Rahoitusta ikääntymiseen liittyvien tietojärjestelmien tutkimukseen

27.3.2015

Suomen Akatemia, Tekes ja japanilainen tutkimusrahoittaja Japan Science and Technology Agency (JST) vahvistavat ikääntymiseen liittyvien tietojärjestelmien tutkimusta rahoittamalla kolme suomalais-japanilaista tutkimushanketta. Rahoitus on osa laajempaa tieto- ja viestintäteknologian rahoitusohjelmaa terveys- ja lääketieteissä vuosina 2012–2014. Rahoitusta haki 19 tutkimusryhmää. Suomen Akatemia rahoittaa kahta tutkimushanketta yhteensä 550 000 eurolla ja Tekes yhtä hanketta 295 000 eurolla.

Rahoitetut hankkeet:

Aapo Hyvärinen, Helsingin yliopisto

Aapo Hyvärisen johtamassa hankkeessa "Next generation affective life log: Machine learning with multimodal sensor networks" rakennetaan ihmisen tunnetilaa analysoiva järjestelmä, joka perustuu suureen määrään erilaisia sensoreita erityisvalmisteisessa talossa sekä päälle puettaviin sensoreihin. Järjestelmä auttaa ikääntyneitä ja heidän hoitajiaan tunnistamaan paremmin tunnetilan muutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä mahdollistaa varhaisen puuttumisen tilanteisiin, joissa tunnetilassa tapahtuu heikkenemistä. Hankkeen japanilainen yhteistyökumppani on Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR).

Antti Oulasvirta, Aalto-yliopisto

Antti Oulasvirran hankkeessa "User Interface Design for the Ageing Population" tutkitaan uusia lähestymistapoja älypuhelinten käyttöliittymien suunnitteluun. Hankkeessa kehitetään matemaattisia malleja, jotka ottavat huomioon ikääntymisen vaikutukset älypuhelimien käytössä. Näitä malleja sovelletaan käyttöliittymien suunnitteluun ja älypuhelinten käytettävyyden parantamiseen ikääntyvien keskuudessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kochi University of Technologyn kanssa.

Marja Toivonen, VTT

Marja Toivosen hankkeessa ”Meaningful technology for seniors” tuetaan aktiivista ikääntymistä ICT-, robotiikka- ja palveluratkaisuilla, jotka lisäävät ikäihmisten oman elämän hallintaa, omaehtoisuutta, turvallisuudentunnetta ja jotka vähentävät yksinäisyyttä. Ratkaisuja kehitetään yhdessä suomalaisten yritysten ja hoivaorganisaatioiden kanssa niin, että myös ikäihmiset ja hoivahenkilökunta osallistuvat kehittämisprosessiin. Japanilainen yhteistyökumppani on AIST.

Lisätietoja

  • Rahoituspäätökset
  • tiedeasiantuntija Samuli Hemming, Suomen Akatemia, p. 029 533 5024, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • asiantuntija Teppo Tuomikoski, Tekes, p. 029 505 5749, etunimi.sukunimi(at)tekes.fi

Suomen Akatemian viestintä verkkotiedottaja Vesa Varpula p. 029 533 5131 vesa.varpula[at]aka.fi

Viimeksi muokattu 9.4.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »