SV EN

Tutkimustuloksia hyödynnetään kärkihankerahoituksen hankkeissa

30.9.2016

Suomen Akatemia on valinnut 101 tutkimushanketta rahoitettavaksi Tutkimuksella eteenpäin -kärkihankerahoituksella. Kärkihankerahoitus on hallitusohjelmassa Suomen Akatemian kautta jaettavaksi osoitettu rahoitusmuoto, jolla vahvistetaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä edistetään tutkijoiden aktiivista yhteistyötä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa. Akatemian kärkihankerahoitus on yhteensä 30 miljoonaa euroa. Sillä tuetaan erityisesti nuoren tutkijasukupolven tutkijoita, joiden tutkimushankkeet on jo todettu aiemmassa vertaisarvioinnissa tieteellisesti korkeatasoisiksi.

Tutkijat lähettivät kärkihankehakuun huhtikuussa 598 hakemusta. Hakemukset käsiteltiin 13 arviointipaneelissa, ja arviointiin osallistui 138 kansainvälistä asiantuntijaa. Rahoitusta saa 101 hakijaa, joten hyväksymisprosentti oli 17 prosenttia. Rahoitus on kaksivuotista, ja tutkijat voivat käyttää sitä kolmen seuraavan vuoden aikana.

Rahoituksen saaneista miehiä on 60 prosenttia, ja naisia 40 prosenttia, mikä vastasi myös hakijoiden sukupuolijakaumaa. Sekä hakijoiden että rahoitusta saaneiden akateeminen ikä eli aika viimeisimmän tohtorintutkinnon suorittamisesta on yhdeksän vuotta. Rahoitusta saaneista 83 prosenttia työskentelee yliopistossa, ja 17 prosenttia tutkimuslaitoksessa.

Parhaiten haussa menestyivät ne hakemukset, joissa idea tutkimuksen tuotosten hyödyntämisestä oli uusi, innostava ja innovatiivinen. Nyt päättyneessä kärkihankehaussa rahoitusta saivat eniten fysiikka, tietojenkäsittelytieteet, sähkötekniikka ja elektroniikka, neurotieteet ja ympäristötieteet.

Rahoitetut hankkeet edistävät monipuolisesti tutkimustulosten hyödyntämistä. Esimerkiksi hanke kalakantojen ylikäytön ehkäisemisestä tuottaa mallinnustyökalun, joka hyödyntää ekosysteemiin perustuvaa kalakantojen arviointia ja tähtää kestävään kalastukseen. Pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjien eläkkeelle siirtymisen haasteita käsittelevässä hankkeessa kehitetään sovellus, jolla voidaan lisätä yrittäjien tietoutta asiasta, optimoida heidän eläkkeelle siirtymistään ja turvata työpaikkojen säilyminen. Opetusta kehitetään muun muassa hankkeessa, jossa luodaan matematiikan oppimispeleihin ja pelilliseen arviointiin verkkopohjainen tutkimuspalvelu.

Terveyden tutkimuksen hankkeissa edistetään esimerkiksi lääkkeiden sopivuutta ja vaikutuksia, kehitetään yksilöllisempää ja analytiikkaa laajemmin hyödyntävää terveydenhoitoa ja terveyden mittaamista sekä luodaan toimintamalli dementian tehokkaaseen ehkäisyyn. Useissa hankkeissa edistetään myös syöpien diagnostiikkaa ja yksilöllisempiä hoitomuotoja.

”Olemme iloisia hakemusten korkeasta tasosta ja siitä, että hakijoita kiinnostivat hyvin erilaiset tutkimuksen hyödyntämisen osa-alueet. Vaikka etukäteen ei rajattu aihevalintoja, tutkijoita kiinnostivat paljon alueet, jotka ovat myös hallitusohjelman painopisteitä. Innovatiivisia hankkeita ideoitiin kuitenkin myös muille mielenkiintoisille alueille. Hankkeissa selvitetään esimerkiksi sähkömagneettisen säteilyn ultraherkän ilmaisimen hyödyntämispotentiaalia sekä uudentyyppisen valoanturin käyttömahdollisuuksia kuvantamisessa ja turvallisuusalan sovelluksissa”, tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala sanoo.

Lisätietoja

  • Rahoitusta saaneet hankkeet
  • Ylijohtaja, tutkimus Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5002, etunimi.sukunimi (at) aka.fi
  • Yksikön johtaja Arja Kallio, Suomen Akatemia, p. 029 533 5037, etunimi.sukunimi (at) aka.fi
  • www.aka.fi/karkihanke

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi

Viimeksi muokattu 28.10.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »