SV EN

Lähes 2 miljoonaa euroa suomalaisvenäläiseen yhteistyöhön arktisen tutkimuksen alalla

21.12.2017

Suomen Akatemia ja Venäjän perustutkimusrahasto (RFBR) ovat myöntäneet rahoituksen viidelle suomalaisvenäläiselle yhteistutkimushankkeelle arktisen tutkimuksen alalla. Haku järjestettiin Suomen Akatemian arktisen tutkimuksen akatemiaohjelmassa (ARKTIKO). Rahoituksen tavoitteena on tukea korkeatasoista, pitkäjänteistä ja systemaattista tutkimusyhteistyötä sekä tutkimusyhteistyöverkostojen syntymistä ja vahvistumista Suomen ja Venäjän välillä. Kaikissa hankkeissa on tutkimusryhmä sekä Suomesta että Venäjältä. Kumpikin rahoittajaorganisaatio rahoittaa vain omassa maassa tehtävää tutkimusta. Suomen Akatemia osoitti 1,8 miljoonaa euroa hankkeiden suomalaisten tutkimusryhmien rahoittamiseen. Hankkeiden rahoituskausi on kolme vuotta.

Nyt rahoitetuissa hankkeissa tutkitaan muun muassa arktisen ekosysteemin ja eliökunnan sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä nuorten selviytymisstrategioita pohjoisissa teollisuuskaupungeissa. Tutkimukset täydentävät käynnissä olevaa ARKTIKO-akatemiaohjelmaa.

Rahoitetuksi tulivat muun muassa seuraavat hakkeet:

Professori Christina Biasin (Itä-Suomen yliopisto) tutkimushankkeessa selvitetään voimakkaan kasvihuonekaasun, typpioksiduulin päästöjä arktisella alueella. Tuoreet tulokset osoittavat, että arktisilla alueilla esiintyy merkittäviä typpioksiduulilähteitä. Arvioita typpioksiduulin kokonaispäästöistä arktiselta alueelta ei kuitenkaan ole tehty. Tutkimushanke vastaa tähän tietotarpeeseen ja luo ensimmäistä kertaa koko arktisen alueen kattavan havaintoverkoston, jolta kerätään tietoa typpioksiduulin lähteistä ja nieluista. Tutkimus painottuu Venäjän tundralle, josta on havaittu tähän mennessä suurimmat typpioksiduulin lähteet. Biasin hankkeen tavoitteena on selvittää, mikä on arktisen alueen typpioksiduulilähteiden merkitys koko maapallomme ilmastolle.

Professori Florian Stammlerin (Lapin yliopisto) ja professori Veli-Pekka Tynkkysen (Helsingin yliopisto) tutkimushankkeessa analysoidaan arktisten teollisuuskaupunkien houkuttelevuutta asuin- ja työskentelypaikkoina sekä keskitytään arktisten teollisuuskaupunkien nuorten hyvinvoinnin kannalta ratkaiseviin tekijöihin. Arktisten kaupunkiyhteisöjen tulevaisuus ja kestävyys riippuvat siitä, miten nuoriso näkee omat kehittymisen mahdollisuutensa. Hankkeen tarkoituksena on edistää laajempaa teoreettista pohdintaa elinkelpoisista arktisista yhteisöistä erilaisten tieteellisten lähestymistapojen avulla. Hankkeessa selvitetään, miten viranomaiset, kansalaisyhteiskunta ja yritykset tarjoavat edellytyksiä nuorison hyvinvoinnille ja miten nuoret itse kokevat sen.

  • Rahoitetut hankkeet
  • www.aka.fi/arktiko
  • Ohjelmapäällikkö Tuula Aarnio, p. 029 533 5146, tuula.aarnio(at)aka.fi
  • Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, p. 029 533 5143, mikko.ylikangas(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 21.12.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »