SV EN

Kansalaiset mukaan parantamaan turvallisuutta Itämerellä

7.6.2016

Merenkulun turvallisuutta voidaan parantaa tavallisten kansalaisten avulla. BONUS Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelman ESABALT-hankkeessa apuna ovat vesiväylien käyttäjät. Uuden, innovatiivisen menetelmän avulla esimerkiksi vapaa-ajan veneilijät voivat tehdä havaintoja ja raportoida ihmistoiminnan sekä luonnon välisestä vuorovaikutuksesta. Hanke on tärkeä ensiaskel, sillä joukkoistamiseen liittyviä tiedonkeruumenetelmiä ei ole vielä kunnolla tutkittu Itämerellä. 

”Hankkeemme mahdollistaa sen, että aivan tavalliset kansalaiset sekä tuottavat itse hyödyllistä dataa että käyttävät sitä. Joukkoistettu tiedonkeruu voi olla myös merkittävä apu onnettomuus- ja vaaratilanteiden ilmoittamisessa”, BONUS ESABALT:n koordinaattori professori Heidi Kuusniemi Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta sanoo.

Meriturvallisuuden parantamisen lisäksi BONUS-ohjelman 12 muussa innovaatiohankkeessa muun muassa kehitetään veden laadun arviointimenetelmiä, luodaan kalakantojen kulkureittien seuraamiseen robottisensoreita ja kuvantamismenetelmiä sekä tehostetaan fosforin kierrättämistä. Tutkijoita on hankkeissa mukana 52:sta tutkimusorganisaatiosta kaikista Itämeren alueen maista, suomalaistutkijoita on kahdeksassa hankkeessa.

”BONUS-ohjelma tuo tutkimustietoa käytäntöön ja tukee näin meriä hyödyntävää, kestävään kehitykseen pohjaavaa, niin sanottua sinistä kasvua. Ensi vuoden alussa aloittavat myös uudet BONUS-innovaatiohankkeet, joissa kannustamme erityisesti pk-yrityksiä mukaan Itämeren suojelua tukevaan tutkimusyhteistyöhön”, BONUS-ohjelman toimitusjohtaja Kaisa Kononen sanoo.

Kansalaisten aktiivisella osallistumisella on suuri merkitys ympäristökysymysten poliittisessa käsittelyssä ja EU:n luonnon monimuotoisuuden strategiassa. BONUS-ohjelman rahoittamiseen osallistuvat kansalliset tutkimusrahoitusorganisaatiot ja EU:n komissio. Suomessa BONUS-hankkeita rahoittavat Suomen Akatemia, Maa- ja metsätalousministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Trafi.

BONUS-ohjelman tavoitteena on kauas tulevaisuuteen ulottuva tutkimusyhteistyö, jossa tuotetaan tietoa HELCOMin Itämeren toimintaohjelman, EU:n meristrategiadirektiivin ja useiden kansallisten, alueellisten ja eurooppalaisten kestävään kehitykseen tähtäävien politiikkaohjelmien sekä EU:n sinisen kasvun agendan toteuttamisen tueksi.

BONUS-ohjelma perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätökseen vuodelta 2010. Ohjelmalla on 100 miljoonan euron rahoitus projekteille, jotka toteutuvat vuosina 2013–2018. Puolet rahoituksesta tulee Itämeren maiden kansallisilta tutkimusrahoittajilta ja puolet EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta.

Lisätietoja antavat:

  • BONUS ESABALT, Heidi Kuusniemi, heidi.kuusniemi@nls.fi (040 653 2228)
  • BONUS toimitusjohtaja Kaisa Kononen, kaisa.kononen@bonuseeig.fi (040 581 1189)
  • Viestintä: laura.eskelinen@bonuseeig.fi (040 649 3108) / maija.sirola@bonuseeig.fi (040 352 0076)
  • BONUS: www.bonusportal.org, BONUS-innovaatiohankkeet: www.bonusportal.org/inno
  • BONUS-projektien oma sivusto: www.bonusprojects.org

 

  • Suomen Akatemian viestintä: niina.kellinsalmi@aka.fi (029 533 5062)
Viimeksi muokattu 7.6.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »