SV EN

Suomen Akatemia kehittää toimikuntatyötä

20.5.2016

Osana Suomen Akatemian strategian toimeenpanoa Akatemiassa on aloitettu kehittämishanke, jossa pohditaan toimikuntien toiminnan kehittämistä ja uudistamista. Työ toteutetaan keskustellen laajasti eri sidosryhmien kanssa.

Vuoden 2016 loppuun mennessä valmistuvan raportin pohjalta opetus- ja kulttuuriministeriö voi tarvittaessa aloittaa valmistelut Akatemian toimikuntarakenteen ja toimikuntien nimitysprosessin uudistamista varten. Suomen Akatemiaan valitaan tieteelliset toimikunnat seuraavan kerran vuonna 2019 alkavalle kaudelle.

Akatemian toimikuntajärjestelmä on ollut nykyisenlainen jo kahdenkymmenen vuoden ajan.  Samaan aikaan tutkimuksen tekeminen ja tutkimusjärjestelmä ovat muuttuneet, mikä on heijastunut toimikuntien työhön.

Toimikuntatyön uudistamisryhmän tehtävänä on laatia raportti, jossa kuvataan toimikuntatyön nykytila ja eri toimijoiden rooli siinä sekä tehdä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Projektissa selvitetään muun muassa kansainvälisiä toimintamalleja sekä perehdytään siihen, miten toimikuntien ja niiden jäsenten rooli on muuttunut ja miten työskentelyä voisi kehittää. Raporttiin kirjataan toimikuntien jäsenten tehtävänkuvaus, jotta jäsenet ovat kolmivuotiseen luottamushenkilökauteen sitoutuessaan hyvin perillä tehtävistään.

Keskusteluja ja työpajoja

Projektin aikana keskustellaan laajasti eri sidosryhmien edustajien kanssa. Keskeisiä henkilöryhmiä ovat toimikuntien entiset ja nykyiset jäsenet, Akatemian hallitus, opetus- ja kulttuuriministeriön ja tutkimusorganisaatioiden edustajat sekä Akatemian henkilöstö. Akatemia järjestää näiden ryhmien edustajien kanssa keskustelutilaisuuksia, joissa pohditaan toimikuntien ja toimikuntatyön merkitystä sekä kootaan näkemyksiä toimikuntien roolista. Keskustelut ja työpajat ajoittuvat syksyyn 2016.

Toimikuntien toimintaan ja tehtäviin ei ole tehty merkittäviä muutoksia vuoden 1995 uudistuksen jälkeen. Suunniteltaessa Akatemian uuden strategian (2015) toimeenpanoa on linjattu, että toimikuntarakennetta ja toimikuntien toimintaa tarkastellaan alkaneella toimikuntakaudella 2016–18.

Suomen Akatemiassa on vuodesta 1995 ollut nykyiset Akatemiaa koskevassa asetuksessa mainitut neljä tieteellistä toimikuntaa, biotieteiden ja ympäristön (v:een 2002 ympäristön ja luonnonvarojen), kulttuurin ja yhteiskunnan, luonnontieteiden ja tekniikan sekä terveyden tutkimuksen toimikunnat. Kussakin toimikunnassa on puheenjohtaja ja 10 jäsentä. Toimikuntien jäsenet edustavat Suomen tiedeyhteisöä, eivät omaa organisaatiotaan eivätkä omaa tieteenalaansa. Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä toimikunnat kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja

  • Yksikön johtaja Pentti Pulkkinen, Suomen Akatemia, p. 029 533 5093, pentti.pulkkinen (at) aka.fi
     

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi

Viimeksi muokattu 20.5.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »