SV EN

38 miljoonaa euroa luonnontieteiden ja tekniikan tutkimushankkeisiin

10.6.2016

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt noin 38 miljoonaa euroa toimialansa akatemiahankkeisiin. Toimikunnan päätöksellä rahoitetaan 91 pääasiassa nelivuotista tutkimushanketta. Konsortioihin kuului 31 prosenttia rahoitetuista hankkeista. Toimikunta käsitteli yhteensä 541 hankehakemusta.

Rahoituksen saaneiden osuus hakijoista oli 17 prosenttia ja hankkeiden keskimääräinen koko noin 420 000 euroa. Akatemiahankkeisiin myönnettävä rahoitus ei viime vuosina ole kehittynyt samassa suhteessa kuin voimakkaasti kasvanut hakemusmäärä. Tämän vuoksi myöntösummia on jouduttu laskemaan.

Toimikunnan valintojen lähtökohtana on ollut tutkimuksen tieteellinen laatu. Toimikunta kiinnitti huomiota myös tutkimuksen mahdollistamaan tieteen uudistumiseen sekä tutkimuksen mahdollisiin vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen. Rahoituksella pyritään tukemaan luonnontieteiden ja tekniikan tutkimusta laaja-alaisesti. Rahoitetuissa hankkeissa usein esiin nousseita teemoja ovat energia, ilmasto, biotalous ja digitaalisuus.

Rahoitetuissa hankkeissa tutkitaan muun muassa seuraavia aiheita:

Apulaisprofessori Mari Lundströmin (Aalto-yliopisto) NoWASTE-tutkimushankkeessa selvitetään materiaali- ja energiatehokasta arvometallien talteenottoa jäte- ja sivuvirroista. Hankkeessa tutkitaan myös kuinka toiminnallisia pintoja (esimerkiksi vettä hylkiviä pintoja) voidaan valmistaa suoraan epäpuhtaista liuoksista.

Dosentti Jussi Paateron (Ilmatieteenlaitos), tutkija Kaarle Kupiaisen (Suomen Ympäristökeskus), dosentti Jarkko Tissarin (Itä-Suomen yliopisto) ja dosentti Sirkku Mannisen (Helsingin yliopisto) yhteistyöhankkeessa tutkitaan, miten kasvava taloudellinen toiminta arktisella alueella vaikuttaa mustan hiilen päästöihin ja alueen ilmastoon. Hankkeessa selvitetään muun muassa laivaliikenteestä lähtöisin olevan mustan hiilen osuus arktisen alueen ilmassa ja lumipeitteessä. Lisäksi tutkitaan, kuinka musta hiili ilmakehässä ja lumessa vaikuttaa ilmastoon sekä arvioidaan tämän ilmastovaikutuksia seuraavien 50 vuoden aikana. Hankkeesta tuotettava tieto voidaan huomioida Arktisessa Neuvostossa käytävissä neuvotteluissa, joissa pohditaan muun muassa keinoja arktisen alueen talouskehitykselle vaarantamatta alueen roolia maapallon ilmaston jäähdyttäjänä.

Professori Tuomo Sainio (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) tutkii uudenlaisia funktionaalisia elintarvikkeita. Työssä keskitytään oligosakkaridijakeen tuottamiseen ravintokuituna käytettävästä beta-glukaanista, jota voidaan eristää viljoista tai sienistä. Tutkimuksessa kehitetään terveyttä edistäviä funktionaalisia elintarvikkeita.

Professori Jari Saramäki (Aalto-yliopisto) tutkii yksilöiden ja yhteisöjen digitaalisia vuorokausirytmejä laajojen tietoaineistojen, kuten anonymisoitujen matkapuhelintietojen avulla. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ihmisten digitaalisten päivärytmien taustalla olevia tekijöitä, kuten sovellusten käyttöä eri vuorokauden aikoina. Lisäksi Saramäki tarkastelee muun muassa maaseudun ja kaupunkien erilaisia elämänrytmejä sekä unirytmin muutoksia iän mukana. Tulosten perusteella hahmotellaan terveyteen liittyviä sovelluksia. Esimerkiksi avohoitopotilaiden seurantaa voidaan parantaa algoritmisovelluksilla, jotka hälyttävät päivärytmien yllättävistä muutoksista.

Lisätietoja

  • Akatemiahankepäätökset
  • Tiedeasiantuntija Sami Heinäsmäki, p. 029 533 5045
  • Tiedeasiantuntija Timo Lehtinen, p. 029 533 5054
  • Tiedeasiantuntija Outi Oila, p. 029 533 5086
  • Tiedeasiantuntija Antti Väihkönen, p. 029 533 5140

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 10.6.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »