SV EN

Vuoden 2015 akatemiapalkinnot Tuuli Lähdesmäelle ja Lauri Nummenmaalle

24.11.2015

Suomen Akatemia palkitsee kaksi ansioitunutta tutkijaa akatemiapalkinnoin. Tieteellisestä rohkeudesta palkitaan akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki Jyväskylän yliopistosta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta akatemiatutkija Lauri Nummenmaa Turun yliopistosta ja Aalto-yliopistosta. Tutkijat saavat palkinnot torstaina 26.11. Helsingissä pidettävässä tilaisuudessa.

Suomen Akatemia myöntää palkinnon tieteellisestä rohkeudesta tutkijalle, joka on työssään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Palkinnon voi saada esimerkiksi rohkeasta tai omaperäisestä uudesta tutkimusideasta, ennakkoluulottomasta tieteellisten rajojen ylittämisestä tai valmiudesta tutkimuksellisen riskin ottamiseen.

Palkinnon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta saa tutkija, joka on merkittävällä tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisännyt toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja -identiteetin tutkijalle palkinto tieteellisestä rohkeudesta

Akatemiatutkija, dosentti Tuuli Lähdesmäki (s. 1976) palkitaan akatemiapalkinnolla tieteellisestä rohkeudesta. Lähdesmäki on tutkinut kulttuurin roolia erilaisten identiteettien ilmentämisessä ja tuottamisessa. Hänen viimeaikainen tutkimuksensa on keskittynyt erityisesti Euroopan unionin toimintaan kulttuurin alueella. Uusimmassa hankkeessaan Lähdesmäki tutkii eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamista ja eurooppalaisen identiteetin rakentamista kulttuuriperinnön avulla.

Tuuli Lähdesmäki on tutkinut kriittisen kulttuurintutkimuksen näkökulmasta Euroopan unionin kulttuurihankkeita ja niiden politiikkaa. Hänen tutkimuksessaan selvitetään, miten unionin hankkeissa tuotetaan ajatusta yhteisistä eurooppalaisista arvoista, menneisyydestä ja kulttuuriperinnöstä ja miten hankkeiden avulla eurooppalaisten tunnetta kuulumisesta ja kiinnittymisestä Eurooppaan ja Euroopan unioniin pyritään kasvattamaan. Lähdesmäen tutkimus kohdistuu myös kulttuurikentän paikallisiin toimijoihin Euroopassa ja heidän tavoitteisiinsa ja tapoihinsa määritellä kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkityksiä eurooppalaisiksi.

Kulttuuriperintö on Lähdesmäen mukaan tunnepitoinen ja helposti politisoituva käsite, jota hyödynnetään erilaisissa identiteettien rakennusprojekteissa. Kulttuuriperintöprosessien ja niihin sisältyvän politiikan ymmärtäminen ja tutkiminen on tärkeää, koska kulttuuriperinnöllä voidaan helposti sekä vahvistaa yhteisöllisyyden ja yhteen kuulumisen myönteisiä tunteita, mutta myös tuottaa rajanvetoja, ulossulkea ja nostaa esiin yksipuolisia poliittisesti latautuneita menneisyyden tulkintoja.

”Euroopan unioni on viime vuosina käynnistänyt useita hankkeita, jotka kohdistuvat Euroopan historian esiintuomiseen, menneisyyden muisteluun ja kulttuuriperinnön vaalimiseen”, Lähdesmäki sanoo. ”Ajatus yhteisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä ei ole ongelmaton, sillä Eurooppa on ja on aina ollut kulttuurisesti moninainen ja eurooppalaisilla on hyvin erilaisia käsityksiä maanosan menneisyydestä ja sen kulttuurisista piirteistä. Mikään asia, objekti tai paikka ei ole automaattisesti eurooppalaista kulttuuriperintöä.”

Tuuli Lähdesmäen mukaan hänen tutkimuksensa tavoitteena onkin unionin kulttuuriperintöpolitiikan läpinäkyvyyden lisääminen.  

Lähdesmäen tutkimusta luonnehditaan kunnianhimoiseksi ja rohkeaksi, ja sen tulosten uskotaan selkeyttävän tutkimusalan tämänhetkisiä käsitteellisiä paradigmoja. Tieteidenvälinen tutkimus saattaa yhteen näkökulmia sekä Euroopan unionin että kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimuksen aloilta.

Tuuli Lähdesmäki on saanut tutkimukselleen paitsi Suomen Akatemian rahoitusta, myös Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n rahoituksen vuonna 2014.

Aivotutkijalle palkinto yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Akatemiatutkija, professori Lauri Nummenmaa (s. 1977) on kansainvälisesti arvostettu aivotutkija, joka yhdistää tutkimuksessaan lääketiedettä, psykologiaa ja tietojenkäsittelytiedettä uudella ja ainutlaatuisella tavalla. Hänen ryhmänsä tutkii tunteiden ja sosiaalisen kanssakäymisen taustalla olevia molekyylitason aivomekanismeja ja toiminnallisia hermoverkkoja. Tutkimuksessa mallinnetaan tunteisiin perustuvia aivojen ja kehon puolustusmekanismeja, joiden avulla ihmiset ja eläimet suojautuvat ympäristön uhkia ja haasteita vastaan. Toisaalta tutkimuksessa selvitetään, millaiset aivomekanismit ovat ihmisille välttämättömien sosiaalisten suhteiden taustalla. Näiden toiminnallisten ja neurokemiallisten muutosten mittaamiseen käytetään aivotutkimuksen uusinta huipputeknologiaa.

Toinen Nummenmaan keskeinen tutkimusaihe on liikalihavuuden taustalla olevat aivomekanismit. Hänen ryhmänsä tutkii millaiset aivojen kemiallisen toiminnan ja rakenteen muutokset selittävät ruoanhimon lisääntymistä ja liikalihavuutta. Tutkimustulosten mukaan lihavuus muuttaa aivojen välittäjäaineiden toimintaa. Lihavat ihmiset eivät saa ruoan syömisestä mielihyvää, ja tämän mielihyvän puutteen he korvaavat syömällä enemmän. Lihavuus ei siten ole pelkästään kehon, vaan myös aivojen häiriötila.

Nummenmaan innovatiiviset tutkimukset ja tieto tunteiden taustalla olevista aivomekanismeista on tärkeää erilaisten psykiatristen sairauksien ymmärtämiselle ja niiden hoidon suunnittelulle. Lihavuuden aivoperustan ymmärtäminen puolestaan auttaa suunnittelemaan uusia lihavuuden hoitomuotoja, jotka perustuvat käyttäytymiseen ja aivotoiminnan muuttamiseen.

”Aivot ohjaavat kaikkea ihmisten käyttäytymistä, joten aivojen toiminnan ymmärtäminen on avain ihmismielen toimintaan. Tunteet puolestaan ovat lähes kaikilla lajeilla keskeinen puolustusmekanismi. Ihmisillä ne ovat niin tärkeitä, että tunnejärjestelmien toimintahäiriöt ovat järjestelmällisesti yhteydessä vakaviin mielenterveyden häiriöihin”, Lauri Nummenmaa sanoo.

”Kun ymmärrämme miten tunteet toimivat, voimme paremmin ehkäistä ja hoitaa kansanterveydellisesti merkittäviä psykiatrisia sairauksia kuten masennusta ja ahdistuneisuushäiriöitä.”

Sen lisäksi, että Nummenmaan tutkimustuloksia on julkaistu arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa, niitä on käsitelty laajasti myös yleismediassa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Lauri Nummenmaa on kirjoittanut useita kirjoja, ja hän on suosittu asiantuntija mediassa ja seminaareissa.

Hän korostaa, että tutkimuksen tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen, joten uusimman tutkimustiedon on oltava välittömästi tiedonkäyttäjien saatavilla. ”Haluamme tehdä tutkimusta, jolla on merkitystä. Kun ymmärrämme miten maailma toimii, ymmärrämme myös itseämme välittömästi ympäröivää maailmaa paremmin.”

Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n rahoituksen Nummenmaa sai tutkimukselleen vuonna 2012.

Akatemiapalkinnoilla kannustetaan tutkijoita

Akatemia myöntää akatemiapalkinnot kolmattatoista kertaa. Palkittavien tutkijoiden tulee olla akatemiatutkijan tehtävässä tai työskennellä Suomen Akatemian rahoittamina tutkijatohtoreina. Palkittavista päättää Akatemian hallitus tieteellisten toimikuntien esityksestä. Palkinnot antavat tunnustusta ja kannustusta urallaan dynaamisessa vaiheessa oleville tutkijoille sekä kiinnittävät huomiota Akatemian tärkeinä pitämiin tavoitteisiin. Palkinto on Miia Liesegangin suupuhallettu lasiteos nimeltä ”Hetki”.

Lisätietoja:
- Ylijohtaja, hallinto Ossi Malmberg, Suomen Akatemia, p. 029 533 5003, ossi.malmberg (at) aka.fi
- Akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki, Jyväskylän yliopisto, p.040 805 3839, tuuli.lahdesmaki (at) jyu.fi
Lisätietoa Lähdesmäen ERC-rahoitteisesta hankkeesta osoitteesta https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/euroherit
- Akatemiatutkija Lauri Nummenmaa, Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, p. 050 4319 931, lauri.nummenmaa (at) aalto.fi   

Kuvat ja esittelyfilmit

- Palkittavien tutkijoiden kuvat ovat saatavilla Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa http://mediabank.aka.fi  > haku voittajien nimillä
- Palkittavien esittelyfilmit julkaistaan perjantaina 27.11. klo 11 Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa http://www.aka.fi/fi/akatemia/tutkimuksen-tekijoita/akatemiapalkinnot/  ja Akatemian YouTube -kanavalla


Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi

Viimeksi muokattu 26.11.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »