SV EN

20 tutkijatohtoria bio- ja ympäristötieteiden alalle

16.5.2017

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 20 tutkijatohtorille. Rahoitus myönnettiin 15 prosentille hakijoista ja toimikunta käyttää rahoitukseen noin 5,4 miljoonaa euroa. Syyskuun 2016 haussa arvioitiin 132 tutkijatohtorihakemusta. Valtion talousarviossa Suomen Akatemialle tälle vuodelle myönnetty kertaluonteinen lisärahoitus mahdollisti aikaisempia vuosia korkeamman myöntöprosentin. Siten rahoitettavaksi pystyttiin valitsemaan aikaisempaa useampi tieteelliseltä laadultaan korkeatasoinen tutkija. Naisia oli rahoituksen saaneista 60 prosenttia.

Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja hakijan henkilökohtainen pätevyys olivat ensisijaisia rahoituskriteerejä. Lisäksi kiinnitettiin huomiota hakijan mahdollisuuteen itsenäistyä projektin aikana sekä riittävän pitkäaikaiseen kansainväliseen liikkuvuuteen. Tutkimuspoliittisia päätöksentekokriteerejä olivat myös tieteellisesti lupaavien, urakehityksensä alkuvaiheessa olevien itsenäistyvien tutkijoiden tukeminen, tieteellinen rohkeus, mahdollinen positiivinen riski sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Esimerkkejä rahoitettavista tutkijatohtoreista:

Sesilja Aranko Aalto-yliopistosta tutkii vahvempaa hämähäkin seittiä uusien proteiiniligaatioparien avulla. Biotekniikan avulla tuotetun hämähäkin silkin suurimpia ongelmia on, että sen rakennuspalikoita on hyvin vaikeaa tuottaa bioteknologiassa käytetyissä tuotto-organismeissa. Tämän projektin tarkoitus on ratkaista ongelma tuottamalla silkkiproteiineja lyhyemmissä ketjuissa liittämällä palat yhteen proteiini-konjugaatioparien avulla sekä tekemällä kuituja näin saaduista pitkistä konjugoiduista proteiineista. Työssä on tarkoitus kehittää uusia menetelmiä tätä varten.

Olli Loukola Oulun yliopistosta perehtyy kimalaisten kognitioon ja sosiaaliseen oppimiseen. Viimeaikainen tutkimus osoittaa, että kimalaiset kykenevät sosiaalisen informaation avulla oppimaan kognitiivisesti monimutkaisia tehtäviä, esimerkiksi käyttämään työkalua. Työkalun käytön oppiminen osoittaa kimalaiselta älykkyyttä, eikä välineellinen ehdollistaminen riitä selittämään tätä. On kuitenkin vielä epäselvää, millainen oivaltaminen tai päättely tätä monimutkaista käyttäytymistä ohjaa. Loukolan tutkimusprojektissa keskitytään kahteen toisiaan täydentävään aspektiin eli kimalaisten kognitiivisiin kykyihin (oivaltaminen työkalun käytössä sekä yhteistyön ymmärtäminen ravinnonhankinnassa) sekä valikoivaan sosiaaliseen oppimiseen.

Andrea Santangeli Helsingin yliopistosta tutkii luonnon monimuotoisuuden suojelun uusia näkökulmia maatalousympäristössä.  Viimeaikaiset muutokset viljelykäytännöissä uhkaavat monia maatalousympäristöjen lajeja pienistä varpuslinnuista korppikotkiin. Viljelykäytäntöjen ekologisen kestävyyden parantamiseksi tarvitaan näyttöä siitä, mitkä toimet ovat tehokkaita ja mihin suojelutyö tulisi kohdentaa. Santangelin projektissa esitetään poliitikoille ja ammatinharjoittajille näyttöä siitä, mitkä ovat parhaita maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuuden suojelukeinoja. Tutkimuksessa tunnistetaan parhaat strategiat kohdentaa varoja maatalouden ympäristötukijärjestelmään sekä korppikotkien suojelun kannalta tärkeimmät alueet.

Lisätietoja

  • tiedeasiantuntija Outi Ala-Honkola,  p. 029 533 5029, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • tiedeasiantuntija Laura Forsström, p. 029 533 5041, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • erikoistutkija Timo Kolu, p. 029 533 5044, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • Rahoituspäätökset

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. 029 533 5131

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2017 tutkimusta rahoitetaan 437 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemia saa osan tutkimusrahoitukseen käyttämistään varoista veikkausvoittovaroista (70,7 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Viimeksi muokattu 7.11.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »