SV EN

Terveyden tutkimuksen akatemiahankkeille 13,4 miljoonaa euroa – kilpailu rahoituksesta aiempaa kovempaa

27.4.2016

Terveyden tutkimuksen akatemiahankkeille 13,4 miljoonaa euroa – kilpailu rahoituksesta aiempaa kovempaa

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt yhteensä 13,4 miljoonaa euroa 28 akatemiahankkeeseen. Myönteisen rahoituspäätöksen sai 13 prosenttia hakijoista. Viime vuonna rahoitus myönnettiin 16 prosentille hankehakemuksista. Myös monet rahoittamatta jääneet hankkeet ovat kansainvälisesti korkeatasoisia. Valtion talousarviossa on osoitettu Suomen Akatemialle aiempaa vähemmän rahoitusta tutkijatehtäviin ja akatemiahankkeisiin, minkä vuoksi hakemusten hyväksymisprosentti on laskenut viime vuoteen verrattuna.

Toimikunta painotti valinnoissaan hankkeiden tieteellistä laatua ja vaikuttavuutta sekä tieteen uudistumista tukevaa tutkimusta. Lisäksi toimikunta pyrkii rahoituksellaan tukemaan terveyden tutkimuksen alaa laaja-alaisesti. Myönnön saaneissa hankkeissa selvitetään muun muassa eri sairauksien syitä ja mekanismeja, etsitään uusia hoitoja silmäsairauksiin sekä tavoitellaan terveempää ikääntymistä.

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista

Laura Elo-Uhlgrenin tutkimusprojektissa kehitetään laskennallista mallia sairastumis- ja hoitoriskin ennustamiseen. Turun yliopistossa toimiva ryhmä pyrkii potilaiden seurantatutkimuksissa mitattavien merkkiaineiden vaihtelun avulla ymmärtämään eri sairauksien etenemisprosessia. Tavoitteena on, että yksilön riski sairastua tai saada hoidosta haittavaikutuksia pystyttäisiin tulevaisuudessa ennustamaan mahdollisimman luotettavasti ja varhaisessa vaiheessa. Lisäksi laskennallisen mallin odotetaan edistävän esimerkiksi syövän, sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen diagnostiikkaa ja hoitoa. Toimikunta piti hankkeen vaikuttavuutta merkittävänä.

Helsingin yliopiston akatemiatutkija Matias Palvan akatemiahankkeessa tutkitaan ihmisen kognition ja mielentilojen vaihteluiden välistä suhdetta hermostollisen kriittisyyden eli kritikaliteetin kanssa Tutkimuksessa selvitetään myös, ovatko tiettyjen aivojärjestelmien kritikaliteetin tilan muutokset syynä masennuksen tai epilepsian oireisiin. Terveyden tutkimuksen toimikunta kiitteli erityisesti projektin innovatiivista ja valtavirrasta poikkeavaa lähestymistapaa, jonka johdosta siltä voidaan odottaa uusia läpimurtoja aivojen toiminnan ymmärtämisessä.

Juha Pekkasen ja Martin Täubelin akatemiahankkeessa kartoitetaan sisäilman terveyttä edistäviä tekijöitä. Helsingin yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä toteutettavan tutkimuksen lähtökohtana ovat havainnot siitä, että maatilojen monipuolisella mikrobistolla on astmalta suojaava vaikutus. Pekkanen ja Täubel ovat omissa tutkimuksissaan todenneet lisäksi, että lapsilla on sitä pienempi riski sairastua astmaan, mitä maatalon kaltaisempi kodin mikrobisto on. Käynnistyvän tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää, mitkä tekijät maatilamikrobistossa saavat aikaan sen terveydelle edulliset ominaisuudet, ja voisiko kodin sisäilmaa muokata astmalta suojaavaksi maatiloilta kerätyn pölyn avulla.

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. 029 533 5131
vesa.varpula(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 28.4.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »