Suomen Akatemia ja Yhdysvaltojen kansallinen tiedesäätiö (NSF) rahoittavat yhdessä langattoman tietoliikenteen tutkimushankkeita

12.4.2017

Suomen Akatemia ja Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö NSF rahoittavat yhdessä yhdeksän suomalais-yhdysvaltalaista tutkimushanketta langattoman tietoliikenteen alueella. Akatemian rahoitusosuus on 2,1 miljoonaa euroa. Rahoitusta haki 47 tutkimuskonsortiota. Rahoitetuissa hankkeissa kehitetään muun muassa uusia menetelmiä ja työkaluja langattomien verkkojen suunnittelemiseksi. Hankkeissa tehtävä tutkimus tukee etenkin esineiden Internetin (IoT) kehitystä.

Akatemia ja NSF järjestivät hakemuksille riippumattomat tieteelliset arvioinnit itsenäisesti. Hakemukset olivat tieteelliseltä laadultaan erittäin korkeatasoisia. Akatemian tieteellisessä arvioinnissa erinomaisen loppuarvosanan sai 19 hakemusta. Rahoitettavat hankkeet päätettiin Akatemian ja NSF:n välisissä neuvotteluissa, joissa päätöksenteon lähtökohtana oli tutkimuksen tieteellinen laatu ja suomalais-yhdysvaltalaisen tutkimusyhteistyön tuoma lisäarvo.

Rahoitetut yhteistutkimushankkeet tulevat osaksi Wireless Innovation between Finland and US (WiFiUS) -virtuaali-instituutin toimintaa (www.wifius.org). WiFiUS on NSF:n ja Akatemian sekä Tekesin vuonna 2011 käynnistämä yhteishanke, jonka tavoitteena on laajentaa Suomen ja Yhdysvaltojen välistä tutkimusyhteistyötä uusille langattoman tietoliikenteen tutkimuksen alueille.

Yhteistyöhankkeissa tutkitaan muun muassa seuraavia aiheita:

Professori Visa Koivunen Aalto-yliopistosta kehittää uusia menetelmiä ja teorioita seuraavan sukupolven langattomien tietoverkkojen tietoturvaan. Uusia menetelmiä kehitetään datan tietoturvalliseen siirtoon langattomassa älykkäiden sensoreiden IoT-verkossa. Uusia teorioita kehitetään muun muassa tilastolliseen päättelyyn ja koneoppimiseen hajautetussa IoT-sensoriverkossa, siten että tietoturva on huomioitu jo menetelmien suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksen lopputuloksena tähdätään merkittäviin uusiin teorioihin ja käytännöllisiin menetelmiin IoT-järjestelmille, -sensoriverkoille, -signaalinkäsittelyyn, -tietoturvaan sekä tilastolliseen päättelyyn ja langattomaan tiedonsiirtoon. Yhdysvaltalaiset yhteiskumppanit ovat Princetonin yliopistosta sekä Lehigh’n yliopistosta.

Dosentti Pasi Liljeberg Turun yliopistosta kehittää ratkaisua palvelukokemuksen laadun takaamiseksi. Laadun varmistaminen asettaa IoT-järjestelmille merkittäviä haasteita, joihin tutkimuksessa pyritään vastaamaan älykkään esineiden Internetin avulla. Sovelluskohteena tutkimuksessa on järjestelmä, joka varoittaa esimerkiksi sydänkohtauksesta jo varhaisessa vaiheessa. Järjestelmä kehitetään yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Yhdysvaltalainen yhteistyökumppani on University of California, Irvine - yliopistosta.

Professori Mika Ylianttila (Oulun yliopisto) ja tutkimusprofessori Heikki Ailisto (VTT) keskittyvät tutkimuksessaan luotettavien ja laajojen IoT-järjestelmien kehittämiseen. Työssä hyödynnetään sensoridatafuusiota eri sensorilähteistä, minkä avulla voidaan parantaa olemassa olevia IoT-järjestelmiä.  Esimerkiksi turvallinen ja tehokas autonominen liikenne tarvitsee useista lähteistä yhdistettyä tietoa osoittamaan esimerkiksi ajoneuvojen ja jalankulkijoiden sijainnit sekä nopeudet ja teiden kunnot luotettavasti. Yhdysvaltalaiset yhteistyökumppanit ovat Columbia-yliopistosta ja New Yorkin yliopistosta.

 

Suomalais-yhdysvaltalainen yhteistyö rahoitetuissa WiFiUS-hankkeissa

Viimeksi muokattu 17.4.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »