EN

Suomen Akatemia: Korkeatasoiseen perustutkimukseen investoitava EU:ssa pitkäjänteisesti

23.11.2017

Euroopan unionin tutkimuksen 9. puiteohjelman valmistelu on parhaillaan meneillään, ja Suomen Akatemia on julkaissut kantansa sen valmisteluun. Akatemia painottaa tieteellisten läpimurtojen ja tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edellyttävän pitkäjänteisiä investointeja korkeatasoiseen tutkimukseen. Siksi puiteohjelman kokonaisrahoitusta tulisi lisätä sen nykyisestä tasosta. Puiteohjelman valmistelussa Akatemia toivoo komission kiinnittävän huomiota erityisesti tutkimuksen laatuun ja vaikuttavuuteen, avoimeen tieteeseen sekä hakijoiden näkökulmaan.

Kestävän ja pitkäjänteisen vaikuttavuuden edellytyksenä on korkeatasoinen tutkimus, jossa voidaan myös ottaa riskejä ja epäonnistua. Tutkimuksen vaikuttavuuden aikajänne vaihtelee ja se välittyy yhteiskuntaan tutkimustulosten, yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen sekä osaavien ihmisten kautta.  Erilaisten sidosryhmien ja kansalaisten osallistuminen tutkimusagendojen määrittelyyn ja tutkimushankkeisiin lisää tutkimuksen avoimuutta ja vaikuttavuutta, kannanotossa todetaan.

Suomen Akatemia ehdottaa, että Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoitusta vahvistettaisiin. Myös tutkijoiden liikkuvuuden edellytyksiä on edelleen tuettava. Kansainvälinen liikkuvuus ja yhteistyö ovat tärkeitä tutkimuksen laadun lisäämiseksi ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Tutkimusinfrastruktuureilla on keskeinen merkitys korkeatasoisen tieteen ja tutkimusyhteistyön edistämisessä. Akatemian näkemyksen mukaan EU:n tulee jatkossakin tukea yhteisten infrastruktuurien rakentamista ja hyödyntämistä.

Kolmansien maiden puiteohjelmaosallistumiseen tulee kehittää uusia ratkaisuja. Valituilla aloilla kansainvälistä yhteistyötä voidaan edistää julkisten rahoittajien yhteisellä ohjelmatoiminnalla.

Akatemian kannanotossa korostetaan, että avoin tiede tarjoaa uusia mahdollisuuksia tieteen ja innovaatiotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseen. EU:n tulee edistää avointa tiedettä kaikissa tutkimus- ja innovaatiotoimissaan. Puiteohjelman pitää palkita tutkijoita avoimen tieteen käytäntöjen mukaisesta toiminnasta ja EU:n on käytettävä vaikutusvaltaansa avoimen julkaisemisen edistämisessä.

 Suomen Akatemian kannanotto EU:n 9. puiteohjelmaan (englanniksi, pdf)

Lisätietoja:

  • tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5002, etunimi.sukunimi (at) aka.fi
  • kansainvälisten asioiden päällikkö Johanna Hakala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5147, etunimi.sukunimi (at) aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi

 

Viimeksi muokattu 23.11.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »