SV EN

Strategisen tutkimuksen neuvosto ehdottaa neljää teemaa vuodelle 2016

17.6.2015

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ehdottaa valtioneuvostolle neljää teema-aluetta 2016 tutkimusteemoiksi.  STN:n lähtökohtana oli tunnistaa teemoja, jotka ovat riittävän horisontaalisia ja ulottuvat usealle hallinnonalalle, ovat keskenään riittävän erilaisia, ja jotka ovat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä haasteita. Tavoitteena oli myös muodostaa teema-alueita, jotka edellyttävät uuden tiedon hankinnassa monitieteistä tutkimusta.

Tavoitteena on, että valtioneuvosto tekee päätökset teemoista syksyllä, ja valtioneuvoston päättämiin teemoihin perustuen strategisen tutkimuksen neuvosto suunnittelee tutkimusohjelmat loppuvuoden aikana.

Ehdotukset tutkimusteemoiksi ovat:

STN on lisäksi tunnistanut kolme kaikki teema-alueet läpileikkaavaa horisontaalista painopistealuetta:

  • Kansainvälisyys
  • Digitaalisuus
  • Elämänkaari

”Suomi on osa globaalia keskinäisverkottunutta maailmaa, jossa valtiot ovat yhä vahvemmin verkottuneet toisiinsa taloudellisesti, kriisien hallinnassa ja turvallisuuden näkökulmasta. Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus alkavat kietoutua toisiinsa uudella tavalla. Työelämän muutokset ovat puolestaan nopeita ja merkittäviä esimerkiksi robotiikan ja digitalisaation vaikutusten takia. Teollistumisen ajan rakenteet eivät vastaa tulevaisuuden tarpeita. Mitä ovat tulevaisuuden ammatit ja niiden työntekijälle asettamat osaamistarpeet? Näistä ilmiöistä tarvitaan ajantasaista tutkimustietoa”, strategisen tutkimuksen neuvosto perustelee ehdotettuja teemoja.

Tiedon tuottamiseen ja tiedon vastaanottamiseen liittyvät muutokset vaativat strategisen tutkimuksen neuvoston mielestä uutta tutkimustietoa. Perinteinen autoritäärinen, yksikanavainen lähestymistapa ei enää toimi kulttuurissa, jossa jokainen voi seurata itselleen sopivinta asiantuntijaa, asiantuntijana esiintyvää tahoa tai informaatiolähdettä verkossa. ”Erilaisten väestöryhmien tarpeet, motivaatiot, tiedon omaksumistavat ja -kyvyt vaihtelevat suuresti. Siksi tiedon tuotannon, välittämisen ja etenkin erilaisten valistustoimien tulisi mukautua tähän kehitykseen. Tällä muutoksella on merkitystä esimerkiksi terveyden edistämisessä ja elämäntapojen muuttamista tavoiteltaessa”, STN linjaa.

Kaupungistumisen strategisen tutkimuksen neuvosto nostaa yhdeksi tutkimuksen teemaksi. Kaupunkimme kasvavat ihmisten muuttaessa niihin työn, toimeentulon, kulttuurin, opiskelun ja elämäntapavalintojen takia. ”Tarvitsemme tietoa siitä, miten moninaisina kasvukeskuksina toimivat kaupungit voisivat levittää elinvoimaisuutta laajalti ympäröiville alueille. Tähän tarvitaan aktiivista vuoropuhelua eri alueiden kesken”, strategisen tutkimuksen neuvosto toteaa.

”Vuoden 2015 teemojen pohjalta huhtikuussa avattuihin ensimmäisiin ohjelmahakuihin tuli runsaasti hakemuksia biotalouden ja automaation aihepiireistä. Tällä kertaa vuoden 2016 teemojen valmisteluprosessi osui päällekkäin ensimmäisen STN-ohjelmahaun hakemusarviointikierroksen kanssa ja siten STN vuoden 2016 teema-aloitetta valmistellessaan päätyi teemoihin, jotka ovat erilaisia vuoden 2015 teemoihin nähden”, strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Per Mickwitz sanoo.

Mickwitzin mukaan STN pystyy arvioimaan mahdollisen lisätutkimustarpeen biotalouden tai automaation osalta vasta syksyllä tehtyään ensimmäisen hakukierroksen rahoituspäätökset. Siten vuoden 2015 teemat muodostavat yhdessä uuden vuoden 2016 teema-aloitteen kanssa monipuolisen kokonaisuuden, jonka puitteissa saadaan Suomen kannalta ajankohtaisista ja tärkeistä haasteista laadukasta tutkimustietoa päätöksenteon tueksi ja ratkaisujen pohjaksi.

Teema-alue-ehdotukset esiteltiin tutkimusyhteisölle ja tiedonkäyttäjille toukokuussa pidetyssä kuulemistilaisuudessa, jossa niistä keskusteltiin valmistelua varten. Lisäksi tutkimusyhteisö ja tutkimustiedon hyödyntäjät ovat osallistuneet avoimeen teemavalmisteluun verkkokyselyn kautta. Verkkokysely tuotti 280 teema-aloitetta, joita STN on käyttänyt aktiivisesti yhtenä tietolähteenä valmistelutyössään. Kyselyyn tulleiden teemaehdotusten otsikot ovat nähtävissä Akatemian verkkosivuilla.

Lisätietoja

  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, tutkimusprofessori Per Mickwitz, p. 029 5251 426, etunimi.sukunimi (at) ymparisto.fi
  • Temaattisen tutkimusrahoituksen johtaja Riikka Heikinheimo, Suomen Akatemia, p. 029 533 5114, etunimi.sukunimi (at) aka.fi

 

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi

Viimeksi muokattu 17.6.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »