SV EN

Strategisen tutkimuksen neuvosto kutsui 36 konsortiota varsinaiselle hakukierrokselle

1.2.2016

Vuoden 2016 strategisen tutkimuksen ohjelmahaut toteutetaan kaksivaiheisena. Tutkimusyhteisö on hakenut rahoitusta neljästä uudesta ohjelmakokonaisuudesta sekä yhdestä vuonna 2015 avatun ohjelman täydennyshausta. Tässä 9.12.2015 päättyneessä aiehaussa neuvosto vastaanotti yhteensä 152 konsortiohakemusta avoinna olleisiin viiteen ohjelmahakuun. Hakemuksissa oli mukana kaikkiaan 794 tutkimusryhmää yhteensä 137 eri organisaatiosta. Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti 29.1.2016 kokouksessaan kutsua 36 konsortiohakemusta varsinaiseen hakuun.

Kaikki aiehakuun lähetetyt hakemukset arvioitiin tammikuussa asiantuntijapaneeleissa, joissa perehdyttiin tutkimushankkeiden tieteelliseen tasoon sekä yhteiskunnalliseen relevanssiin ja vaikuttavuuteen. Paneelit koostuivat ulkomaisista ja kotimaisista asiantuntijoista, joilla on monipuolinen kokemus sekä tieteestä ja tutkimuksesta että tieteellisen tiedon hyödyntämisestä.  Hakemuksia arvioineet paneelit kiinnittivät huomiota siihen, miten tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma vastaa haussa olleiden ohjelmien tavoitteisiin, miten korkeatasoisia niissä esitetty tieteellinen työ ja potentiaaliset saavutukset olisivat, miten hyvin hankkeiden tutkimusryhmien työnjako ja yhteistyö oli toteutettu sekä millaiset edellytykset hankkeella on olla yhteiskunnallisesti mahdollisimman vaikuttava.

Tästä arviointiprosessista neuvosto on päättänyt kutsua yhteensä 36 hakemusta varsinaiseen hakuun. Tämä vastaa 24 % aiehakuun jätetyistä hakemuksista. Varsinaiseen hakuun kutsuttiin monitieteisiä ja lisäarvoa luovia konsortioita. Näiden hakemusten lähestymistapa ohjelman esittämiin kysymyksiin oli innovatiivinen ja vastasi kattavasti ohjelman tietotarpeisiin. Lisäksi niiden tieteellinen laatu arvioitiin korkeatasoiseksi ja toteuttamissuunnitelmat olivat uskottavia. Menestyäkseen varsinaisessa haussa hakijoiden on hakemuksissaan syytä:

  • tuottaa tutkimukseen perustuvia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä ratkaisuja ohjelman esittämiin kysymyksiin.
  • osoittaa konkreettisesti, että tutkimuksen lähtökohdat, menetelmät ja aineistot ovat korkeaa kansainvälistä tasoa.
  • näyttää, miten sidosryhmälähtöinen vuorovaikutus toteutetaan käyttäen luovia ja uusia keinoja koko hankkeen ajan ja miten vuorovaikutus integroidaan tutkimustoimintaan.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti myös niistä hankkeista, joita ei kutsuta varsinaiselle hakukierrokselle. Keskeiset hakemusten puutteet liittyivät erityisesti fokusointiin, tieteelliseen tasoon, vuorovaikutussuunnitelmaan tai konsortion rakenteeseen.  Hakemukset eivät vastanneet riittävän merkittävästi ja fokusoidusti ohjelman kysymyksiin. Tutkimuksen teoreettinen perusta, menetelmät ja aineistot olivat puutteellisia tai tutkimusasetelman uutuusarvo oli heikko. Vuorovaikutuksen keinot olivat suppeat ja liian perinteiset, eivätkä ne tukeneet aitoa sidosryhmäyhteistyötä. Konsortion osapuolten työnjako oli epätasapainoinen, eikä se tarjonnut synergiaetua tai muodostanut koherenttia kokonaisuutta suhteessa tavoitteisiin.

Kutsuhaun hakemukset arvioidaan ohjelmakohtaisesti kahdessa eri paneelissa, joista toinen keskittyy hakemusten tieteelliseen laatuun ja toinen niiden yhteiskunnalliseen relevanssiin ja vaikuttavuuteen.  Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää ohjelmiin otettavista hankkeista kokouksessaan 9.5.2016. Neuvosto tekee päätöksensä sekä varsinaisen hakukierroksen relevanssi- että tieteellisten paneelien arvioiden perusteella.  

Lisätietoja
- Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, tutkimusjohtaja Per Mickwitz, p. 029 5251 426, etunimi.sukunimi (at) ymparisto.fi 
- Temaattisen tutkimusrahoituksen johtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5114, etunimi.sukunimi (at) aka.fi     

Suomen Akatemia
Riitta Tirronen
Viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
etunimi.sukunimi(at) aka.fi

 

Viimeksi muokattu 24.2.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »