Suomen Akatemia rahoitti 700 000 eurolla WaterWorks2015 -haun suomalaisia osahankkeita

22.12.2016

Suomen Akatemia rahoitti WaterWorks2015 -tutkimusrahoitushakua, jonka teemana oli vesivarantojen kestävä hallinta maatalouden, metsätalouden ja luonnonvesien sektoreilla. Haku toteutettiin kahden JPI aloitteen Water JPI:n ja JPI FACCE:n yhteistyönä. Rahoituksella pyritään parantamaan tutkimuksen, päättäjien, paikallisten vesialan toimijoiden, teollisuuden, maatalouden sekä laajemman yhteiskunnan välistä yhteistyötä ja siten edistämään alan tutkimuksen vaikuttavuutta.

Rahoitettavaksi on valittu 21 kansainvälistä konsortiohanketta ja kokonaisrahoitus hankkeille on noin 21 miljoonaa euroa. Yhteisrahoituksessa on mukana 25 tutkimusrahoittajaorganisaatioita 22 maasta.

WaterWorks2015 -hankerahaa Helsingin ja Oulun yliopistoon sekä Geologian tutkimuskeskukseen

WaterWorks2015 -haun rahoitetuissa hankkeissa menestyi neljä suomalaista osallistujaa kolmessa eri konsortiossa, joille Suomen Akatemian Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoitusta noin 700 000 euroa.

  • ABAWARE, Marko Virta, Helsingin yliopisto: Vesiviljelyn jäteveden biotekninen puhdistus ja puhdistetun veden hyötykäyttö. ABAWARE-hankkeessa kehitetään kiertovesiviljelyn vedenpuhdistusta. Hankkeen tavoitteena on parantaa vedenpuhdistuksen puhdistustehokkuutta sekä taloudellisuutta ja vähentää jätedesien ympäristö- ja terveysriskejä.

  • AgriAs, Kirsti Loukola-Ruskeeniemi (koordinaattori), Geologian tutkimuskeskus sekä Riitta Keiski, Oulun yliopisto: Maatalousmaan ja veden arseenikontaminaation arviointi ja hallinta Arseenin kertyminen ravintoketjuun voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille, mutta se voi myös aiheuttaa haittaa vesistöjen ja maaperän organismeille. AgriAs-hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan maatalousmaan ja veden arseenikontaminaatiota. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia kansallisia ja Euroopan laajuisia tietokantoja, kehitetään ja testataan uusia teknologioita, ja arvioidaan arseenin aiheuttamia riskejä.

  • SOSTPRO, Timo Muotka, Oulun yliopisto Latvapurojen suojelu metsätaloustoimilta: kustannukset, hyödyt ja parhaat menettelytavat SOSTPRO-hankkeessa arvioidaan metsätaloustoimien vaikutuksia latvavesien ekosysteemien palautumiskykyyn, erityisesti suhteessa sään ääri-ilmiöihin, kuten äärivirtaamiin ja veden kohonneeseen lämpötilaan. Hankkeessa selvitetään myös kuinka tehokkaasti käytössä olevat vesiensuojelutoimet turvaavat latvapurojen ekosysteemejä metsätalouden aiheuttamia ravinteiden ja sedimentaation lisäystä, lämpötilan nousua ja biodiversiteetin häviämistä vastaan.
Viimeksi muokattu 22.12.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »