SV EN

42:lle biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen akatemiahankkeelle rahoitus

16.5.2017

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt yhteensä 22 miljoonaa euroa 42 akatemiahankkeeseen, joissa on yhteensä 50 rahoitettua tutkimusryhmää. Myönteisten rahoituspäätösten osuus nousi 18 prosenttiin viime vuoden 15 prosentista. Valtion talousarviossa Akatemialle tälle vuodelle myönnetty kertaluonteinen lisärahoitus mahdollisti aikaisempia vuosia korkeamman myöntöprosentin. Siten rahoitettavaksi pystyttiin valitsemaan aikaisempaa useampi tieteelliseltä laadultaan korkeatasoinen tutkimushanke.

Toimikunta painotti päätöksissään tasa-arvoisten hakemusten kohdalla tiedettä uudistavia avauksia, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tasa-arvon edistämistä sekä nousujohteisessa uravaiheessa olevien, lupaavien hankehakijoiden tukemista.

Naishakijoiden osuus rahoitetuista kasvoi merkittävästi. 48 prosenttia akatemiahankkeista meni naishakijoille, kun osuus on vuosina 2014 – 2016 ollut noin 37 prosenttia.

Esimerkkejä rahoitetuista akatemiahankkeista

Eleni Giannakakin (Ilmatieteen laitos) tutkimushakkeessa tutkitaan kaukokartoitusmenetelmillä siitepölyjen reaaliaikaista havainnointia. Siitepölyt ovat tunnettuja allergeenejä, joista aiheutuvien ongelmat lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä. Niiden erottaminen ihmisperäisistä hiukkasista vaatii erityisiä mittausmenetelmiä. Giannakakin työssä siitepölyjen tunnistamiseen käytetään lasermittaustekniikkaa, jonka avulla saadaan puuttuvaa tietoa siitepölyjen pystysuuntaisesta jakautumisesta ja ominaisuuksista ilmakehässä. Saatuja tuloksia käytetään edelleen siitepölymallin kehittämiseen sekä siitepölyjen alueellisen jakautumisen tiedon tuottamiseen satelliittisensorien avulla.

Leena Lindström (Jyväskylän yliopisto) tutkii ihmisen aikaansaamaa eliöiden stressinsieto- ja invaasiokykyä. Ihmisen aikaansaamat muutokset maapallolla lasketaan jo uudeksi geologiseksi aikakaudeksi. Sukupuuttoaallosta huolimatta eliöt leviävät nopeasti ja menestyvät uusilla alueilla. Syyksi on esitetty vieraslajien erinomaista kykyä sopeutua vaihteleviin olosuhteisiin. Hankkeessa selvitetään ihmisen osuutta vieraslajien stressinsietokyvyn kehittymisessä. Lindströmin ryhmä pyrkii erottamaan stressinsietokyvyn geneettisen taustan, ennakoivan periytymisen sekä ihmistoiminnan osuuden. Tulokset palvelevat sekä perustutkimusta että vieraslajistrategian kestävää toimeenpanoa.

Mika Niemisen (Luonnonvarakeskus) ja Markku Ollikaisen (Helsingin Yliopisto) hankkeessa tutkitaan jatkuvaa kasvatusta vaihtoehtona tasaikäisrakenteisen metsänhoidon mallille ojitetuilla turvemailla. Projektissa testataan, aiheuttaako jatkuva kasvatus vähäisemmän vesistökuormituksen ja alhaisemmat kasvihuonekaasupäästöt kuin tasaikäisrakenteinen metsänhoito. Lisäksi testataan, voiko jatkuva kasvatus olla sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kilpailukykyinen metsänhoitomalli tasaikäisen metsänkasvatusmalliin verrattuna. Jatkuva kasvatus ei välttämättä edellytä kunnostusojitusta, maanmuokkausta tai keinollista uudistamista, jos luontainen uudistuminen on riittävää ja puuston haihdunta ylläpitää kuivatustilaa riittävän tehokkaasti.Lisätietoja

  • tiedeasiantuntija Jaana Lehtimäki, p. 029 533 5060, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • tiedeasiantuntija Päivi Lindfors, p. 029 533 5028, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • tiedeasiantuntija Timo Sareneva, p. 029 533 5106, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • tiedeasiantuntija Kata-Riina Valosaari, p. 029 533 5128, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • Rahoituspäätökset

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. 029 533 5131

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2017 tutkimusta rahoitetaan 437 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemia saa osan tutkimusrahoitukseen käyttämistään varoista veikkausvoittovaroista (70,7 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Viimeksi muokattu 7.11.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »