SV EN

Suomen Akatemialta rahoitusta yliopistojen valitsemien tutkimusalojen vahvistamiseen

18.3.2016

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi. Rahoitusmuodolla tuetaan yliopistojen valitsemien tutkimusalojen vahvistamista yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Profiloitumiseen suunnattua rahoitusta myönnettiin yliopistoille ensimmäisen kerran viime vuonna.

Yliopistot esittivät hakemuksissaan strategiaansa perustuvia profiloitumistoimia yhdelle tai useammalle tutkimusalueelle, joista valtaosa on monitieteisiä. Hakuun osallistuneesta 14 yliopistosta 12 sai rahoitusta. Nelivuotiset myönnöt vaihtelevat 559 000 eurosta 12 miljoonaan euroon.                           

Kukin yliopisto sai esittää Suomen Akatemialle yhden hakemuksen. Hakemuksissa yliopistot esittävät myös omat panostuksensa valitsemilleen vahvuusalueille. Suomen Akatemia päättää rahoituksesta kansainvälisen arviointipaneelin hakemuksista antamien lausuntojen pohjalta.   

”Rahoitusmuoto on yliopistoille erittäin hyvä tapa kehittää omaa toimintaansa. Jo ensimmäisen hakukierroksen jälkeen yliopistojen tapa profiloida tutkimusalojaan on selvästi vahvistunut, mikä näkyy hakemuksissa monipuolisina luovina lähestymistapoina ja yhteistyötä edistävinä hankkeina. Paneelista on ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka ainutlaatuisia ja lupaavia monet suomalaisyliopistojen vahvuusalat ovat, ja kuinka yliopistot näkevät keskinäisen työnjaon ja yhteistyön mahdollisuuden”, hakemukset arvioinut ja yliopistojen rehtorit haastatellut kansainvälinen paneeli toteaa.   

Paneeli koostui eurooppalaisten yliopistojen rehtori- ja vararehtoritasoisista asiantuntijoista, joilla on monipuolista kokemusta yliopistojen tutkimusta tukevista uudistuksista. Paneelin kuudesta jäsenestä kolme oli mukana arvioimassa myös yliopistojen viime vuonna Akatemialle lähettämiä hakemuksia.    

Paneeli arvioi hakemukset ja haastatteli kunkin yliopiston johdon sekä laati näiden perusteella lausunnot. Arviointikriteereinä oli esitettyjen ratkaisujen laajuus ja selkeys, suunnitelmat tutkimuksen kansainvälisen tason saavuttamiseksi sekä yliopiston sitoutuminen profiloitumiseen ja tutkimuksen laadun kehittämiseen.    

Tämän vuoden profilointiehdotuksissa korostuivat vahvoina aloina yhteiskuntatieteelliset ja humanististen alojen tutkimuskokonaisuudet.     

Lisätietoja:

  • Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja Heikki Ruskoaho, p. 029 415 9472
  • Johtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5114
  • Yliopistoille myönnetty rahoitus (pdf)

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen@aka.fi

Viimeksi muokattu 18.3.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »