Akatemia valitsi hankkeet mineraalivarojen akatemiaohjelmaan

24.6.2015

Suomen Akatemia on valinnut mineraalivarat ja korvaavat materiaalit -akatemiaohjelman hankkeet.  Ohjelmassa rahoitetaan 6,5 miljoonalla eurolla kaikkiaan kahdeksan hanketta. Niistä viisi on useiden tutkimusryhmien muodostamia konsortioita.  Rahoitetut hankkeet arvioitiin tieteelliseltä laadultaan erinomaisiksi ja lupaaviksi tutkimuksen vaikuttavuuden näkökulmasta.

Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit (MISU) -akatemiaohjelmassa tarkastellaan perusteellisesti mineraalivarojen kokonaisuutta ja tuotetaan uusia ratkaisuja alan haasteisiin. Ohjelmassa luodaan tietopohjaa vastuulliseen kaivos- ja kierrätystoimintaan, jossa myös huomioidaan vaikutukset sekä luontoon että ympäröivään yhteiskuntaan. Ohjelmaan liittyvässä tutkimuksessa keskitytään laajasti ja syvällisesti harvinaisten, erityisesti metallisten, mineraalien esiintymiseen, ominaisuuksiin, prosessointiin, käyttöön ja kierrätykseen sekä metallisia mineraaleja korvaaviin materiaaleihin.

Ohjelmassa rahoitetaan muun muassa seuraavat hankkeet:

Professori Kari Laasosen (Aalto-yliopisto) vetämän konsortion tarkoituksena on kehittää uusia nanomittakaavan katalyyttejä, jotka sisältävät vain yleisiä ja edullisia raaka-aineita. Näiden katalyyttien on tarkoitus korvata kriittisiin materiaaleihin lukeutuvia platinaryhmän metalleja katalyyttinä. Hyödyntämiskohteita ovat muun muassa biopolttoaineet, energian varastointi ja hydrausreaktiot.

Professori Jouko Niinimäen (Oulun yliopisto) johtaman konsortion projektissa kehitetään tehokkaita prosesseja kaivosten rikastushiekkojen hyödyntämiseen huokoisten keraamien raaka-aineena. Tutkimus keskittyy matalaenergisiin prosesseihin ja niiden uusiin yhdistelmiin. Tutkimuksen tuloksena nykyään kaatopaikoille sijoitettavia teollisuuden jätevirtoja saadaan parempaan hyötykäyttöön. Samalla vahvistetaan suomalaista cleantech-osaamista.

Professori Mika Sillanpään (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) vetämässä hankkeessa sähköistä ioninvaihtoa eli elektrodeionisaatiota esitetään selektiiviseksi menetelmäksi harvinaisten maametallien ja jalometallien talteenottoon kaivosteollisuuden vesivirroista. Jalometalleja ja harvinaisia maametalleja käytetään laajasti elektroniikka-, energia- ja ajoneuvoteollisuudessa. Huolta aiheuttavat kuitenkin niiden korkea hinta ja saatavuus. Erityisesti arktiset ekosysteemit saattavat kärsiä kaivosteollisuuden rajuista toimista alueella. Tämän vuoksi olisi tärkeää tuottaa kestäviä ratkaisuja mineraalien louhintaan uusien teknologioiden avulla arvokkaiden komponenttien talteenottoon ja kierrätykseen.

Lisätietoja ohjelmasta ja rahoitettavista hankkeista:

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aka.fi

 

Suomen Akatemian viestintä
Tiedottaja
Anna-Riikka Oravakangas
p. 029 533 5056
anna-riikka.oravakangas@aka.fi

Viimeksi muokattu 24.6.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »