EN

Tieteelliseen arviointiin jatkaa 56 strategisen tutkimuksen konsortiohakemusta

16.6.2015

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa haettavissa ollut strategisen tutkimuksen rahoitusmuoto kiinnosti tutkimusyhteisöä. Suomen Akatemiaan lähetettiin kolmeen eri ohjelmaan osoitettuja konsortiohakemuksia yhteensä 130. Konsortiohankkeissa oli mukana kaikkiaan 786 tutkimusryhmää.

Kaikki rahoitushakuun lähetetyt hakemukset arvioitiin toukokuussa relevanssipaneeleissa, joissa perehdyttiin tutkimushankkeiden yhteiskunnalliseen merkittävyyteen. Paneelit koostuivat kotimaisista ja ulkomaisista asiantuntijoista, joilla on monipuolinen kokemus sekä tieteestä ja tutkimuksesta että tieteellisen tiedon hyödyntämisestä.  Hakemuksia arvioineet paneelit kiinnittivät huomiota siihen, miten tutkimussuunnitelma vastaa haussa olleiden ohjelmien tavoitteisiin sekä millaiset edellytykset hankkeella on olla yhteiskunnallisesti mahdollisimman vaikuttava.

Näistä arviointiprosessissa eteenpäin tieteelliseen arviointiin pääsee noin 40 prosenttia hakemuksista eli yhteensä 56 hakemusta, joissa on mukana 368 tutkimusryhmää. Hakijoina olevat tutkimuskokonaisuudet ovat laajoja, niissä on mukana keskimäärin kuudesta kahdeksaan tutkimusryhmää. Ne ovat myös aidosti monitieteisiä.

Strategisen tutkimuksen neuvosto on kokouksessaan 15.6. päättänyt niistä hankkeista, jotka eivät jatka toiselle arviointikierrokselle. Tyypillisimmät syyt siihen, että hankkeet eivät menestyneet relevanssipaneelien arvioinnissa olivat, että suunnitelmat eivät riittävän kattavasti vastanneet ohjelman tavoitteisiin tai niiden sisältö jäi ohjelmassa kuvattuun haasteeseen nähden liian kapea-alaiseksi.  Silloin kun vuorovaikutussuunnitelma jäi hyvin yleiselle tasolle, hankkeen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edellytykset eivät olleet riittävät.  Ne hakijat, joiden hankkeet eivät jatka tieteelliseen arviointiin, saavat yhteydenoton Akatemiasta ja heillä on mahdollisuus lukea hankekohtaiset paneeliarviot Akatemian verkkoasioinnissa.

Seuraavassa vaiheessa arvioidaan esitettyjen tutkimushankkeiden tieteellinen laatu. Strategisen tutkimuksen neuvosto tulee päättämään rahoitettavista hankkeista (noin 15 kpl) 14.9. kokouksessaan. Päätöksenteon pohjana käytetään sekä relevanssi- että tieteellisten paneelien arvioita.

Kolme ohjelmakokonaisuutta haettavana

Tutkimusyhteisö haki rahoitusta kolmesta ohjelmakokonaisuudesta. Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot -tutkimusohjelmassa rahoitetaan tutkimusta, joka kohdistuu teknologiamurrosten tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi -ohjelma keskittyy luonnonvarojen kestävän käytön ja ilmastonmuutoksen hillinnän tematiikkaan. Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelmassa rahoitetaan tutkimusta, joka hakee ratkaisuja peruspalvelujen ja etuusjärjestelmän uudistamiseen.

Strategisella tutkimusrahoituksella tuetaan tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan uudistumiseen ja tarjota uusia ideoita elinkeino- ja työelämän tulevaisuuteen. Samalla kehitetään toimintatapaa, jossa yhteiskunnan kannalta merkittävä, korkeatasoinen tutkimustieto tavoittaa monipuolisesti tiedonkäyttäjät ja antaa entistä paremmat mahdollisuudet tutkimustietoon pohjautuvalle päätöksenteolle yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Lisätietoja

  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, tutkimusprofessori Per Mickwitz, p. 029 5251 426, etunimi.sukunimi (at) ymparisto.fi
  • Temaattisen tutkimusrahoituksen johtaja Riikka Heikinheimo, Suomen Akatemia, p. 029 533 5114, etunimi.sukunimi (at) aka.fi

Relevanssipaneelien jäsenet

 

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi

 

Viimeksi muokattu 23.6.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »