SV EN

32 konsortiota strategisen tutkimuksen varsinaiseen hakuun

13.3.2017

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto päätti 13.3.2017 kutsua 32 konsortiota varsinaiseen hakuun, mikä on 34 prosenttia aiehakuun jätetyistä hakemuksista. Strategisen tutkimuksen ohjelmahaut toteutetaan kaksivaiheisina. Valintapäätösten perusteena olivat hankkeiden yhteiskunnallinen merkitys, vaikuttavuus ja tieteellinen laatu.

Haettavana oli kolme uutta ohjelmaa, joihin saatiin yhteensä 93 aiehakemusta. Niissä oli mukana tutkijoita 71 organisaatiota. Eri tutkimusaloja oli mukana 55. Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus -ohjelmaan tuli 30 hakemusta, joista 11 kutsutaan varsinaiseen hakuun. Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä -ohjelmaan tuli 38 hakemusta, joista 13 kutsutaan varsinaiseen hakuun. Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan hakemuksia tuli 25, joista kahdeksan kutsutaan varsinaiseen hakuun.

Aiehakemukset käsiteltiin ohjelmakohtaisissa asiantuntijapaneeleissa, joissa arvioitiin hankkeiden sopivuutta ohjelmaan, tieteellistä tasoa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Paneelit koostuivat ulkomaisista ja kotimaisista asiantuntijoista, joilla on monipuolinen kokemus sekä tieteestä ja tutkimuksesta että tieteellisen tiedon hyödyntämisestä. Arviointipaneelit laativat kullekin hakemukselle kirjallisen lausunnon.

”Jokaisen hakijan kohdalla strategisen tutkimuksen neuvosto on perehtynyt aiehakemukseen, arviointipaneelin lausuntoon ja harkinnut erityisesti hakijoiden ohjelmakysymyksiin antamia vastauksia”, kertoo puheenjohtaja Per Mickwitz. Kaikki hakijat ovat saaneet kirjallisen perustelun hakemuksestaan tehdylle päätökselle.

Varsinaiseen hakuun kutsuttiin monitieteisiä konsortioita, joiden aiehakemukset osoittivat, että tutkimus sopii ohjelmaan ja tarjoaa tutkimukseen perustuvia yhteiskunnallisesti merkittäviä ratkaisuja. Lisäksi niiden tieteellinen laatu arvioitiin korkeatasoiseksi ja toteuttamissuunnitelmat olivat uskottavia. Vuorovaikutussuunnitelmissa esitettiin selkeästi, miten sidosryhmälähtöistä vuorovaikutusta toteutetaan koko hankkeen ajan.

Varsinaisen haun hakemukset arvioidaan kahdessa eri paneelissa, joista toinen keskittyy hakemusten tieteelliseen laatuun ja toinen niiden yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. ”Saadakseen rahoitusta hakemuksen pitää pystyä antamaan vielä konkreettisempia vastauksia ohjelmakysymyksiin, tarkemman kuvauksen siitä miten hanke edistää tiedettä sekä yksityiskohtaisemman vuorovaikutussuunnitelman”, muistuttaa Mickwitz.  Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää ohjelmiin otettavista hankkeista syksyllä 2017.

Lisätietoja

  • Jatkoon valitut liitteenä
  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, tutkimusjohtaja Per Mickwitz p. 029 5251 426 etunimi.sukunimi (at) ymparisto.fi
  • Yksikön johtaja Jussi Vauhkonen p. 029 5335 114 etunimi.sukunimi (at) aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 5335 139
leena.vahakyla@aka.fi

Viimeksi muokattu 14.3.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »