SV EN

48 uutta akatemiahanketta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alalle

3.6.2016

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 48 uudelle akatemiahankkeelle.  Joukossa on 8 konsortiota, joissa tutkimusta tehdään useamman organisaation välisenä yhteistyönä. Akatemiahankkeissa työskentelee ensisijaisesti tohtorintutkinnon suorittaneita tutkijoita. Toimikunnalle osoitettiin 415 hakemusta, joista rahoitettiin 11,6 prosenttia. Yhteensä toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita lähes 24,5 miljoonalla eurolla.

Akatemiahankkeiden tavoitteena on vahvistaa suomalaisen tutkimuksen korkeaa kansainvälistä tasoa, luovuutta, suorituskykyä ja vaikuttavuutta.  Rahoitusta myönnetään tutkimusryhmille, jotka tekevät tieteellisesti kunnianhimoista tutkimustyötä ja tavoittelevat uusia avauksia.  Hankkeet aloittavat työnsä syyskuussa ja kestävät pääsääntöisesti neljä vuotta.

Akatemiahankkeiden tutkimusaiheita

Kaarina Nikusen (Tampereen yliopisto) johtamassa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston konsortiohankkeessa tutkitaan, kuinka rasismia tuotetaan ja haastetaan nykyisessä kansainvälisessä sekä monimutkaisessa mediaympäristössä. Tämä ajankohtainen hanke pyrkii lisäämään ymmärrystä rasismin uudentyyppisistä tiedontuottamisen, kokemusten ja julkisen keskustelun muodoista. Projekti tuottaa lisää tietoa erityisesti siitä, kuinka rasismin ja anti-rasismin muodot ovat kietoutuneet osaksi jokapäiväisiä mediakäytäntöjä. Monitieteinen projekti yhdistää tietojenkäsittelytieteen ja yhteiskuntatieteiden menetelmiä. Poikkeuksellisen laaja aineisto sisältää keskeiset valtamedian ja sosiaalisen median verkkoaineistot ja keskustelut.

Julian Reid (Lapin yliopisto) tutkii vallan muutosta ja jakautumista alkuperäiskansakysymyksissä. Reidin mukaan lupaus muutoksesta tai paremmasta on synnyttänyt uuden vallankäytön muodon: toivon. Tutkimushanke käsittelee biopolitiikan, alkuperäiskansojen identiteetin ja oikeuksien teemoja. Se tuottaa uutta empiiristä tietoa alkuperäiskansojen globaalista hallinnasta ja tarjoaa käsitteellisiä välineitä tarkastella valtaa, jota käytetään toivon kautta. Tutkimuksen aineisto kerätään Australiasta, Suomesta ja Grönlannista. Nämä eri puolilta maailmaa tulevat tapausesimerkit edustavat erilaisia vaiheita alkuperäiskansa-asioiden kehityksessä.

Päivi Erikssonin (Itä-Suomen yliopisto) vetämässä monitieteisessä Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston konsortiohankkeessa tutkitaan akateemista yrittäjyyttä yliopistojen toiminnan murroksessa. Hankkeessa keskitytään yliopistojen yrittäjämäisen toiminnan muutokseen, moninaisuuteen ja kestävyyteen. Hanke koostuu neljästä osatutkimuksesta. Näissä vertaillaan akateemisen yrittäjyyden strategioita, muotoja ja kokemuksia yliopistoissa ja tarkastellaan akateemisen yrittäjyyden syntymistä kaupallistamisprojekteissa sekä minäkäsitysten muuttumista yrittäjyyskoulutuksessa.

Viimeksi muokattu 3.6.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »