ASU-ohjelman arviointiraportti julkaistu

22.2.2017

Suomen Akatemian rahoittaman Asumisen tulevaisuus (ASU-LIVE) -akatemiaohjelman arviointipaneelin raportti on julkaistu. Paneelin mukaan ohjelmassa onnistuttiin saavuttamaan sen päätavoitteet. Ohjelma on lisännyt tietoisuutta asumiseen liittyvistä kysymyksistä sekä asiantuntijoiden että suuren yleisön keskuudessa.

ASU-ohjelma oli erittäin ajankohtainen, ja se sai osakseen paljon medianäkyvyyttä. Näkyvyys ja viestintä olivatkin yksi ohjelman vahvuuksista. Ohjelma synnytti useita merkityksellisiä tutkimusprojekteja, joita ei olisi voitu toteuttaa ilman ohjelman rahoitusta. Ohjelman ansiosta asumisen tutkimus Suomessa on vahvistunut ja yhteistyö eri tutkijoiden välillä on lisääntynyt.

ASU-akatemiaohjelma tarkasteli asumista kokonaisuutena, jossa mukana olivat ympäristökysymykset kestävästä kehityksestä maankäyttöön, logistiikkaan ja palveluihin, samoin kuluttajakysymykset kulttuurisista tarpeista aina terveysnäkökulmiin asti. Ohjelman päätyttyä kansainvälinen arviointipaneeli arvioi ohjelman onnistumisen ohjelmamuistioon kirjattujen tavoitteiden saavuttamisessa. Paneelin tehtävänä oli arvioida ohjelma kokonaisuudessaan, ei yksittäisiä projekteja.

Arviointipaneeli suosittelee keskittymään yhtymäkohtiin

Arviointipaneelilta pyydettiin suosituksia Akatemian tutkimusohjelmatoiminnan kehittämiseksi. Paneeli suosittelee raportissaan, että asumiseen liittyvien tutkimusten hakuilmoituksissa rajattaisiin jatkossa tutkimusaihetta, jotta erilaisista tutkimusprojekteista koostuva ohjelma muodostaisi nykyistä yhtenäisemmän kokonaisuuden. Myös usean maan rahoittamissa kansainvälisissä hakuilmoituksissa tulisi pyrkiä tunnistamaan, mitä eri maat voivat oppia toisiltaan.

Paneeli suosittelee, että vuosiseminaareista tehtäisiin entistä interaktiivisempia ja innovatiivisempia. Vuosiseminaareissa kehotetaan harkitsemaan myös temaattisten palaverien pitämistä. Paneeli ehdottaa, että tutkimusten johtajat keskustelisivat vuosittain temaattisista ja käytännön asioista, mahdollisesti vuosiseminaarien yhteydessä. Ohjelman lopuksi samankaltaisten aiheiden parissa työskentelevät tutkijat voisivat tavata teemapalavereissa ja keskustella tulevaisuuden suunnitelmistaan. Tarkoituksena olisi pohtia edellytyksiä yhteisille tutkimussuunnitelmille, ja Akatemia voisi neuvoa tutkijoita rahoituksen hankkimisessa.

Arviointipaneelilla on suosituksia myös hakuilmoituksen laadintaan. Paneelin mukaan tutkijoita voisi ohjata ajattelemaan myös seurantatutkimusta jo siinä vaiheessa, kun tutkijat kirjoittavat tutkimussuunnitelmiaan. Tämä onnistuisi siten, että seurantatutkimus mainitaan yhtenä arviointikriteerinä hakuilmoituksessa. Ohjelman läpinäkyvyyttä voisi parantaa kertomalla sen tavoitteet selkeästi hakuilmoituksessa. Näin hakijat pystyisivät räätälöimään tutkimussuunnitelmiaan paremmin ohjelmaan sopiviksi, mikä edesauttaisi myös lopullisten tavoitteiden saavuttamista.

Lisäksi paneeli ehdottaa ohjelmaan puoliväliarviointia esimerkiksi 2,5 vuoden päähän, jolloin kehitystä voidaan valvoa ja arvioida. Paneelin mukaan Suomen Akatemialla pitäisi olla mahdollisuus rahoituksen keskeyttämiseen, jos osa projekteista on merkittävästi jäljessä. Lopuksi arviointipaneeli suosittelee valmistamaan yleisöä varten lehtisen tai oppaan, jossa esitellään ohjelman päätulokset ymmärrettävästi.

Raportti: http://www.aka.fi/globalassets/32akatemiaohjelmat/asu/01_2017_the-future-of-living-and-housing-asu_live.pdf   

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Risto Vilkko
p. 029 533 5136
risto.vilkko(at)aka.fi       

Suomen Akatemian viestintä
Meiju Granroth
p. 029 533 5113
meiju.granroth(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 22.2.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »