EN

Strategisen tutkimuksen neuvoston uudet teemaehdotukset korostavat demokratiaa, uudistumista ja sopeutumista

15.6.2016

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on kokouksessaan 13.6.2016 päättänyt vuosien 2017 ja 2018 tutkimusteemoista, joita se ehdottaa valtioneuvostolle. Uudet teemat nostavat demokratian ja kansalaisuuden sekä uudistumisen ja sopeutumisen näkökulmat keskeisiksi strategisen tutkimuksen ja Suomen menestyksen tekijöiksi. Yhdessä aiempien vuosien teemojen kanssa ne luovat kattavan pohjan tämän päivän ja tulevaisuuden päätöksenteon tietotarpeille. Neuvosto luovutti ehdotukset kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 14.6.2016.

Aloitteen luovutus 14.6.2016

Valtioneuvosto käsittelee strategisen tutkimuksen neuvoston ehdotukset, ja tekee päätöksen teemoista. Tämän jälkeen strategisen tutkimuksen neuvosto suunnittelee teemoista avattavat tutkimusohjelmat ja avaa rahoitushaut loppuvuoden aikana.

Strategisen tutkimuksen teemavalmistelu on tehty avoimesti yhdessä tutkimusyhteisön ja tiedonkäyttäjien kanssa. Valmistelussa on ollut keskeistä tunnistaa sellaisia teemoja, joiden tiimoilta tehtävä tutkimus tarjoaa tukea yhteiskunnan uudistumiselle ja kehittymiselle. Teemojen tulee olla horisontaalisia ja ulottua usealle hallinnonalalle, ja niiden tulee olla keskenään riittävän erilaisia sekä Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä. Muodostetut teema-alueet edellyttävät uuden tiedon hankkimiseksi vahvasti monitieteistä tutkimusta.

Neuvoston ehdotukset uusiksi tutkimusteemoiksi ovat:

STN on lisäksi tunnistanut kaksi teema-aluetta läpileikkaavaa painopistettä:

  • Tieto päätöksenteossa ja toimeenpanossa
  • Väestörakenteen muutos

Vuoden 2017 teemaa muuttuvaa kansalaisuutta strategisen tutkimuksen neuvosto pitää ajankohtaisena teemana siksi, että suomalaisesta yhteiskunnasta on tullut entistä kansainvälisempi ja samalla aikaisempaa pirstaloituneempi.

"Kansalaisuus on muuttumassa myös siksi, että eurooppalaisen integraation kautta osa kansallisuuden tunnusmerkeistä on siirtynyt eurooppalaiselle tasolle. Globalisaation myötä lisääntynyt monitasoisen hallinnan kehityskulku on johtanut ainakin osittain vallan siirtymiseen kansalliselta tasolta toisaalta sekä ylikansalliselle että alueelliselle tasolle ja toisaalta ei-valtiollisille toimijoille. Haemme tutkimuksen avulla ratkaisuja demokratian vahvistamiseksi uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa", strategisen tutkimuksen neuvosto perustelee ehdotettua teemaa.

Vuoden 2018 teemassa paneudutaan uudistumiseen erityisesti resurssien ja ratkaisujen näkökulmasta.

"Kansalliset ja globaalit nopeat murrokset haastavat yhteiskunnan sopeutumiskyvyn, mutta tarjoavat samalla maallemme uusia mahdollisuuksia. Jotta murroksia pystyttäisiin parhaiten hyödyntämään, teeman keskiössä ovat keinot ja ratkaisut, joilla vahvistetaan yhteisöjen, yritysten ja yksilöiden kykyä uudistua ja sopeutua muutokseen. Kun haetaan ratkaisuja yhteiskunnan uudistumis- ja sopeutumiskykyyn, keskeisellä sijalla ovat erilaiset resurssit kuten osaaminen, tietovarannot, luonnonvarat, vakaa yhteiskunta ja toimivat instituutiot", strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Per Mickwitz tiivistää.

Vuonna 2017 STN päättää myös vuonna 2015 aloittaneiden ohjelmien jatkorahoituksesta toiselle kolmivuotiskaudelle. Mickwitzin mukaan esimerkiksi digitalisaation ja biotalouden tutkimus sekä energiatutkimus tulevat saamaan merkittävän rahoituksen vuonna 2017, kun vuonna 2015 aloittaneet hyvin menestyneet hankkeet saavat väliarvioinnin jälkeen jatkokauden rahoituksen.

Lisätietoja:

  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, tutkimusprofessori Per Mickwitz, p. 029 5251 426, etunimi.sukunimi (at) ymparisto.fi
  • Johtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5114, etunimi.sukunimi (at) aka.fi

 

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi

 

Viimeksi muokattu 15.6.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »