Pelkkä julkaisujen määrä ei kerro tieteen tasosta

18.2.2015

Osmo Kivinen ja Juha Hedman esittivät Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (1/2015) laskelmia Suomen tieteen tasosta ja kommentoivat Suomen Akatemian Tieteen tila 2014 -selvitystä. Kivisen ja Hedmanin mukaan tieteen taso on väitettyä parempi. Mistä on kysymys?

Kivinen ja Hedman tarkastelevat Suomen tieteen tasoa ensisijaisesti vertaisarvioitujen julkaisujen lukumäärän pohjalta ja toteavat, että asukaslukuun suhteutettuna Suomessa julkaistaan paljon.

Vertaisarvioitujen julkaisujen lukumäärä ei sellaisenaan kerro paljon tieteellisen tutkimuksen tasosta. Siksi Tieteen tila 2014 -selvityksessä tarkasteltiin, kuinka suuri osa suomalaisista tieteellisistä julkaisuista on saanut alallaan paljon huomiota osakseen tiedeyhteisöltä. Valittu mittari kertoo, kuinka suuri osa suomalaisista julkaisuista sijoittui kansainvälisessä vertailussa omalla alallaan eniten viitatun 10 prosentin joukkoon. Tämä useissa selvityksissä käytetty mittari antaa asukaslukuihin suhteutettuja julkaisumääriä paremmin kuvan tutkimuksen tasosta.

Tällä Tieteen tila 2014 -selvityksessä käytetyllä mittarilla Suomen tieteen taso on vakaa ja maailman keskitasoa parempi, mutta monissa Suomelle tärkeissä verrokkimaissa taso on selkeästi korkeampi.

Kivinen ja Hedman tarkastelevat julkaisujen lukumäärän ohella suomalaisten julkaisujen yhteensä saamien viittausten osuutta alan kokonaisviittausmäärästä maailmassa. Tämäkään mittari ei kerro paljon siitä, kuinka tieteellisesti vaikuttavia yksittäiset julkaisut ovat muihin saman alan julkaisuihin verrattuina. Lisäksi Kivinen ja Hedman laskevat, kuinka suuri osa julkaisuista on saanut ainakin yhden viittauksen. Yksi viittaus johonkin julkaisuun ei vielä kerro julkaisun vaikuttavuudesta.

Kuten Tieteen tila 2014 -selvityksessä todetaan, bibliometriset mittarit ovat vain yksi – ja varsin epätäydellinen – keino tarkastella tieteen tasoa. Kun bibliometrisiä analyysejä käytetään tiedepoliittisen päätöksenteon taustamateriaalin osana, on syytä erottaa määrän ja vaikuttavuuden arviointi toisistaan. Vertaisarvioitujen julkaisujen lukumäärä ja sen kasvu, jonka Tieteen tila 2014 -selvityskin toteaa, on toki hyvä merkki, mutta se ei vielä kerro vaikuttavuudesta.

Tieteen tila 2014 -selvitys ja viimeaikaiset pohjoismaiset vertailut antavat Suomen tieteen tasosta yhteneväisen kuvan: taso on vakaa, mutta verrokkimaita selkeästi heikompi. Tutkimuksen rahoitusta koskevissa päätöksissä laadun ja vaikuttavuuden painottaminen onkin tärkeää.

Lue lisää tieteen tilasta www.aka.fi/tieteentila

Lisätietoja

Anu Nuutinen
Johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
puh. 029 533 5085

anu.nuutinen(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 4.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »