukanavissa. Akatemian hallitus tarkensi avoimen julkaisemisen ohjeistusta huhtikuussa.

Avoin julkaiseminen voidaan toteuttaa sekä vihreällä mallilla eli rinnakkaistallentamalla julkaisu oman tutkimusorganisaation tai muun luotettavan tahon julkaisutietokantaan että kultaisella mallilla eli julkaisemalla avoimesti toimivassa tiedejulkaisussa. Kultaisella mallilla julkaisemiseen voi käyttää Akatemian myöntämää rahoitusta tutkimuskuluina.

Myös niin sanotun hybridimallisen julkaisun kuluja voi kattaa Akatemian tutkimusrahoituksella. Hybridimallissa avoimuuteen etsitään ratkaisu neuvottelemalla kustantajan kanssa erikseen oman artikkelin avaamisesta. Suomen Akatemia korostaa kuitenkin, että hybridijulkaiseminen on vain välivaiheen ratkaisu ja osa siirtymäkautta matkalla täysin avoimeen julkaisemiseen. Kaikki tiedejulkaisut eivät vielä tarjoa lähtökohtaisesti tai riittävän kattavasti avointa julkaisumahdollisuutta. Siksi Akatemia on katsonut, että nykyisessä tilanteessa kultaisen ja vihreän mallin rinnalla myös hybridimallisen avoimen julkaisukanavan kuluihin voi Akatemialta nyt hakea rahoitusta. Akatemia seuraa tiiviisti tulevina vuosina avoimen julkaisemisen kehitystä ja kustannuksia. Linjauksia tarkennetaan sitä mukaa, kun toimintatavat edistyvät ja julkaisukäytännöt kehittyvät.

”Akatemian hallituksen päätös on tärkeä askel avoimen tieteen edistämiselle. Elämme kuitenkin tiedejulkaisemisen murroksen aikakautta, minkä takia yksinkertaiset tai kertaratkaisut eivät kanna maaliin saakka. Avoimuuden edistämisen ja edellyttämisen käytännön ratkaisuja tullaan arvioimaan jatkossakin kulloisenkin tilanteen mukaisesti”, toteaa Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala.

Avoin tiede ja tutkimus on kansainvälisesti ajankohtainen aihe. Euroopassa on yleisesti asetettu lähivuosien tavoitteeksi saada tiedeyhteisöjen julkaisut kattavasti avoimiksi. Ratkaisuja etsitään ja erilaisia malleja rakennetaan tiivistyvään tahtiin tutkimuksen ja julkaisemisen kustannus- ja rahoitusrakenteen sekä julkaisumallien kehittämiseksi kohti täysin avointa julkaisemista.

Tänä vuonna päättyvä kansallinen Avoin tiede ja tutkimus -hanke (http://avointiede.fi/) on nimennyt ensimmäiseksi tavoitteekseen, että suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijat jakavat tuottamansa tieteelliset julkaisut ja tutkimusdatan avoimesti tietoverkossa. Suomen Akatemia on sitoutunut tähän linjaukseen ja muihin hankkeen tavoitteisiin.

Lisätietoja:

Ylijohtaja, tutkimus Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 3002, etunimi.sukunimi(at)aka.fi Tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia, p. 029 533 5020, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 30.5.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »