Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti 2016 ohjelmahakujen rahoituksesta

13.6.2016

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt kokouksessaan 13.6.2016 yhteensä 50,2 miljoonan euron rahoituksen strategisen tutkimuksen ohjelmiin valituille 14 tutkimuskonsortiolle rahoituskaudelle 1.4.2016–31.3.2019. Nyt aloitettavat hankkeet yhdistävät uudella tavalla toimijoita tutkimaan yhteiskunnallisen päätöksenteon ja kasvun kannalta keskeisiä kysymyksiä neljässä uudessa ohjelmassa.

Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelman keskiössä ovat tulevaisuuden osaamistarpeet. Ohjelmassa tuotetaan monipuolisesti tietoa työmarkkinoiden toiminnasta syvällisten yhteiskunnallisten murrosten oloissa. Ohjelman tutkimuskonsortioiden johtajina toimivat Roope Uusitalo (Jyväskylän yliopisto), Anne Kovalainen (Turun yliopisto), Rita Asplund (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos) ja Ilmo Keskimäki (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).

Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmassa haetaan laaja-alaisia ratkaisuja kansanterveydellisesti keskeisiin ongelmiin kuten diabeteksen ja mielenterveyden häiriöiden lisääntymiseen. Tutkimushankkeet pureutuvat sekä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä kokonaisuuteen että esimerkiksi työpaikoilla tapahtuvaan terveyden edistämiseen. Ohjelman tutkimuskonsortioiden johtajia ovat Jussi Pihlajamäki (Itä-Suomen yliopisto), Jaana Laitinen (Työterveyslaitos), Marja Vaarama (Itä-Suomen yliopisto), ja Andre Sourander (Turun yliopisto).

Turvallisuus verkottuneessa maailmassa -ohjelma käsittelee niin perinteisten geopoliittisten sekä uusien "hybridi" turvallisuusuhkien kokonaisvaikutusta sekä yhteiskunnalle keskeisten infrastruktuurien ylläpitämistä. Tutkimuskonsortioiden johtajia tässä ohjelmassa ovat James Scott (Itä-Suomen yliopisto) ja Olli Varis (Aalto-yliopisto).

Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelmaan valitut konsortiot tuottavat uutta tietoa kaupungistumiskehityksestä ja sen vaikutuksista maankäyttöön, liikkumiseen, asumiseen ja palveluihin. Kaupunkialueiden kehittämiseen haetaan uusia ratkaisuja eri toimijoiden luovalla yhteiskoordinoinnilla, virtuaalimalleilla ja kokeilevilla tapaustutkimuksilla. Ohjelman tutkimuskonsortioita johtavat Jussi Jauhiainen (Turun yliopisto), Raine Mäntysalo (Aalto-yliopisto) ja Helena Leino (Tampereen yliopisto).

Lisäksi neuvosto täydensi vuonna 2015 aloittanutta ohjelmaa Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi yhdellä hankkeella. Se tuo ohjelmakokonaisuuteen yhteiskunnan kannalta olennaisen kiertotalouteen keskittyvän korkean jalostusarvon materiaalien tutkimushankkeen. Tätä hanketta johtaa Maarit Karppinen (Aalto-yliopisto).

Vuonna 2016 rahoitetut uudet ohjelmat ovat kolmivuotisia.

STN on kokouksessaan 13.6.2016 päättänyt myöntää EU-vastinrahoitusta 1 869 550 euroa. Hakuun saatiin määräaikaan (31.5.2016) mennessä 35 hakemusta, joilla haettiin rahoitusta yhteensä 4 823 800 euroa. Rahoitusta saaneiden hakemusten korvausprosentti oli 43.

Rahoitusta voidaan myöntää EU:n Horisontti 2020 -ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet -osiosta (ns. 3. pilari) rahoitusta saaneille tutkimusorganisaatioille. Tavoitteena on kannustaa tutkijoita osallistumaan jatkossakin EU:n rahoitushakukierrosten hankevalmisteluun ja tukea hauissa menestyneitä tutkimusorganisaatioita.

Haku on jatkuva. STN käsittelee seuraavan kerran EU-vastinrahoitushakemuksia 12.12. 2016.

Ohjelmien ja hankkeiden kuvaukset

Lisätietoja:

  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, tutkimusprofessori Per Mickwitz, p. 029 5251 426, etunimi.sukunimi (at) ymparisto.fi
  • Johtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5114, etunimi.sukunimi (at) aka.fi
  • www.aka.fi/stn
  • Ohjelmat 2016-2019

 

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi

Viimeksi muokattu 13.6.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »